På femton famnar

På femton famnarPå femton famnar – ett antal djurisk skrönor

Utgiven 2000 på www.books-on-demand.com

Jörn Hammarstrands novellsamling ger en intressant inblick i den svenska handelflottan och tillvaron för de anställda under 60- och 70- talen.

Det är en personlig skildring av hur livet förändrades i takt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen i samhället. Tempot skruvades upp för personalen, konflikter och frustration i organisationen och mellan individer som var mer eller mindre villiga att anpassa sig till tidens nya krav.

Novellerna är lättlästa trots att texten innehåller många fackuttryck och sjömansslang. Sjömansspråket ger lokalfärg och gör att miljön blir levande.

Språket är för övrigt mustigt och texten flyter bra. Tonen i novellerna är mycket humoristisk, men trots att händelserna ibland är dråpliga finns en underton av allvar.

Udda personligheter och tragiska öden tecknas, människor som inte klarar det hårda livet och kraven till sjöss. Det berättas om bruk och missbruk av alkohol.

Novellerna skildrar konflikter, som lätt uppstår när ett fåtal personer nöts mot varandra på ett begränsat utrymme, men också den gemenskap, som arbetet ger och den galghumor som förenar.

Siv Hermansson f.d. mässuppasserska på Svenska Lloyd

« Tillbaka