Styrelsemötet

Det händer inte så ofta att jag tar till orda i den här spalten. Alltför sällan tycker en del. Själv anser jag att det finns viktigare saker att göra i föreningen än att vara något slags språkrör.

Bokanjärerna är en liten förening. I dessa är det vanligt att ett fåtal eldsjälar gör hela jobbet. Framför allt det som inte syns. Så är det också i Bokanjärna. Vi behöver fler eldsjälar. Eller många som vill dela på jobbet. Ett försök i den riktningen gjordes på senaste styrelsemötet på hedervärt initiativ av Stickan Elenius. Styrelsen beslutade om följande arbetsfördelning:

Ordförande Jörn Hammarstrand – Övergripande arbetsuppgifter

Vice ordf. Christer Lindvall – Kontaktperson till organisationer

Gert-Owe Eriksson – Sekreterare

Tanja Rinnan – Ekonomi och medlemmar

Aniqa Bender – Webbredaktör och övergripande information

Kicki Falke – Kontaktperson till Katarina sjöfartsklubb, hemsidan

Rolf Öström – Kontaktperson till Sjöhistoriska museet

C G Wetterholm – Kontakt till Sjöhistoriska museet

Lars Svensson – Sammankallande i hemsidegruppen

Benny Pettersson – Hemsidegruppen

Reidar Jönsson – Film- och förlagsfrågor

Mats Arehn – Film- och förlagsfrågor

Kaj Karrento – Kontaktperson Norden, framför allt Finland

Stickan Elenius – Mässansvarig i Stockholm

Denna arbetsfördelning gäller till årsmötet.

Till dess bör det göras en utvärdering. Och komplettering. Det saknas någon som kan ta sig an skrivarkurserna. Det är ett arbete som jag har utfört helt ensam. Ett arbete som lett fram till nya medlemmar och nya berättare från sjölivet. Det är min förhoppning att det arbetet övertas av någon annan. Jag ställer gärna upp som mentor.

Förra året slängde jag med ålderns rätt in den blå, varskodde att vid nästa årsmöte, våren 2012, då avgår jag. Redan i mitten av november i år, då jag åker till min skrivarlya i Goa, löser Christer Lindvall av mig som ordförande. Vem som blir nästa ordförande kommer valberedningen att avgöra. Du som är intresserad kan bara höra av dig till valberedningens Niklas Yllner. Ordförandejobbet inom Bokanjärerna är verkligen omväxlande och stimulerande. Speciellt nu när Bokanjärerna håller på att utvecklas till något som jag skulle vilja kalla ett nätverksförlag. Och nya medlemmar strömmar till. Tyvärr nästan bara äldre sjöbröder.

Själv anser jag därför att informationen bör förstärkas med någon som åtar sig den externa informationen. Den som i första hand ska rikta sig till ungdomar med intresse för sjöfarten. Jag kommer att föreslå styrelsen ett projekt med den inriktningen.

När det gäller den interna informationen beslutade styrelsen att hemsidan ska fräschas upp. Den anses av många som tråkig, framför allt för ungdomar. Dessutom verkar vissa rubriker helt obegripliga. Och Bokanjärernas förlag måste få en egen rubrik. Hade vi haft tillräckligt med pengar hade det nog blivit en helt ny hemsida.

Styrelsen beslutade också att jag skulle efterlysa en ny samordnare för den nya antologin ”På fallrepet”. Utgivningen är planerad till hösten 2013, men arbetet måste börja så fort som möjligt i år. En ”annons” med en intresseanmälan finns redan på vår hemsida.

Den 1 november firar Bokanjärerna 5 år. Bokanjären Jörn Hammarstrand 75 år. Det kommer att firas på Katarina Sjöfartsklubb med bland annat en föreställning ”På kryss med Börje Ahlstedt …”(Den kommer att filmas.) Därefter underhåller trubaduren Bosse Furén med sånger från havet.

Med detta påbörjar jag firandet av min avmönstring som ordförande för Bokanjärerna.

Det kommer några slutord efter årsmötet. Jag lovar.

Goa vindar!

Jörn