Trampa däck / Springa läck / På fallrepet.

bild25811159789197972932_200_pa-fallrepet-berattelser-fran-de-sju-haven_haftad

 

 

 

 

 

Föreningen Bokanjärena och medlemmarna har själva med ideellt arbete och kraft som bästa märke med verkat till att dessa böcker har kommit ut. Planer finns idag på en fjärde antologi.  Du som vill medverka här och kanske skriva om ditt liv ute på sjön. Bli medlem och berätta om egen kärlek till havet samtidigt som du är en Bokanjär…

 

På Fallrepet (2013)

9789197972932_200_pa-fallrepet-berattelser-fran-de-sju-haven_haftadFöreningen Bokanjärerna bildades för att stödja och uppmuntra sjömän att skriva ner sina berättelser från sin tid till sjöss.

På fallrepet är deras tredje antologi. Innan har de utkommit med Trampa däck (2009) och Springa läck (2011).

I alla år har livet ute till sjöss fascinerat många. Både män och kvinnor som arbetar på olika båtar och med olika sysselsättningar har mycket spännande, att berätta.

Livet ombord kan ofta vara både hårt och farligt, man kan råka ut för allt från pirater till väderomslag som ger otäcka stormar på öppet hav. Även maskiner som inte fungerar och en besättning som inte alltid kommer överens eller talar samma språk kan ställa till problem ombord. Även roliga och romantiska historier förekommer i denna bok.

Så sätt er på en skön plats och ha en härlig lässtund tillsammans med dem som är vana att vara På fallrepet.

Sjöpoeten Morgan, Westerberg och lite till…, Boris Söderberg

Dagtanken i M/S Horagolla, Boris Söderberg

Den gamle Chiefens hemlighet, Boris Söderberg

La Cucaracha, Eva Lundquist

Slut på Knut, Jörn Hammarstrand

Isbrytarstolar, Kaj Karrento

Dagmar Salén/Gastkramande timmar, Kaj Karrento

Ombordlägg norr Mysingsholm, Christer Widgren

Handen, Arne Welin

Genua, Arne Welin

Röda lanternan, Arne Welin

De gamle och havet, Torbjörn Lörstad

Flängis och Lomumba, John Persson

Grönland/Grönlandsresa med isberg, Helen Varenius

Utkiksrocken, Leroj Karlsson

Adios Sonora, Kaj Talik

Jakarta mörker, Kaj Talik

0190-0011/Den gamle vid havet, Kjell Smitterberg

Begravningsbesvär, Kjell Smitterberg

20 okt / Min resa med Mignolia, Benny Pettersson

Där växer inga blommor, Peder Palmkrantz

20-20 Sällsamt rendevous, Peder Palmkrantz

 

Springa Läck. (2011)

581115Inget annat yrke har skildrats lika mycket av svenska författare och bildkonstnärer som sjömansyrket. För 70-80 år sedan handlade det exempelvis om författare som nobelpristagaren Harry Martinson och Josef Kjellgren och bildkonstnären Torsten Billman som beskrev sina erfarenheter till sjöss.

I mer modern tid har författare som främst Ove Allansson men även många andra som Anders Wällhed, Reidar Jönsson, Arvid Rundberg och konstnären Lars Mellis Melander fortsatt skildra sjömanslivet med tyngdpunkt på människan ombord. Tiden till sjöss har uppenbarligen lämnat oförglömliga spår hos många författare.

Att förvalta och fortsätta sprida sjömanskulturen vidare är viktigt och det är något som sjöskrivarna i föreningen Bokanjärerna gör med den äran.

Häromåret kom Bokanjärerna ut med novellsamlingen ”Trampa däck” och i år är det dags för nästa novellsamling ”Springa läck.” Också denna gång har samlingen blivit möjlig efter en novelltävling.

Att tillsammans med den förre sjömansbibliotekarien Göran Engdahl och Marie Halvdanson, redaktör på Nautisk tidskrift, ha fått hedersuppdraget att göra ett urval av de närmare 50 novellerna som hade skickats in till tävlingen, var ingen lätt uppgift. När vi valde bidragen hade vi självklart ingen aning om vilka de olika författarna var. Vi i urvalsgruppen känner att vi kan stå för slutresultatet och att de 21 bidrag vi till slut enades om är berättelser som håller en hög klass.

Majoriteten av berättelserna har motiv från svensk sjöfarts guldålder på 1950-60- och 70-talen men här finns även motiv från mer modern tid. Som så ofta i de här sammanhangen är det också den klassiska utesjöfarten som beskrivs.

Uppenbarligen är det betydligt svårare att beskriva dagens färjesjöfart. Miljöerna är både från arbetet ombord och från hamnbesök runt om i världen. Vardagen för de olika yrkesgrupperna ombord beskrivs och många märkliga sjömansöden berättas.

Några av de som medverkar är Ove Allansson, Reidar Jönsson, Jörn Hammastrand, Mats Arén och Göran Sändare.

Gärna hade vi i urvalsgruppen dock sett fler bidrag från kvinnliga sjöförfattare. Ett glädjande undantag i Springa läck är Anniqa Bender som har med två berättelser.

Kanske är det nästa gång dags för Bokanjärerna att bjuda in till en novelltävling enbart för kvinnliga sjöskrivare?

Trots de stora problemen för svensk sjöfart för vilken det aldrig verkar vara en ände på bekymren och trots den pågående utflaggningsvågen går det ändå att konstatera att sjömanskulturen i Sverige fortfarande lever!

Leve sjömanskulturen!

September 2011

 

167375Trampa däck – berättelser från de sju haven (2009)

En antologi sammanställd av

Gunder Andersson och Lena S. Karlsson

Illustrationer av Rolf Öström

Förord

Få yrken har omgivits med så mycken romantik som sjömannens. Från de grekiska argonauterna och Odyssevs fram till Evert Taube har livet till sjöss besjungits i sagor och sånger. Och även om yrket skiftat karaktär och blivit mer industriellt finns ändå skimret kring sjömanslivet kvar också i vår rationella tid.

Den här samlingen av berättelser har sin utgångspunkt i före­ningen Bokanjärerna med medlemmar lite varstans i världen. Namnet har sitt ursprung i begreppet ”bukanjär”, ett ord med en spännde historia. En lokal indianstam på Haiti kallade sig Arawak. Dessa indianer hade mycket tidigt kommit på att konservera kött genom att röka det över eld. De kallade metoden för ”barbicoa” och det antas att ordet ”barbecue” kan härledas ur uttrycket.

Senare blev det allmänt bland tjuvjägare på ön att anamma metoden. De rökte kött från byten upplagda på träställningar som kallades ”boucans”. Tjuvjägarna på ön kallades därför ”boucaniers”. Under senare hälften av 1600-talet var uttrycket ”boucaniers” så spritt på öarna i Karibien att även sjöburna pirater kallades så. Snart blev uttalet mera anglosaxiskt genom att många engelsktalande bosatte sig på Jamaica. De kallade piraterna för ”buccaneers”.

Det stora genomslaget kom år 1684 då Alexander Exquemelin skrev boken ”History of the Bouccaneers of America”. Sedan den gången har många äventyrsböcker skrivits med samma tema – inspirerande, eller hur?

Författarna i denna antologi har alla varit verksamma inom sjöfarten på olika nivåer, och med skiftande sysselsättningar. Många av dem gick till sjöss i unga år, har slitit ont i maskin, i intendenturen och på däck. Med tiden har de flesta som inte lämnat yrket arbetat sig upp till befälspositioner med ansvar för fartyg och manskap ombord. Men numera har de, med några få undantag, stigit iland. Men – som flera omvittnat – den som varit till havs och arbetat på en båt kommer egentligen aldrig därifrån. Det är en upplevelse som ger minnen för livet.

Mycket har dessa sjömän att berätta. Här finns humor och dramatik, berättelser om vrålande stormar när fartyget är nära att gå under, här finns skildringar av den oroliga sjöfarten under kriget när så många sjömän fick sätta livet till, liksom en och annan skröna med motiv från exotiska hamnar på den tiden när fartygen gick in i hamn och inte blev liggande på redden. Vi möter det glada livet bland hjälpsystrar och dryckeslag i främmande länder men också vardagens enahanda.

Kanske är sjöfolket en ovanligt skrivglad yrkeskategori, åtminstone kännetecknas dessa berättelser av stor stilistisk förmåga och en ibland rent frustande berättarglädje.

Det material vi som oberoende redaktörer fick att ta ställning till var engagerande läsning av högsta karat. Det var inte lätt att göra ett urval bland alla bidrag som inkom. Ändå måste det göras med hänsyn till bokens omgång. Det betyder inte att de som refuserats denna gång inte kan komma tillbaka om denna utgåva skulle få en fortsättning. Medlemskap i Bokanjärerna är dock en förutsättning.

Eftersom sjöfarten är en särpräglad miljö med många special­termer ansåg vi oss tvungna att komplettera novellerna med en ordlista för landkrabbor. Den finns längst bak i boken, tillsammans med presentationer av de olika författarna.

Vi är djupt tacksamma mot föreningen Bokanjärerna för att vi, landkrabbor av födsel och ohejdad vana, gavs det stora förtroeendet att sammanställa detta uppfriskande läsäventyr.
Stockholm september 2009

Gunder Andersson

Lena S. Karlsson

Författarpresentationer

 

Ove Allansson, född 1932. Författare med ett förflutet som industriarbetare, mekaniker, reparatör och sjöman. Har varit mönstrad i handelsflottan som jungman, svarvare och reparatör i långfart, men har även gjort resor som mekaniker i forskningsfartyg. Sammanlagd sjötid cirka sju år. Ove Allansson har skrivit ett trettiotal böcker varav mer än hälften är sjölivsskildringar. Han har varit redaktör för några sjöböcker samt medverkat i en rad antologier. Efter sjötiden har Ove Allansson rest i Europa, Karibien, Nord- och Sydamerika och Asien, vilket han berättat om i böcker och artiklar.

Sten Bexell, född 1931 i Tranemo. Sten Bexell har under 48 år arbetat inom internationell sjöfart. Mönstrade kockjungman 1949 på skutan Zita av Askerön och mönstrade av som kapten på American Reefer 1997. Med sina fartyg har han besökt 542 hamnar i 101 länder. Han har passerat ekvatorn 164 gånger. Efter påtryckningar från barnbarnen började han skriva 2004 och har utgivit en trilogi om sitt sjöliv: Sjöfartsbok – berättelser från ett halvsekel inom sjöfarten,1, 2 och 3.

Stig Centerwall, född 1937. Gick till sjöss 1955. Seglade på däck i styckegodsare. De sista åren seglade han som andre- och överstyrman i passagerarfart. Driver sedan 20 år egen advokatverksamhet i Göteborg. Har skrivit en berättelse från Nya Zeeland med titeln Tiritiri o te Moana: en skröna från hav och skrank 2002 och ett epos om Estonia, Between the Devil and the Deep Blue Sea.

Göran C-O Claesson, född 1928. Far, sjökapten, kär gäst hemma. Mor hemmets vd. Utredarkarriär och egna betänkanden. Roman Läget under kontroll 1985. Dikter och noveller publicerade 1998–2008. Varit roustabout i Ekofisk. Han har upplevt en uthållig orkan 1953 och långvarigt bleke 1954, båda gångerna som passagerare. Novellen Observationer i denna antologi återger vad en gammal skeppare gjorde och försöker visa vad som fick honom att göra det.

Elin Dahllöv, född 1982, bosatt i Göteborg. Arbetar som praktiksamordnare på Sjöfartens Utbildnings Institut. Hon har tidigare seglat som matros i rederier som Tärntank, DFDS Tor Line och Broströms. Intresset för att skriva har funnits länge, hon medverkade i antologin Sjömansboken I och har fått noveller och dikter publicerade i Sjömannen och Utkik.

Torbjörn Dalnäs, född i Göteborg 1946. Uppvuxen i Bohuslän. Till sjöss på däck, i intendenturen och som telegrafist på ett dussintal fartyg mellan 1963 och 1974. Därefter vikarierande redaktör för Sjömannen och redaktör för Maskinbefälet. Från 1979 informationssekreterare på Handelsflottans kultur- och fritidsråd, sedan 2007 enheten Sjömansservice inom Sjöfartsverket, och under samma tidsrymd redaktör för dess tidskrift Utkik. Han är den ene av två huvudförfattare till Ett skepp kommer lastat från 1998. Har även givit ut Förtoningar – de långväga lejonens hamn 2004 samt Gränslös sjöfart – Sjöhistorisk årsbok 20082009. Belönad med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2003.

Stig Elenius, född 1939. Seglade åren 1955–1985 i olika slags befattningar i intendenturavdelningen ombord, de sista 20 åren som ekonomiföreståndare. Har fem titlar utgivna: Sjömansbiff och stormsoppa: sjömansskrönor och recept från de sju haven 1999, I de tatuerade armarnas kölvatten: en sjöman berättar om delar av sitt liv och Poeternas parlament: en samling korta sjömansskrönor och lite poesi båda utkomna 2007. Ecce Homo: den tatuerade kocken och lyriksamlingen Solnedgång som utkom 2008. Novellernas Ärtsoppans betydelse ombord och Den långa resan i antologin har verklighetsbakgrund.

Jörn Hammarstrand, född 1936 i Berlin. Började min sjömansbana som befälselev 1952, slutade som befälhavare på Servus 1977. Därefter seglade jag under ledigheterna på universitet, (där jag omskolade mig till socionom) fram till 1981. Jag har tidigare givit ut: På femton famnar: en samling djuriska skrönor 2000, Oslobaletten och andra fripassagerare 2002 tillsammans med Karin Poulsen, Sympatia – scener ur ett sjömansäktenskap 2004, Massor av rom: en samling våta skrönor 2006, Lössen ombord: skrönor om befälselever 2008. Hemsida och blogg: http://skipperstories.bloggsida.se

Georg I. Hindersson, född 1934 i Degerby, Nylands län. Gick till sjöss år 1951 som obefaren kockjungman på fyrmastade träskutan Inger från Härnösand. Efter Inger blev det långfart som senare varvades med studier på sjöbefälsskolor. Med sjökaptensbrev på fickan blev det anställningar som styrman och befälhavare. En öronsjukdom strandsatte Hindersson, han omskolade sig till företagsekonom. Han har även skrivit tidningsartiklar och noveller. År 2005 utkom romanen Röd Sand och kort därefter samma år Pala Pala: färd mot atollen. Är tillsammans med Jörn Hammarstrand initiativtagare till kulturföreningen Bokanjärerna, som startades 2006.

Bengt Hubendick, född 1916. Professor emiritus. Har gått den långa akademiska vägen och doktorerat som zoolog. Han arbetade länge med forskning och verkade i fyra världsdelar i samband med en parasitisk tropiksjukdom. Han började tidigt popularisera vetenskap, bl.a. i dagspressen, och kom undan för undan att alltmer engagera sig i miljödebatten. Under 1959–1981 var han chef för Naturhistoriska Museet i Göteborg. Under hela sitt vuxna liv har studiet av liv och arbete i seglande skepp varit en av hans hobbies. Han har publicerat 26 böcker varav sex med nautiskt innehåll.

Reidar Jönsson, född 1944. Jag började till sjöss 1960 som jungman och slutade som andrestyrman 1968, en relativt kort tid till sjöss. Under resor till många länder och kontinenter berikades och präglades jag på gott och ont. Än i dag kan jag sakna de långa resorna med obrutna horisonter, de ibland djupa mötena man kan få med seglande kamrater, där också farligheter har lurat. Min far var också sjöman. Kanske finns skuggan av en bortvarande far bäst beskriven i Mitt liv som hund. Tiden till sjöss finns även beskrivna i Hemmahamn och En hund begraven. Resan till vår far är ett utdrag ur Hundens paradis, en roman som förhoppningsvis seglar in i bokmarknadens hamn någon gång under 2010.

Kaj Karrento: Jag är en finländsk fyrtiotalist som är född på det finska fastlandet i staden Åbo men är numera bosatt på Åland. Till yrket är jag sjöingenjör med ett nästan två decennium långt förflutet i den svenska handelsflottan ombord på Salénrederiernas tankbåtar och Rederi AB Sveas passagerarfärjor. Efter Sverigeåren tjänstgjorde jag lika länge som maskinchef inom den finska Sjöbevakningen och utebevakningsfartygen. Forsatte en tid efter pensionen med att tjänstgöra på en passagerarbåt på rutten Sverige–Finland. Jag har nu, definitivt, pensionerat mig och arbetar nu ”ryckvis” med mina memoarer som förhoppningsvis finns på bokhandlarnas hyllor 2010.

Anders Lennvi, född år 1930. Jag gick till sjöss på sommaren år 1945 som däcksman i bogser- och bärgningsångaren s/s Karl, Röda Bolaget i Göteborg. Har därefter haft olika befattningar i manskapsgrad fram till och med 1951. Därefter har jag varit styrman i olika fartyg och studerat konst vid olika konstskolor i Sverige och utomlands. Sedan år 1979 befälhavare i lastfartyg i s. k. inskränkt oceanfart dvs. hela Europa inkl. Medelhavet och Svarta Havet. Under större delen av min styrmanstid tjänstgjorde jag i Rederi AB Transatlantic i World Wide-fart. Novellen i antologin Storm över Biscaya skrevs för 50 år sedan och blev då publicerad i tidningen Sveriges Flotta, där den prisbelöntes.

Helge Olsson, född 1930. Mönstrade till sjöss 1946 på Amerikalinjens Gripsholm, först som pentryuppsassare och sedan som motorelev. Därefter varvsanställningar på Götaverken, Lindholmen och Eriksberg, omväxlande med mönstringar till sjöss. Sedan maskinteknikerexamen 1955 och sjöingenjörsexamen 1956. Som maskinbefäl for jag till största delen med Rederi AB Transatlantics fartyg på dess olika linjer, de sista två åren som maskinchef. Jag lämnade sjömanslivet och Transatlantic 1963, då jag fick anställning i Karlshamns hamn som driftingenjör. Har givit ut Hör vågornas brus 1996 och … och där växte jag upp 1998. Utger varje år Blekinge Ångbåt & Segel.

John E. Persson, född 1937. Telegrafist i Broströms på 1950-talet, maskiningenjör, inspektörsassistent på AB Transmarin på 1960-talet och har senare arbetat med marin ångturbinservice på 1970-talet. Har skrivit Stimbåt: om kolfyrade lastångare 1981, Kustångare 1983, Den vite mannens grav 1986, Desse högre latituder: om polarnavigatören Emil Nilsson 2003, Den okände kapten Slocum 2008, Skutor och sjöfolk tillsammans med Ivar Brange 1975, Sjöstaden Norrköping tillsammans med Bengt Söderström m.fl. 1991 och Från talgkokare till teknisk chef tillsammans med Karl-Erik Finnman 1998.

Birger Sjöberg, född 1953. Skut-renoverare, snickare m.m. samtfrilansskribent, författare. Passionerat intresse för gamla skepp och båtar, något som grundlades redan i barndomen på Musö i Fjällbacka skärgård. Novellen Ekan i antologin är ett ode till min första båt … Beträffande den senare novellen Räddningsbåten är den kanske resultat av ett behov att skildra något från den tiden, då damer fortfarande kunde tänka sig att jaga en över klippor. Utgivna böcker om kust och hav: Berättelser från havet 2001, Sjörök 2005, ”Då Goldie Hawn kom in från sjön” 2009.

Niclas Yllner, född 1929 i Bukarest i Rumänien av svenska föräldrar. Började som 16-åring som pentrybiträde och avancerade till salongsuppassare, bartender och förrådsman. Har ej tidigare fått något publicerat. Började i en skriv- och berättarcirkel i PRO och har skrivit en del noveller, baserade på verkliga händelser.

Rolf Öström, född 1944. Sjökapten och jur. kand. Seglat sedan 1962. Första jobbet på Sveabolagets s/s Brage som jungman. Pensionerades 2007 efter tio år som befälhavare i Broström. Självlärd tecknare, har tecknat till tidskrifter och böcker och haft fyra utställningar.

 

 

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *