Kursutvärdering

Höstens skrivarkurs för ”havets kvinnor och män” samlade en mindre men mycket engagerad och skrivglad skara deltagare i Katarina Sjöfartskubbs vackra lokaler. Första dagen inleddes med en övning då alla skrev en text utifrån en given scen, det blev många olika inledningar från samma stoff. Inledningen är viktig och författaren har kort tid på sig att ”fånga” sin läsare. Vi gick också igenom person- och miljöbeskrivningar, två viktiga byggstenar inom allt skönlitterärt skrivande. Hur gestaltar man en person? Vilka knep kan författaren använda sig av? Vi gjorde en replikövning och letade ”markörer” för att finna bakgrundinformation som gav ledtrådar om vår huvudperson. Och vi pratade om att miljöbeskrivningen bör harmoniera med, samt tillföra texten något. En annan övningsuppgift gick ut på att skriva en text utifrån en bild – en gisten eka på en stenstrand (som de sjövana eleverna lyckades härleda till

Fårö – helt rätt!). Vid den vackra utsikten vid muren längsmed Katarinavägen fick deltagarna också samla på sig egna sinnesintryck för att senare använda dem i en text. Vi påminde oss om vikten av att använda sig av alla sina sinnen för att levandegöra en text. Ove Allansson ägnade timmar varje natt på sjön till att skriva ner sina upplevelser, för att senare kunna författa pricksäkra rader som: ”Han hade sjögång i benen där ingen sjögång fanns”.
Andra kurstillfället började med en genomgång av inledningen till de egenproducerade novellerna. Fångades vi av dem? Vi pratade också om dramaturgisk uppbyggnad och olika berättartekniker liksom vad man bör tänka på när man skriver dialog samt gjorde en större skrivövning som integrerade både dialog, person och miljöbeskrivning.
Sista gången ägnade vi tid åt textanalys av gruppens nu helt färdiga noveller (en del hann skriva två) och gav varandra feedback på dessa. Person- och miljöbeskrivningar, dialog, vändpunkter och avslut, vad fungerar – vad skulle kunna göras annorlunda? Alla hade också läst novellen ”Pälsen” av Hjalmar Söderberg och vi diskuterade dramaturgisk uppbyggnad och vilka berättartekniker Söderberg använt sig av. Vi tog också upp olika novellslut, liksom att skriva generöst kontra ekonomiskt och gjorde en övning i sistnämnda. Andra saker vi hann prata om under kursen var berättarperspektiv och tempus liksom ”kill your darlings”, att kunna stryka i sin text och undvika att drabbas av ”adjektivsjukan”. Under kursen läste vi också ett antal noveller av främst sjömansförfattare. Fyra av dessa spännande sjömansförfattare förgyllde dessutom kursen med trevliga gästföreläsningar: Jörn Hammarstrand, Stig Elenius,
Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs. Sammanfattningsvis var det tre intensiva dagar med mycket skrivglädje och många spännande historier. En del hann sättas på pränt, andra hoppas jag kommer göra det en dag.

Höstens skrivarkurs för ”havets kvinnor och män” samlade en mindre men mycket engagerad och skrivglad skara deltagare i Katarina Sjöfartskubbs vackra lokaler. Första dagen inleddes med en övning då alla skrev en text utifrån en given scen, det blev många olika inledningar från samma stoff. Inledningen är viktig och författaren har kort tid på sig att ”fånga” sin läsare. Vi gick också igenom person- och miljöbeskrivningar, två viktiga byggstenar inom allt skönlitterärt skrivande. Hur gestaltar man en person? Vilka knep kan författaren använda sig av? Vi gjorde en replikövning och letade ”markörer” för att finna bakgrundinformation som gav ledtrådar om vår huvudperson. Och vi pratade om att miljöbeskrivningen bör harmoniera med, samt tillföra texten något. En annan övningsuppgift gick ut på att skriva en text utifrån en bild – en gisten eka på en stenstrand (som de sjövana eleverna lyckades härleda till Fårö – helt rätt!). Vid den vackra utsikten vid muren längsmed Katarinavägen fick deltagarna också samla på sig egna sinnesintryck för att senare använda dem i en text. Vi påminde oss om vikten av att använda sig av alla sina sinnen för att levandegöra en text.  Ove Allansson ägnade timmar varje natt på sjön till att skriva ner sina upplevelser, för att senare kunna författa pricksäkra rader som: ”Han hade sjögång i benen där ingen sjögång fanns”.

Andra kurstillfället började med en genomgång av inledningen till de egenproducerade novellerna. Fångades vi av dem? Vi pratade också om dramaturgisk uppbyggnad och olika berättartekniker liksom vad man bör tänka på när man skriver dialog samt gjorde en större skrivövning som integrerade både dialog, person och miljöbeskrivning.

Sista gången ägnade vi tid åt textanalys av gruppens nu helt färdiga noveller (en del hann skriva två) och gav varandra feedback på dessa. Person- och miljöbeskrivningar, dialog, vändpunkter och avslut, vad fungerar – vad skulle kunna göras annorlunda? Alla hade också läst novellen ”Pälsen” av Hjalmar Söderberg och vi diskuterade  dramaturgisk uppbyggnad och vilka berättartekniker Söderberg använt sig av. Vi tog också upp olika novellslut, liksom att skriva generöst kontra ekonomiskt och gjorde en övning i sistnämnda.  Andra saker vi hann prata om under kursen var berättarperspektiv och tempus liksom ”kill your darlings”, att kunna stryka i sin text och undvika att drabbas av ”adjektivsjukan”. Under kursen läste vi också ett antal noveller av främst sjömansförfattare. Fyra av dessa spännande sjömansförfattare förgyllde dessutom kursen med trevliga gästföreläsningar:  Jörn Hammarstrand, Stig Elenius,  Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs. Sammanfattningsvis var det tre intensiva dagar med mycket skrivglädje och många spännande historier. En del hann sättas på pränt, andra hoppas jag kommer göra det en dag.

Magdalena