Redaktören har ordet i augusti

Låt mig först av allt klargöra några saker så att inga missförstånd uppstår. I egenskap av redaktör är mina åsikter inte desamma som styrelsens. Jag sitter ju i dagsläget på två stolar och det är viktigt att skilja på stolarna så man inte hamnar mitt emellan. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande. E-post som skall in på hemsidan, skickas till redaktionssekreteraren, i det här fallet Jörgen Lönn. Beslut om detta har fattats på styrelsens sammanträde den 31 juli.

Efter månader av hårt arbete ser det nu ut som att hemsidan skall komma igång. Under hösten tror vi att hemsidan skall fungera till belåtenhet. Detta har kunnat ske genom den kontakt Krister Lumme skapade åt oss för en tid sedan och som nu anlitas på konsultativ basis av den nya webbmastern Jörgen Lönn.

Att värna om sjömanskulturen är en av föreningens främsta uppgifter. Nu har ett stort steg tagits genom att antologin TRAMPA DÄCK är färdig och kommer ut lagom till årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg där Reidar Jönsson kommer att presentera den i Sjöfartsmontern. Många grynnor har passerats under resans gång, men kunniga navigatörer har sett till att ingen grundstötning skett. Många bra berättare träder fram i boken. Goda berättare överlever alltid, även dom som trampat däck. en av bokanjärerna, Claes-Göran Wetterholm, är dessutom pristagare i år då han tilldelats Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2009 och kommer att få motta sin utmärkelse i Sjöfartsmontern den 25 september. Bokanjärerna är stolta över sin medlem.

För att lyckas i bokbranschen bör man ha goda relationer till läsekretsen, förlag, marknadsförare, formgivare och korrekturläsare. Även om författaren är kung, är kontakterna viktiga. Det gäller också att ha järnkoll på ekonomin och det har antologins arbetsutskott haft med råge vill jag påstå. När man skriver böcker finns det en hel del annat som man skall tänka på. Ett exempel är upphovsrätten till materialet. Vem har den rätten? Detta är viktigt att hålla reda på innan utgivning.

Jag vill förmedla några webbadresser inom sjöfartssfären till föreningens medlemmar. Börjar i den kungliga huvudstaden. På Glasbruksgatan på Söder, invid Scandic Sjöfartshotell, ligger Katarina Sjöfartsklubb www.katarinasjofartsklubb.com Gå in på den sidan och se vad klubben erbjuder när ni är i närheten. En annan adress är www.sjomanskyrkan.nu som förutom information om den egna verksamheten även har länkar till andra intressanta sjömärken i stan som exempelvis Seafarers Service där också den populära Sjöfartklubben Kaknäs www.seatime.se, mitt inne i Nationalstadsparken finns med. Den anläggningen ligger mig varmt om hjärtat. Den som känner för det kan anmäla sig som medlem i Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm. Se information om detta på annan plats på denna hemsida.

Slutligen vill jag säga, att den krönika jag skrev som ett tidigare inlägg och som fick några att reagera negativt på, ja nästan att hoppa överbord i frustration, och kallade den för politiskt svammel, nu är borttagen. Självfallet för denna förening inte någon politisk flagg, däremot som författare och poet gör jag det, i likhet med många andra inom genren. Som krönikör återkommer jag ej i dagsläget, kanske någon gång i framtiden, men ser gärna att någon vill axla krönikörens uppgift. Det finns en länk skapad just för det ändamålet. Det är upp till er medlemmar att vara krönikörer, så sätt igång. Låt tankarna flöda, sätt dem på pränt i en krönika. Det skrivna ordet är vårt instrument.

Jag återkommer under hösten med fler nyheter så håll ut.

Stig Elenius

Redaktören har ordet i maj

På styrelsens sammanträde den 8 maj i år utsågs Göran ”Persa” Wahlberg till redaktör för hemsidan. Av okänd anledning har ”Persa” avsagt sig uppdraget. Den 12 juni utsågs undertecknad till redaktör efter ”Persa”.

Jag är inte ensam om att försöka göra bokanjärernas hemsida levande som årsmötet tagit beslut om att den skall bli efter att ha legat i träda sedan Georg avslutade sitt uppdrag som webbmaster. Det var ett digert arbete som Georg lagt ned på hemsidan. Vår uppgift nu är att vidareutveckla den. De som skapar den nya hemsidan är Jörgen Lönn med konsulthjälp av Susanne Nyström och redaktör är Stig Elenius. Vidare så har Jörgen Lönn utsetts till redaktionssekreterare. Vi är redaktionskommittén. Formellt sker utnämningarna på styrelsens sammanträde den 31 juli.

Vad är det som är viktig att arbeta med i utvecklingen? Som alla känner till så heter föreningen numera BOKANJÄRERNA och ingenting annat. Namnet sjökultursällskapet tas helt enkelt bort. Vidare kommer vi att städa bort gammalt material som vi anser inte längre är relevant. Vi kommer också att ta kontakt med andra organisationer inom sjöfartsbranschen som exempelvis Klubb Maritim, Kommandobryggan och liknande organisationer i syfte att göra oss kända även i dessa kretsar samtidigt som medlemmarna kan ha nytta av dessa länkar.

Arbetsordningen blir den att Jörgen Lönn kommer att ta emot material som sedan skickas till redaktören för filtrering. Vi skall naturligtvis inte lägga in material som kan verka stötande som exempelvis den krönika som lades in för några veckor sedan och som fått ett negativt mottagande. I framtiden är det tveksamt om det blir fler krönikor.

Utvecklingsfrågorna kommer att diskuteras på styrelsens sammanträde den 31 juli. Men redan nu är arbetet i full gång med hemsidan. Som redaktör vill jag naturligtvis också ha synpunkter från medlemmarna vad som bör tas in eller inte på hemsidan.

Vår önskan är att författarna som säljer sina alster på hemsidan också signerar dem. Konstverken har ännu inte prissatts och det är en fråga som bör tas upp. Skall dom prissättas eller ej?

Redaktören har också uppmärksammat den senaste tidens debatt om upphovsmannarätten. Detta är en sak som om den upphävs även drabbar våra medlemmar. Rätten till eget material, det som vi lagt ned hundratals timmar på att förverkliga måste vi få behålla. Om det nu skall vara till sjuttio år efter vår död är en annan fråga. Men så länge vi lever så är det en självklarhet att den rätten tillhör oss.

Vi på redaktionen önskar medlemmarna en fortsatt bra och skön sommar. Efter regn kommer sol. Och en uppmaning. Försök att sprida budskapet om vår förening över land och hav. Isynnerhet vill vi ha fler yngre medlemmar. Vi själva tillhör den gamla stammen och en föryngring är nödvändig. Nu är det ”full speed ahead” som gäller. Kannhalningen är gjord och från byssan luktar det ris och curry. Kapten Hammarstrand står på bryggan. Nu är kursen lagd.

Stig ”Stickan” Elenius