Jubileumsskrift för föreningen Bokanjärerna 2006-2016.

img078

Jubileumsskrift Utskriftsvänlig version PDF

Jörn Hammarstrand Initiativtagare till föreningen Bokanjärerna och ordförande mellan 2011-2013 berättar:

Det var så det började…

index Våren 2006 på årsstämman av Sjöfartens Kultursällskap i Sjöfartshuset i Stockholm hade jag en idé om samverkan mellan sjöfartens olika författare i form av en förening som skulle starta nerifrån, till skillnad från Kultursällskapet som startats uppifrån av sjöfartens organisationer.

Min idé hade nog aldrig förverkligats om jag inte hade träffat sjömansförfattaren George Hindersson efter Kultursällskapets årsmöte. Han blev eld och lågor och lovade tala med vännen Sten Bexell, gammal Johnson-seglare som gett ut några böcker om sitt eget sjömansliv. Tillsammans skulle vi kunna bilda en interimsstyrelse. Jag lovade i min tur att kontakta Ove Allansson och förankra idén. Det var inte svårt. Ove såg genast det positiva och även möjligheten till samarbete med Sjöfartens Kultursällskap.

Även Sten Bexell ställde upp, trots att han bodde i Halland. Efter några möten på Katarina Sjöfartsklubb beslöt vi att bredda gruppen och diskutera idén. Den 4 septemberträffades åtta personer på Klubben för att utveckla idén. Förslag på stadgar, föreningens namn och logotyp diskuterades livligt. Jag åtog mig att ta fram förslag på stadgar i samarbete med föreningsjuristen Yngve Karlsson.

bokanjarernaDen 7 november 2006 bildades föreningen Sjökultursällskapet Bokanjärerna (efternamnet Bokanjärerna myntat av den välkände redaktören och författaren Torbjörn Dalnäs) av 17 entusiaster och blivande medlemmar. De allra flesta sjömansförfattare. Reidar Jönsson utsågs till mötesordförande och Marie Halvdansson (dåvarande redaktören för Nautisk tidskrift) utsågs till sekreterare.

En tid senare, vid det konstituerande styrelsemötet, valdes Sten Bexell till föreningens bokanjarerna-2ordförande, Georg Hindersson valdes till kassör och webbmaster, Gert-Owe Eriksson valdes till sekreterare och Marie Halvdansson och Claes-Göran Wetterholm gick in som ledamöter. Gert-Owe och Claes-Göran finns ännu tio år efter bildandet kvar i styrelsen.

Föreningens logotyp ”Ankaret på boken” skapades lite senare med hjälp av Georg Hinderssons son i England.

Vid årsmötet 2007 valdes Stig Centerwall till ordförande. Tidigare under året diskuterades och beslutades att föreningens huvudsäte skulle vara i Stockholm, med Katarina Sjöfartsklubb som utgångspunkt, där även styrelsemötena skulle avhållas om ej annan plats särskilt angavs. Omfattande förarbeten med den första antologin genomfördes löpande, vilket tog mycket av styrelsens kraft. Vi deltog även under Göteborgs bokmässa samt vid julnautikan, Sjöhistoriska muséet i Stockholm.

År 2008 inleddes året med att inför årsmötet föreslå ett namnbyte; från Sjökultursällskapet till det mera renodlade namnet Bokanjärerna, givetvis med Torbjörn Dalnäs goda minne och naturligtvis med föreningens mål och syfte oförändrat. Antologiarbetet fortsatte hela året. Under året deltog vi som tidigare i Göteborgs bokmässa samt vid julnautikan, Sjöhistoriska muséet.

År 2009 övertog Jörn Hammarstrand rodret som ordförande och samma år ändrade vi namnet till Bokanjärerna. Föreningens antologi 167375utgavs äntligen under sensommaren med namnet Trampa Däck. Under året deltog vi återigen i Göteborgs bokmässaBokanjärerna på Åland och Sjöhistoriska muséets julnautika samt genomfördes en författarträff i Mariehamn.

År 2010 igångsatte styrelsen det digra arbetet med en ny antologi. Vi deltog även i julnautikan på Sjöhistoriska muséet samt arrangerade en egen bokmässa på Katarina Sjöfartsklubb.

581115Den andra antologin utgavs 2011 under namnet Springa Läck. Vi anordnade ånyo en egen bokmässa på Katarina Sjöfartsklubb samt firades därstädes den 1 november Bokanjärernas femårsjubileum.

År 2012 gällde det för styrelsen att åter sätta samman en utgivningsgrupp och påbörja arbetet med en tredje antologi. Återigen arrangerade föreningen den Lilla Bokmässan vid Katarina Sjöfartsklubb.

Under 2013 igångsattes en akvarellkurs i föreningens regi. Årsmötet valde Lars Svensson till ordförande samt utsågs författaren Ove Ove Allansson 1Allansson till Bokanjärernas hedersmedlem. Ånyo avhölls Lilla Bokmässan under hösten vid Katarina Sjöfartsklubb.

9789197972932_200_pa-fallrepet-berattelser-fran-de-sju-haven_haftadDen tredje antologin På Fallrepet utgavs vintern 2014. Dåvarande vice Ordförande Rolf Öström övertog rodret och styrelsen bedrev under året normalt föreningsarbete.

År 2015 övertog Krister Lumme rodret som ordförande. Planerna på en fjärde antologi kunde under året med arbetsnamnet Kasta Loss äntligen realiseras. Bokanjärerna deltog för första gången i det stora Bokbordet, Drottninggatan, Stockholm.

Jubileumsåret 2016 har ännu inte sett sitt slut. Arbetet med Kasta Loss framskrider och manus inlämnas löpande inför en planerad utgivning 2017.

Generellt kan nämnas att Bokanjärernas medlemmar genom åren hållit en mängd föredrag främst på Katarina Sjöfartsklubb, men även annorstädes. Vi har även vid ett flertal tillfällen haft utbyte med norska och åländska författarsällskap. Vidare har mitt eget skötebarn – skrivarkurserna – bedrivits med fem till tio deltagare varje år. Vi får inte glömma de tre antologierna föreningen hitintills har utgivit; Trampa Däck, Springa Läck och På Fallrepet. Genom åren har föreningens hemsida utvecklats och ändrats något i sin utformning, ett arbete som alltjämt pågår.

En tillbakablick bland våra arkiverade styrelsehandlingar ger vid handen att vi sedan starten genomfört 44 styrelsemöten, i snitt drygt fyra per år, varav 34 på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm, IMG_1936samt har vi varje vår – på samma plats – avhållit ordinarie årsmöten. Vårt medlemsantal pendlar någonstans runt 50 medlemmar, något år mer, något år mindre och målet är att under vårt femtonårsjubileum vara uppe i 100 betalande medlemmar.

Jag vill även rikta ett personligt tack  till vår ”ständige sekreterare” Gert-Owe Eriksson och vår, i många år, tidiga kassör Tanja Rinnan. Utan era ideella insatser hade föreningen knappast överlevt.

Jörn Hammarstrand

Oktober 2016                                  Jubileumsskrift Utskriftsvänlig version PDF

Ordförandeklubba

 

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Jubileumsskrift för föreningen Bokanjärerna 2006-2016.

  1. Nej, tyvärr befinner mig då i min skrivarlya i Goa.

  2. Stig Elenius skriver:

    Fantastisk bra skriven sammanfattning av vår 10 åriga verksamhet. När föreningen bildades år 2006 befann jag mig i Antibes och kunde såldes ej närvara trots att jag var tillfrågad att ingå i styrelsen. Under åren har jag varit styrelseledamot och redaktör i föreningen i omgångar men i dagsläget medverkar jag som krönikör där jag kritiskt granskar samhällsproblemen. Hoppas vi ses den 11 november.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *