Skrivarkurs för havets kvinnor och män – 2012

Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns!

Tid och plats

Vi träffas fem dagar under kursen med start i början av september på Katarina Sjöfartsklubb på Söder i Stockholm. Mellan träffarna på klubben sker återkopplingar via distansundervisning på mail och kursens webbplats. Datum för träffarna: måndagen den 10/9, onsdagen den 19/9, måndagen den 19/11, tisdagen den 20/11 2012, samt tisdagen den 22/1 2013, samtliga dagar 10.00 – 15.15. 30 studietimmar. Distansundervisningen börjar i vecka 40 och innehåller ca 14 studietimmar.

Mer om kursen

Deltagarna får bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter, eget skrivande och föreläsningar om novellskrivandets hantverk. Vi läser också varandras texter, ger och får respons, vilket ger en djupare förståelse för det egna materialet och för novellkonsten. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa.

Inför kursen

Fundera på skrividéer, anteckna och ta med till den första träffen. Du kommer förmodligen även på nya uppslag under kursens gång, men det är bra att vara förberedd. Efterhand väljer du ut den idé som passar bästa för novellformatet och bearbetar till en färdig novell. Den som vill kan sedan delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till antologin ”På fallrepet” med möjlighet till publicering. Kursen förutsätter självstudier och att tid avsätts för eget skrivande. För att alla ska hinna läsa in sig på varandras texter har vi även kontakt mellan kurstillfällena via mail.

Kurskostnad samt kurslitteratur

Kursavgift: 2 300 kronor per person, inkluderar lokal och fotostatkopiering men ej kurslitteratur och måltider.

Kurslitteratur: Helga Härles bok ”Skriv och skriv vidare. Vägar till texten”, som kan införskaffas via webbokhandlar som bokus och adlibris, men även till förmånligare pris direkt av kursledaren i samband med kursstart.

Kursanmälan & arrangör:

Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och Sensus studieförbund

Kursledare: Helga Härle, som både undervisat blivande lärare i skrivpedagogik och själv fått flera utmärkelser för sina mångåriga insatser som skrivpedagog inom folkbildningen.

Se: http://www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling/forfattare/2498/Helga_H_rle

Antal deltagare: minimum 8, max 12

Information och anmälan till Sensus: telefon 08-615 57 57 eller via hemsidan: www.sensus.se/stockholm/skrivande

Övrig information på Sensus: Kim Rhedin Hüttner, 08- 615 57 56 kim.rhedin@sensus.se,

Senaste anmälningsdag: 24/8, 2012