Torbjörn Dalnäs

Torbjörn DalnäsFoto: Martti Karlsson
Torbjörn Dalnäs föddes i Göteborg 1946 och var till sjöss i ett dussintal fartyg mellan 1963 och 1974; både på däck, i ekonomiavdelningen och som telegrafist. Telegrafist var han även under 18 månader i Örlogsflottan. Han har varit redaktör för tidskriften Maskinbefälet (en av föregångarna till dagens Sjöbefälen), vikarierande dito för Sjömannen samt medarbetat flitigt både där, i Nautisk Tidskrift (den andra av föregångarna till Sjöbefälen) och i Svensk Sjöfarts Tidning.

Från 1979 och fram till pensionen den 1 maj 2013 var Torbjörn verksam inom Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) och dess efterföljare, enheten Sjömansservice inom Sjöfartsverket. Bland annat var han redaktör för tidskriften Utkik från starten 1980 till dess nedläggning 2010, och därefter redaktör för UTKIK-märkta sidor i Sjöfartsverkets tidskrift Sjörapporten t.o.m. nr 5 2012. Utöver Förtoningar (2004), Gränslös sjöfart (2008), På stadig kurs (2012) och Havets ord (2014), som han är ensamförfattare till, är Torbjörn huvudförfattare till 30-årskavalkaden Utkik över sju hav (2011) och – tillsammans med Hans Fredriksson – till HKF:s jubileumsskrift Ett skepp kommer lastat… (1998). Han har även medverkat i ett dussintal andra maritima bokverk och skrifter. Han har tilldelats Stiftelsens Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2003, Stiftelsens hedersbelöning 2012, samt SEKO sjöfolks kulturpris 2012.

Torbjörn är styrelseledamot i Bokanjärerna samt medlem i Sjöfartens Kultursällskap, Göta Älvklubben, Neptuni-Orden, Sjöhistoriska Samfundet och Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. 2010 valdes han in som ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet. 2011 utsågs han till hederskapten av Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening och blev därmed även medlem i GFBF.

torbjorn.dalnas@hotmail.se

 

http://www.seatime.se

På stadig kurs 95 kr Utkik över sju hav 60 kr
Förtoningar 195 kr Gränslös sjöfart 255 kr
Förtoningar Gränslös Sj

Böckerna kan beställas på: www.breakwater.se

« Tillbaka till Bokanjärerna