Efterlysning

Göran C-O Claesson berättar att han en gång läste en novell som gjorde ett så starkt intryck på honom att den även påverkade hans eget beteende!

Novellen börjar med att en sjöman stadd i mycket dålig kassa ändå hjälper en för honom okänd och nödställd annan sjöman med en summa pengar. Tydligen var pengagåvan villkorad – novellens författare följer nämligen summan pengar från den ena sjömannen och hamnen till den andra. De går alltid från någon som själv inte har det alltför fett, men ändå hjälper någon som har det sämre.

Till slut händer det sig att summan pengar råkar komma tillbaka till den ursprunglige givaren.

Göran säger att novellens tema var mycket gripande. Han har själv tillämpat dess moral – på sitt sätt. Ser han någon, även okänd person, ligga ekonomiskt risigt till brukar han göra på samma sätt. Han tillämpar också samma metod när det gäller exempelvis en handräckning. Senast detta hände var när en tonåring förtvivlat försökte forsla ett stort köksskåp på en cykel. Görans villkor: ”Du måste själv hjälpa någon annan som är i knipa, om du kan göra det!”

Nu minns inte Göran längre titeln på novellen ifråga och inte heller författarens namn. Han hade tänkt sig ge boken i gåva till en person som opåkallat och på eget initiativ hjälpt en annan i nöd. Han begär allas vår hjälp.

Detta är således efterlysningen: Visst ska vi klara av att hjälpa Göran med detta, ”men på ett visst villkor självklart”!

————-

Låt oss nu också alla ta till oss sensmoralen i ovanstående och själva tillämpa Görans varma budskap.

/Georg I. Hindersson.