Antologier & kurser

Vad är Bokanjärerna?

Bokanjärerna är en förening som inbjuder alla havets berättare att skriva om upplevda eller påhittade upplevelser till sjöss. Inbjudan riktar sig såväl till yrkesfolk som till fritidsseglare, skutseglare etc.  Inför varje antologi sker en kvalitetsbedömning och ett urval av bidragen, för att hålla en hög kvalitet på utgivningen.

Medlemskap i Bokanjärerna

För nya medlemmar som skickar in manus innan den 1 december bjuder vi på första årets årsavgift, 200 kronor, för medlemskap i Bokanjärerna – föreningen för främjandet av havets berättelser. Mer information om medlemskap. Vi finns även på Facebook.

Antologier

Bokanjärerna har tidigare gett ut fyra antologier: Trampa däck, Springa läck, På fallrepet och Kasta loss. En femte antologi, Dikt midskepps, är på tryck. Inbjudan riktar sig även till fritidsseglare, skutseglare etc. och inte enbart till yrkeskåren sjömän. Och även denna gång sker en kvalitetsbedömning och ett urval av bidragen, för att skapa ännu en läsvärd antologi!

Antologin Dikt midksepps lanseras i samband med Bokmässan i Göteborg 2019. För information och detaljer om möjligheten till mycket förmånliga förköp, läs mer här.

Skrivkurs

Om det finns underlag har vi då och då skrivkurser. Kurserna riktar sig både till dig som vill komma igång och till dig som vill vidareutveckla dig. Håll utkik här på sidan, vi annonserar i god tid innan nästa kurs.

Skicka in manus

Skriv gärna om dina upplevelser på sjön. Finns det bara tillräckligt med underlag kan det mycket väl bli fler antologier. Just nu tar vi dock inte emot några manus.

Välkommen!