Ordföranden har ordet

Jag blev vald till Bokanjärernas nye ordförande efter Krister Lumme under årsmötet den 8:e augusti 2020. Jag hoppas att vi kan fortsätta med föreningens mål att producera böcker som skildrar livet till sjöss. Hur det beskrivs är helt beroende på författarnas olika förmågor att framställa vad de vill beskriva. Det kan ske som anekdoter, noveller, dikter eller annat och kan vara tragiska, dramatiska, humoristiska eller filosofiska, låta den fria fantasin råda i form av skrönor.
 
Föreningen har, som säkert de flesta medlemmarna redan känner till, en hel del problem att söka lösningar till. Vi har tappat hälften av alla medlemmar sedan  starten för sexton år sedan, vilket påverkar utfallet ekonomiskt och många författare tyvärr har lämnat föreningen, vilket egentligen är det stora problemet. Vi vill få in nytt blod, men antalet yrkessjöfarare har reducerats kraftigt på grund av rederier lagt ner, utflaggning, svenska besättningar ersatts av utländska. Oceanfart med svenska flaggor har mer eller mindre försvunnit och ombord på de fartyg som för svensk flagg finns oftast endast enstaka svenska besättningsmän.
 
Föreningen har, för att få in fler författare. en önskan att andra än yrkessjömän kan komma in, från kustbevakningen, sjöpolisen, lotsar, fritidsseglare, folk med anknytning eller intresse för sjön. Alla skall vara välkomna, men för att bli publicerad  vill föreningen att författarna är eller blir medlemmar i Bokanjärerna.
   
Vi vill också att styrelsen förnyas eftersom en del av styrelsen har avgått och andra önskar avgå nästkommande årsmöte 2021. Ålder, hälsa och andra skäl ligger bakom avhoppen. Styrelsen har hittills varit bunden till Stockholmstrakten, men med digitaliserade möten kan vi nå många andra.
 
Bokanjärerna söker också en närmare kontakt med Sjöfartens Kultursällskap för få hjälp med administration i framtiden. Hur och när vi skall träffas är ännu inte bestämt, men det är nödvändigt att vi kan få hjälp för vår överlevnad. Vi kommer att stå utan kassör efter nästa årsmöte så en nära kontakt med dem är en möjlig lösning
 
De som vill deltaga i nästa bok kan anmäla sig via Bokanjärernas webbplats.
 
 
Stockholm den 24/8, 2020
 
Rolf Öström

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *