ORGANISERAD BROTTSLIGHET PÅ OLIKA NIVÅER.

IMG_1439Den organiserade brottsligheten som riktar sig mot samhällets välfärd är skadlig och har blivit alltmer avancerad till sin karaktär. Den dränerar samhället på resurser i form av minskade skatteintäkter bland annat. Varje fel använd skattekrona är stöld från folket. Men det finns fler som använder skattemedlen på fel sätt. Företag, banker, förtroendevalda inom fackföreningar, politiken, ja till och med den myndighet som är tillsatt av regeringen för att granska brottslighet.

Vad är skillnaden mellan organiserad brottslighet och det som riksrevisionen  ägnar sig åt?  Den myndighet som är högsta kontrollorgan i landet. Ett stort bristande omdöme, skandalöst, som hotar medborgarnas förtroende för staten. Det man hållit på med är inget annat än organiserad brottslighet. Men här kallas det för företagskultur när man på alla möjliga sätt snor åt sig medel på medborgarnas bekostnad. Skillnaden är hårfin. Skillnaden är att i de två kulturerna betraktas den ena som kriminell, den andra som respektabla medborgare med stort samhällsansvar men som dock systematiskt sysslar med korruption och nepotism. I företagsvärlden får man på sin höjd sparken med många miljoner i fallskärm. I den kriminella ett antal år bakom lås och bom.

En anställd på Riksrevisionsverket säger följande: ”jag är oroad över hur myndigheten handskas med skattebetalarnas pengar ”. Ja det är jag också. Det verkar som verkets högsta chef bryter mot de lagar och förordningar hon (det var en hon i detta fallet) var anställd för att följa. Hon var inte ensam om att bryta mot de lagar man skulle följa för att ta tillvara statens intressen.
Detta var något om brottslighet på olika nivåer i samhället. Den ena får krypa in i spjället, den andra får några miljoner för att sluta sitt förtroendeuppdrag. För mig är det inte så stor skillnad om man rånar en bank eller rånar befolkningen på skattemedel.

Stig Elenius

logga_bokanjarerna

 

 

 

Lämna en kommentar