Massor av rom

Massor av RomMassor av rom – en samling våta skrönor

Utgiven 2006 på Förlagstryckeriet Vitterleken, www.boktryckeriet.net

Möt Moses, Storken, Radio Ragata, Hungrige Harry m.fl. i Jörns senaste samling skrönor, som innehåller en rad bisarra och absurda individer, man kunde möta i en nu svunnen epok från livet till sjöss. Vinddrivna, romtörstiga och hängivna missbrukare står det att läsa om, antingen med ett kanske igenkännande, roat leende, eller också med deltagande, höjda ögonbryn. Original, som i dagens sjöfart är utsorterade, där effektivitet och skötsamhet är grundpelare för besättningsurvalen till fartygen.

Skrönesamlingen är en ”typisk Jörn Hammarstrand”, där man ibland inte riktigt vet om det är en sann eller uppdiktad historia. Läsaren garanteras få en intressant bok i sina händer, skriven av en man som har varit med om mycket och kan skriva om det.

Tankfnatte

« Tillbaka