REDAKTÖREN HAR ORDET I APRIL

Om alla bitar faller på plats det kommande året kan det hända en hel del i föreningen om medlemmarna ställer sig bakom förslagen som läggs fram på årsmötet. Observera attårsmötesdatum är flyttat till den 20 maj. Förslagen från styrelsen kommer bland annat att omfatta föreningsombildande med momsregistrering och F skattsedel. På det sättet skall vi kunna ge ut böcker utan att gå via omvägar som fördyrar processen. Formalia är granskade av förbundsjuristen Yngve Karlsson som inte ser några problem med att bilda bokförlaget då våra stadgar inte lägger hinder i vägen.

 

”Springa Läck”, den nya novellsamlingen skall komma ut lagom till årets stora bokbegivenhet, Bok & biblioteksmässan i Göteborg i september. De författare som är representerade i novellsamlingen finns presenterade på annan plats på hemsidan. Kommer att bli en spännande läsning. Några nya författarnamn finns representerade i boken. Nu återstår finansieringen av boken och sponsorer söks med ljus och lykta. Har ni kontakter som har några korvören över, berätta om vårt behov av pengar för utgivningen.

En arbetsgrupp har utsetts som skall arbeta med utveckling av hemsidan enligt beslut i styrelsen. Vad detta innebär för nuvarande redaktionen är för tidigt att spåna om då gruppen ännu inte startat sitt uppdrag. En del uppslag har inkommit från medlemmen Gunnar Gustafsson som vi kommer att titta närmare på.

En skrivarkurs kommer även i år att arrangeras. Information om detta finns under Kurser. Det är bara att hoppas att åtta deltagare eller fler anmäler sig om den skall bli av. Anmäl er redan nu, att skriva är roligt. Det är som en mental process som många fler skulle behöva gå igenom och må bra av. Jag säger det av egen erfarenhet.

 

Styrelsen arbetar hela tiden aktivt med att utveckla föreningen trots att det är motigt i portgången många gånger. Men med en envis och arbetande ordförande som aldrig verkar ge upp går det sakta framåt. Medlemsantalet ökar också något, om ej i den takt vi vill se men huvudsaken är att den ej minskar och detta visar ju på att ett visst intresse finns för verksamheten. Även vår gästbok har blivit flitigt utnyttjad även om skribenterna ofta är desamma återkommande. Gästboken är ett enkelt sätt att nå ut till andra medlemmar.

Svensk sjöfart befinner sig i djup kris genom att fartyg flaggas ut och den svenska besättningen byts ut mot utländska sjömän. Det är en mycket oroväckande utvecklig som jag vill kalla för avveckling . När man samtidigt ser att den läsande delen av sjömanskåren minskar om man skall tro Sjömansbibliotekets statistik är det ännu mer oroväckande. Branschtidningar som Utkik, Med Sjömän i Hamn och Sjömannen har eller kommer att genomgå stora förändringar, kanske till och med upphöra med sin utgivning. Vi ser redan nu att sjömanskyrkans tidning Med sjömän i Hamn reducerat sin utgivning från fyra nummer per år till två. Diskussionen är i full gång om den skall vara kvar. Utkik är starkt reducerad i sitt innehåll och återfinns som en bilaga till Sjöfartsverkets interna tidning Sjörapport. Framtiden ser inte ljus ut för sjömanskulturen. Kursen är idag mycket instabil, snart är det bara vår förening som försöker, trots små medel, men med oförtröttlig envishet och kraft hålla sjömanskulturens fana högt. Men flera av oss är till åren komna och redan nu är det dags för yngre krafter att kliva fram och ta över vissa uppgifter inom föreningen. Som vi sagt och upprepat vid många tidigare tillfällen ser vi att kvinnliga sjömän eller kvinnor inom sjöfartsbranschen engagerar sig i föreningen. Vi är långt ifrån att kunna kalla oss jämställda och ser framemot att kunna leva upp till det. Klubb Maritim är också aktiv med att dokumentera rederihistoria och upplevelser till sjöss. Bäst vore om vi kunnat samarbeta.

 

Man kan ju bli lätt förvirrad när man läser om filmen Kocken i Sjörapport och i Sekotidningen där det står citat; ” Kocken var för övrigt den första svenska långfilmen på flera årtionden som skildrade vardagen för svenskt sjöfolk.” Citat slut. Detta i Sjörapport. Sekotidningen uttryckte sig i princip på samma sätt. Filmen Kocken skildrar verkligen inte vardagen för svenskt sjöfolk. Den skildrar en psykiskt sjuk förste kock, Peter Stein som funnits i verkligheten och är baserad på en av våra medlemmars egna upplevelser ombord på 1960 talet. Det är hans historia som berättas i filmen och den är sannerligen inte den vardag man upplever till sjöss varken då eller nu. Att Kjell Bergqvist spelar karaktären Peter Stein oerhört bra och att han förtjänar sitt pris är en helt annan sak. Vi gratulerar Kjell på det varmaste. Men jag undrar hur mycket vardag de som skrivit om filmen upplevt ombord? Nog borde man ha bättre kunskap om den innan man offentliggör den i tidningar som läses av både sjöfolk och landkrabbor.

Sommaren är på väg och årsmötet närmar sig. Vi i styrelsen hoppas verkligen att medlemmarna visar sig på årsmötet så att inte styrelsen och årsmötet är detsamma. Då är det inte demokrati längre. Alltså, välkomna den 20 maj så kan ni samtidigt lyssna på författaren Reidar Jönsson som skall föreläsa om temat från manus till färdig film. Samtidigt vill jag från redaktionens sida tillönska er alla en solig och fin sommar.

 

Stig ”Stickan” Elenius

Redaktör

Det här inlägget postades i Redaktören har ordet. Bokmärk permalänken.