Ilandgången – Jörn Hammarstrand

Ilandgången

Ilandgången – skrönor som sjömän som har gått iland.
Books-on-demand, 2012.
Pris 180 kr + porto.