Flödande kreativitet

Skeppsholmens Folkhögskola har under fyra hösthelger 2007 varit basen för ”Skrivarkurs för havets kvinnor och män”.

Ett dussintal blivande författare mönstrade på ”skrivarskutan” i början av september. Dessvärre gjorde arbeten och andra åtaganden att styrkan decimerades under resans gång, men sju entusiaster tog sig i hamn i december.
Författaren Örjan Persson förde befälet och såg till att alla hade uppgifter att lösa. Den ena övningsuppgiften avlöste den andra och mellan varven nagelfors alstren av läraren och kurskamraterna. Glada skratt och kritiska synpunkter fyllde skolans bibliotek. Lärorikt med kritik var den samstämmiga meningen.
Mellan träffarna, i Stockholm, skulle datorn användas för kontakter. Dessvärre ställde tekniken till en del bekymmer och därför kunde detta inte genomföras fullt ut.
Spännvidden var stor bland kursdeltagarna avseende ålder, sjötid och skrivarerfarenheter. Nestorn i sällskapet var Sten Bexell, med sjösäcken full av upplevelser och två böcker utgivna. Den yngsta deltagaren var Sofia Skogsrydh, som just börjat sin sjömans- och författarbana. Den övriga besättningen bestod av en salig blandning av skrivsugna, blivande sjöfartsskildrare.
Med Örjan som skeppare hoppas vi att en ny kurs kan sjösättas nästa höst och att det även kan bli en fortsättningskurs framöver.

Stellan Skeppargård