SJÖHISTORISKA MUSEET I STOCKHOLM.

På Sjöhistoriska museet i Stockholm anordnas varje år i början av december

en såkallad ”Jul – Nautica” som museet står för och det är gratis inträde.
Man kan bli medlem i ”Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm” genom
att anmäla sitt intresse dit på telefon 08 – 660 37 50 eller skriva till dem
på adress: Sjöhistoriska Museet, Box 27 131, 102 52 STOCKHOLM.
Medlemsavgiften är f.n 200:- per år. Då erhåller man Årsboken, en mycket
intressant läsning samt gratis inträde till museet. Dessutom får man
inbjudningar till olika ”premiärer” och utställningar samt deras
programtidning.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm är en ideellt arbetande sjöfartsförening
som finns under Sjömanskyrkans paraplyorganisation men med egna aktiviteter
och styrelse samt årsmöte. För närvarande är vi cirka 105 medlemmar. Man
behöver nödvändigtvis inte vara varken religiös eller i pensionärsåldern,
”sjöman” och ”landkrabba” går också bra bara man ”känner” för vår trevliga
gemenskap.Vi ser det som ett sätt att landkrabbor skall få förståelse för
det yrke många av oss haft tidigare, nämligen som sjöman. På sjömanskyrkan
finns dessutom diakoner som kan stå till tjänst med samtal av olika slag som
lyder under tystnadsplikten. Pensionärsklubben arrangerar varje månad ett
medlemsmöte med underhållning och lotteri.

Vi arrangerar även teaterbesök, restaurangbesök, subventionerade utflykter
och resor. Som medlem i Sjöfolkets Pensionärsklubb vars årsavgift är 150:-
kronor erhåller man regelbundet sjömanskyrkans månadsprogram.
Medlemsavgiften betalas in på postgirot 25 86 20 – 4 innan utgången av mars
månad. Som bevis på medlemsskapet erhåller man då månadsbladet samt fyra
gånger per år tidningen ”Med sjömän i hamn”.