Rapport från styrelsen.

Hej Bokanjärer.

Bokanjärerna har hållit årsmöte och åter valt en ny Styrelse. Den nya styrelsen har nu sammanträtt för sitt första möte.Lägger här ut en rapport om vad styrelsen har beslutat om samt vad Bokanjärerna ska engagera sig i.

Mötet visade att ambitionen för styrelsen är att föra Bokanjärernas verksamhet mer tydligt ut i landet och till sjöfartskretsar. Styrelsen beslöt därför och därmed att marknadsföra Bokanjärerna framdeles på ett mer tydligare sätt. Målet är att öka medlemskapet. Detta så att vi mer blir kända i författarkretsar och då främst inom sjöfartsnäringen där säkerligen en ny generation sjömän finns tillsammans med författarambitioner för att berätta om dagens sjöfart. Styrelsens nyvalde representant Anna Frimodig berättade att flera sjömän ombord i segelfartyget Götheborg har skrivit berättelser om sina upplevelser ombord. En ny tillsatt Styrelsegrupp ska därför utarbeta förslag till tänkbar handlingsplan hur man ska få elever ur sjömansskolor och sjöbefälsskolor att börja skriva och att därmed även engagera sig i föreningen Bokanjärernas arbete.

Vårt budskap om sjöfart är den centrala delen i det Bokan−järnska författarskapet där vi finns som medlemmar inom föreningen Bokanjärerna. Ambitionen för styrelsen är att samla alla sjömän som känner att de vill skriva och att de hos oss kan söka medlemskap och bli en Bokanjär. Styrelsen har därför nu tillsatt en Styrelsegrupp som ingående ska undersöka möjligheterna om att erhålla stöd för föreningsverksamheten. Allt för att vi därmed framdeles även kan utöka vår verksamhet ut över hela landet mer än vad som är fallet idag.

Bokanjärerna kan visa på att föreningen är aktiv i att ge ut Antologier där s.k. vanliga författare kan delge sina berättelser. Den fjärde Antologin för Bokanjärerna är nu på väg in till Tryckeriet. Mer om ”Kasta Loss” kommer att presenteras här på Hemsidan då formaliter som hör till bokutgivningen är klar. Tidsramen för utgivning är fastlagd att göras i samband med Bokmässan i Göteborg. 23 stycken bidrag antagits, vilka i nuläget finns hos vår korrekturläsare. Upplagans storlek skall vara 300 böcker. Styrelsen diskuterade en lämplig kostnad för såväl författare som föreningsmedlem. Den som vill inhandla ett valfritt antal böcker ska kunna göra det för 75 kronor. Summan anges som inriktning/mål.  

Fortsättningsvis kommer vi Bokanjärer även att erbjuda skrivarkurser. Planeringen ligger i att vi ska komma igång med en kurs till hösten. En femte Antologi kommer att planeras efter årsskiftet. En skrivarkurs kommer inför detta att kombineras som ett led i att engagera medlemmarna att skriva. Målet ska vara att deltagare i skrivarkursen sedan kanske kan bli delförfattare i någon av våra Antologier.

När det gäller engagemang för Bokanjärerna ska vi som vanligt deltaga i det Långa Bokbordet där vi Bokanjärer kan marknadsföra oss som författare. Vi kommer även som vanligt att medverka i Sjöfartsmontern till Stora bokmässan i Göteborg i september. Där ska vi presentera Antologin ”Kasta Loss.” Vi kommer även att marknadsföra oss under ”Tändkulans Dag” den 16–17 september i Stockholm. Jörn Hammarstrand väckte förslaget angående en bokbytardag på Katarina Sjöfartsklubb där Bokanjärerna står som organisatör under parollen ”tjingsat för tjingsat”. Vidare ska även en förfrågan ställas till Birka Cruises, samt Viking Line vilka arrangerar författarresor om ev. deltagande ombord för Bokanjärerna.

Detta här lite om vad styrelsen beslutat sig för att medverka i. Medlemmar som har tipps och annat till marknadsföring för oss Bokanjärer är välkomna att ta kontakt med mig under mail :

krister.lumme@telia.com

Önskar en trevlig skön sommar

Krister Lumme ordf

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar