Bli medlem

logga_bokanjarerna

Välkommen som medlem till oss

Föreningens ändamål är att uppmuntra och stödja dem som ägnar sig åt sjölivsskildringar i bokform, fotografiskt, journalistiskt såväl som under andra kulturyttringar. Verksamheten bygger på medlemmarnas önskemål och behov, medlemskap beviljas den som ansluter sig till föreningens målsättning.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år – vid anslutning efter 1 oktober gäller avgiften även följande år.

Plusgiro: 30 20 48 – 4

Fyll i personuppgifter, din adress och din telefon i ett mejl till ordföranden (adress nedan) eller kontakta någon annan i styrelsen.

Frågor om medlemskap gör du till vår ordförande, Krister Lumme.

krister.lumme@telia.com

 

img078