Ordförande har ordet

Det börjar bli dags för antologigruppen (Hasse Fredriksson, Reidar Jönsson och undertecknad) att få avlösning. Vi lyckades med vårt mål att få ut ”Trampa däck” på marknaden före bokmässan. Tyvärr under stark tidspress. Utan en stor arbetsinsats av Reidar Jönsson och Hasse Fredriksson hade vi inte klarat det. Den grundplåt som Stig Centerwall och Georg Hindersson bl.a. bidrog med var också en viktig förutsättning. Det ska vi tacka för i nästa upplaga av ”Trampa däck”. Men nu är förhoppningsvis resten en transportsträcka som vårt förlag Spencer Unlimited kan klara utan vår medverkan.

Nu ser jag gärna att några Bokanjärer anmäler sig frivilligt för att förbereda ”Trampa däck 2” eller vad den nu ska kallas. Så fort som möjligt till nedanstående epostadress så att vi kan göra en bra överlämning av våra erfarenheter. Jag själv åker till min skrivarlya i Goa den 5 november, något senare åker Reidar utomlands.

I detta sammanhang vill jag passa på att informera om att du som Bokanjär måste vända dig till Spencer Unlimited spencer.unlimited@comhem.se för att beställa ytterliga exemplar av ”Trampa däck” och inte till vår kassör Rolf Öström.

Det har redan kommit en del recensioner. Bokanjärernas Ålandsbesök resulterade i två artiklar. Läs dem och recensionerna på vår hemsida! Den uppdateras ett par gånger i månaden.

”Trampa däck” säljer hyggligt och en ny upplaga är snart aktuell. Ålandsbesöket gav genast ett flertal beställningar.

Det gjorde också Bokanjärernas presentation på Katarina Sjöfartsklubb den 12 oktober, som besöktes av ett fyrtiotal personer varav fem journalister som kommer att skriva om Bokanjärernas insatser. Vi samma tillfälle erhöll Bokanjärerna 10.000 kr från Sjömanskyrkan i Stockholm som ett stöd för utgivningen av ”Trampa däck”. Det tackar vi för.

Nästa tillfälle att visa upp Bokanjärernas böcker blir Julnautikan på Sjöfartshistoriska museet i Stockholm. Ta gärna redan nu kontakt med ”Stickan” Elenius och bekräfta din närvaro.

Just nu undersöker jag förutsättningarna för att göra ett studiebesök hos våra skrivande sjöbröder i Oslo någon gång nästa vår. Vår medlem Trond Aadahl och jag står sedan en tid i mejlkontakt om detta besök.

Den planerade skrivarkursen på två terminer på distans i samverkan med Skeppsholmens folkhögskola, som jag trodde var i hamn med start nästa vår, hamnade i bakvatten i samband med ett rektorsbyte. Försvann olyckligtvis efter ett års förberedelserarbete. Nu undersöker vi möjligheterna att göra skrivarkursen som en studiecirkel med Katarina sjöfartsklubb som bas.

Jag och Ullrika Hallin har gett oss attan på att den ska igång.

Avslutningsvis tycker jag att det är synd att Bokanjärernas hemsida besöks så lite. Det har lagts ner ett enormt arbete och del pengar för att uppdatera den. Från personer utanför Bokanjärernas medlemskrets, som besökt den, får jag ofta höra beröm. Men aldrig från någon Bokanjär. ”Hälsan” tiger still? Jag får väl hoppas det. Men säker är jag naturligtvis inte.

Glöm inte akvarellkursen ”Måla havet i Goa”! Sista anmälningdag är den 1 november. Bokanjärer har 10% rabatt.

Nu lämnar jag över ordförandeklubban till Sten Bexell för att återkomma till Sverige den 23 februari.

Goa vindar!

Jörn Hammarstrand

jorn_hammarstrand@hotmail.com