Styrelsen

 

Styrelsen 2019.

===================================================

 Årsmöte för Bokanjärerna har hållits den 20 April kl 11:00 på Katarina Sjöfartsklubb.

Ny styrelse i Bokanjärerna valdes tillsammans med valberedning och revisorer. Tre ledamöter saknas på bilden. Verkligt bra att Bokanjärerna har engagerade medlemmar. Mer om vad årsmötet sade om verksamheten kommer  inom snar tid…

Välkommen till oss även du som vill bli medlem hälsar ordf… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse Bokanjärerna 2017.

 

Ordförande Krister Lumme.

Vice Ordförande Rolf Öström.

Sekreterare Gert-Owe Eriksson.

Kassör Thore Hansson.

Ledamot Torbjörn Dalnäs.

Suppleanter.

 Claes-Göran Wetterholm. Hans Claesson. Anna Frimodig (nyval). Jörn Hammarstrand.

Revisor och Revisorssuppleant.

Revisor.

Olav Johansen.

Revisorssuppleant.

Anita Bærentsen.

Val av valberedning

Christer Lindvall kvarstår som Valberedningens ordförande. Den nya styrelsen fick i uppdrag att finna förstärkning till valberedningen. 

============================================================================

img078Styrelse Bokanjärerna  2016

Ordf. Krister Lumme

Vice ordf. Rolf Öström

Sekreterare Gert-Owe Eriksson

Kassör Thore Hansson

Ledamot Torbjörn Dalnäs

Ersättare Jörn Hammarstrand

Ersättare Hans Claesson

Ersättare Kaj Karrento

Ersättare Claes-Göran Wetterholm

Revisorer

Ordinarie Vakant

Styrelsen fick uppdraget att söka en extern revision om styrelsen inte kan engagera medlemmarna att någon därifrån tar uppdraget.

Revisor Olav Johansen från 2016-06-10

Revisors Ersättare Anita Baerentsen

Valberedningens ordf Christer Lindvall från 2016-06-10

Valberedning  Valberedare Vakant           

Valberedningen avstår från att föreslå kandidater till valberedningen. Styrelsen fick uppdraget att snarast föreslå en valberedning som arbetar fram till årsmötet 2017

Frågor till styrelsen kan man göra per mail :

webbmaster@bokanjarerna.seIMG_0543Styrelsen Bokanjärerna 2016

=======

Ej med på fotot…

Kassör Thore Hansson

Ersättare Kaj Karrento

Ersättare Claes-Göran Wetterholm

===========================================================================

IMG_1437Styrelsen Bokanjärerna 2015

Ordf Krister Lumme

Vice ordf Rolf Öström

Sekreterare Gert Owe Eriksson

Ledamot Benny Pettersson

Ledamot Torbjörn Dalnäs

Ersättare Kaj Karrento

Tanja Rinnnan

Lars Svensson

Claes-Göran Wetterholm

Revisor Evelyn Gullestad ers Anita Baerentsen

Valberedningen Sammankallande Thore Hansson.

Vice sammankallande Per Åke Åkesson

Tredje platsen vakant