Hans Claesson om “DIKT MIDSKEPPS”.

Bokanjär Hans Claesson om:
Dikt midskepps.
Bägge dessa ord har, var för sig, flera betydelser. Dessutom förekommer de i många olika sammanhang och talesätt.  Inte minst som sjötermer. Dock inte så ofta tillsammans på detta sätt men nu är detta frågan om en ordlek. Avsedd att väcka uppmärksamhet och stimulera till nytänkande utanför de normala rutinerna.
Med hjälp ifrån SAOL, ordböcker och nätet ger jag här en liten bakgrund till dessa intressanta ord.

Substantivet dikt.

1 En speciellt utformad text som normalt skrivs av poeter.  

2 En osanning, myt, skröna.
Verbet dikt|a

1 Att författa poesi.   2 Att täta fogar etc.  Engelska: caulk, chinse.
Adverbet dikt.

1 Tätt, nära. Snickaren sätter hyllan ”dikt an”   2 Sjöterm: ”Så hårt det går”, ”Hård, hårt”. Engelska ”Hard”, ”Close”
Dikt styrbord, dikt babord och dikt bidevind är vanliga begrepp till sjöss.
Midskepps 1 En tänkt mittlinje från för till akter på ett fartyg 2 Ett område mitt i fartyget 3 När rodret står i 0 grader .
Så även om ”Midskepps!” är det normala kommandot för att lägga rodret till 0 grader så tror jag att vilken befaren rorsman som helst förstår att när lotsen skriker ”Dikt midskepps” så gäller det att få rodret tillbaka till 0 grader, fort som bara fan!
Men å andra sidan – är det intendenten som kallar till ”Dikt midskepps” – så kanske det är fartygets trubadur eller poet som skall uppträda midskepps med en strof eller en tonsatt skröna!
Dessutom visar ett antal spektakulära och olyckliga fartygskollisioner på att om kommandot ”Dikt midskepps” hade funnits, givet och utförts skulle många tragiska sjöolyckor förhindrats!
Jag tänker då naturligtvis på Andrea Doria och Stockholm, men även på kollisionen mellan färjan Stena Nautica och Johanna, 2004, där det uttryckligen står i haveriutredningen ”om Johanna i stället behållit sin kurs och fart hade olyckan sannolikt inte inträffat.”
Kollisionen mellan M/S Gotlandia II och M/S Gotland, 2009, skedde enligt haveriutredningen på grund av att man av olika anledningar ”inte lyckades häva babordsgiren”   
Det finns säker många fler historiska exempel på kollisioner till sjöss som skulle undvikits om kurs och fart bibehållits.  
Så jag har med andra ord stärkts i min uppfattning om begreppet ”Dikt midskepps” som utmaning och inspiration till litterära stordåd i nautisk miljö! 

Hans Claesson  

För Bokanjärerna januari 2018