God Jul och Gott Nytt År.

Hej Bokanjärer.

Då är vi nu åter på väg in i slutet på året. Julen ligger framför oss tillsammans med firandet av ett nytt år. För Bokanjärernas del har året som gått varit ett år med en agenda som tidigare år.

Styrelsen har mycket arbetat för en ny antologi Dikt Midskepps som vi siktar på att ge ut i nästa år förhoppningsvis till våren. Härmed får vi nu sikta in oss på 2019 för utgivning. Året hoppas jag blir ett år där vi främst måste ta tag i frågan om att få in fler medlemmar till föreningen. Vi har mycket diskuterat i styrelsen om medlemsantalet som krymper för varje år. Som ordförande för föreningen vill jag än en gång ställa ut varningsflaggan för att medlemsantalet blir allt mindre. Medelåldern hos medlemmarna är idag hög. Ungdomarna tycks inte vilja mönstra på för att segla tillsammans med oss Bokanjärer. Vad som måste till vilket jag även haft propå om tidigare. Bokanjärerna måste få fler medlemmar in i föreningen om vi ska överleva som förening på sikt. Till årsmötet kommer jag att redovisa hur vi sökt anslag om bidrag för att nå fler medlemmar till föreningen i form av en uppsökande verksamhet som vi inte idag har möjlighet till då vi idag endast lever på en medlemsavgift som inte räcker till. Fram till idag har ingen av bidragsansökningarna besvarats. Förhoppningsvis kommer ett positivt besked då detta händer.

Om varje medlem värvar en medlem skulle vi öka medlemsantalet till det dubbla. Som mest har vi nått upp till 70‒80 medlemmar. Dagen då vi kommer över hundra strecket borde ligga som prioritet ett för föreningen. Mycket av hur det är idag då det gäller vårt medlemskap måste upp till diskussion till vårt nästa årsmöte. En allvarlig diskussion måste till för att inte tappa fler medlemmar som vi gör idag. Hoppas nu att fram till årsmötet så kommer funderingarna att resultera hos er medlemmar att utmynna i förslag om och hur vi ska få fler medlemmar tillsammans med kanske även en ny agenda för Bokanjärernas framtid. Vill även här flagga för att man motionerar till årsmötet om förslag som då ska upp till diskussion och beslut. Årsmötet bestämmer framtiden tillsammans med medlemmarna som sedan en ny styrelse ska arbeta för inne i det nya året. När det gäller förslag om ledamöter till styrelsen ska man kontakta vår valberedning som därmed ställer förslaget till årsmötet som där väljer vilka som ska företräda Bokanjärerna. Vill med detta säga att mycket arbetet ligger framför Bokanjärerna för att utvecklas som förening tillsammans med fler medlemmar.

Alltså har vi en hel del som måste till för framtiden att diskutera. När det gäller i övrigt så är det som sagt en ny antologi under uppsegling. Vid vårt senaste styrelsemöte var rapporten även där något nedslående då vi inte fått in manus som vi har fått under tidigare år. Frågan vi ställde oss i styrelsen var om det är även så att intresset även här inte är som det har varit tillika med att rekrytera medlemmar. Vill med detta även uppmana alla som tidigare skrivit manus som inte fanns plats för i vår Antologi ”Kasta Loss” nu skickar in detta åter till nästa Antologi ”Dikt Midskepps”.

Avslutningsvis vill jag som alltid säga än en gång att Bokanjärerna är en förening som är unik på många sätt.  Önskar härmed alla medlemmar en :

Ordförande

Krister Lumme

Det här inlägget postades i Ordförande har ordet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *