Redaktören har ordet i oktober

En bok som nu finns i bokhandeln har titeln, ”Ta skit och gör det till guld.” Den handlar om när någon kritiserar en och man blir upprörd över kritiken och hur man skall hantera den. När man fått kritik skall man istället för att gå till motangrepp lyssna på vad kritiken egentligen handlar om och kanske konstatera att där finns en poäng i den. Då kan man, enligt författaren, utvecklas till att bli en bättre person att umgås med. Man kan fråga sig, vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Med andra ord, ta skit, den är utvecklande för dig. Själv har jag mycket att lära mig. Men man lär så länge man lever.

Den senaste tiden har fartyg råkat i sjönöd, fartyg har gått till botten, sjömän har drunknat när dom följt med skeppet till havsbottnen och ingen bryr sig. Förutom familjerna förstås. I våra stora tidningsdrakar har detta medfört några korta notiser där största delen av innehållet handlat om miljöförstörelsen i samband med fartygshaveriet. Att sjömän mist sina liv på den speciella arbetsplats som ett fartyg utgör intresserar ej pressen. Att landet är beroende av sjöfart och sjömän har journalisterna ingen större förståelse för.

Söndagen den 6 december mellan klockan 10.00 och 16.00 arrangerar Sjöhistoriska museet i Stockholm den årliga Julnautikan. Lägg detta datum på minnet. Ta med böcker eller annat maritimt ni vill avyttra eller visa upp. Vi har bokat plats och bord där. Ansvarig för vårt bokbord är undertecknad. Hör gärna av Er om Ni har frågor.

Flera av bokanjärerna besökte årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg och har också varit på Åland. Besöket föranledde Ålandstidningen att göra reportage om Bokanjärerna. Detta visar att Kaj Karrento gjort ett grundligt förarbete innan besöket på ön. Gå in på http://www.tidningen.aland.net/ av den 5 oktober så kan ni läsa artikeln under rubriken kultur / nöje. Resan faller in under det nordiska samarbetet. Jag hoppas att de åländska författarna som var inbjudna också uppskattade besöket från Sverige.

Två styrelsemöten har avhållits i samband med Göteborgsmässan och Ålandsbesöket. Ytterligare ett är planerat till den 6 december i samband med Julnautikan.

Författarlunchen på Katarina sjöfartsklubb den 12 oktober var välbesökt. Ordföranden var dagens moderator och författarna kunde själva presentera sina titlar. Tyvärr uteblev många av författarna till ”Trampa Däck”. Pressen i form av Nautisk Tidskrift, Sjöbefälet, Sjömannen och Med sjömän i hamn fanns på plats och kommer förhoppningsvis att rapportera om boknyheter från det maritima området.

Den nya hemsidan har blivit bra. Vi har främst vår stödmedlem Susanne Nyström att tacka för hennes medverkan, hennes alltid lika beredvillighet att rätta till fel som vi upptäckt under resans gång. Aldrig har hon ”höjt rösten” när vi från redaktionen bombarderat henne med allt som skulle läggas in, allt som skulle redigeras. Jag hoppas att medlemmarna förstår vad hon är värd för oss. Från och med nu är det meningen att webbmastern Jörgen Lönn själv sköter hemsidan. Susanne kommer dock att vara ett operativt stöd för honom.

Den styrelse som tillsattes i maj i år har arbetat idogt med de visioner som lades upp på årsmötet. Det är också med anmärkningsvärd effektivitet som styrelsen genomfört visionerna. Det är fortfarande ”full speed ahead” som gäller. Exempelvis att utöka vår medlemskrets.

Tyvärr måste vi konstatera att Skeppsholmens Folkhögskola sagt upp samarbetet med oss. Det kommer inte längre, i varje fall i överskådlig tid, att arrangeras några skrivarkurser där. Vi har lagt ut alternativ på hemsidan. Det finns också möjligheter att anmäla sig till skrivarkurser hos Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom jobbar ordförande Hammarstrand vidare på att arrangera skrivarkurser som förläggs på Katarina sjöfartsklubb. Så tappa inte sugen.

Hasse Fredriksson blev vår första gästkrönikör. Nu väntar vi på att nästa krönikör skall meddela att han eller hon har sin krönika färdig att publiceras. Välkommen.

Till dom enskilda medlemmar som donerat pengar till att möjliggöra utgivningen av ”Trampa Däck” vill redaktionen härmed framföra tack till Ove Allansson, Stig Centerwall och Georg Hindersson.

Till Sjömanskyrkan i Stockholm framför redaktionen ett tack för ett bidrag på 10 000 kronor till antologin.

”Trampa Däck” är nu slutsåld. Styrelsen funderar just nu på hur vi skall gå vidare med en andra upplaga.

Stig ”Stickan” Elenius

Redaktör

Redaktören har ordet september

Häromdagen upptäckte jag ett nytt ord. ”Nånannanismen”. Så heter det när någon annan löser våra problem. ”Nånannanismen” är en utveckling som alltmer breder ut sig i samhället. Samtidigt lamslår det vår egen förmåga att lösa problemen. I Bokanjärerna har vi också använt oss av detta ”Nånannanismen”. Det gäller vår hemsida där vi skapat en synnerligen värdefull kontakt som heter Susanne Nyström. Så småningom är det ju meningen att redaktionssekreteraren Jörgen Lönn tar över men i inkörningsskedet har Susanne varit den trygga hamnen att förtöja i. Och med hennes hjälp har en helt ny hemsida skapats.

Sakta men säkert håller föreningen på att utvecklas. Vi har skapat nya kontakter via länkar till Klubb Maritim och till Lardex Group, en av Norges största hemsidor för skeppshistorik och berättelser från de sju haven. Vi har lagt ut adresserna till Sjömanskyrkan i Stockholm, till Katarina Sjöfartsklubb och till Sjöfartsklubben Kaknäs där man kan se vad dom har att erbjuda våra medlemmar. Vi har genom styrelseledamoten Kaj Karrento skapat kontakter på Åland och arbetet fortsätter kontinuerligt med utvecklingen. Dessutom har vi lagt ut information om programmet i sjöfartsmontern under Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september .

Vi planerar även i år att delta på Julnautikan på Sjöhistoriska i Stockholm i december. Vi inbjuder till en kurs i akvarell målning i Goa i Indien. Men mycket arbete ligger framför oss ännu. Det kommer aldrig att ta slut om vi skall kunna kalla föreningen för levande. Men några av de visioner som vi föredrog på årsmötet i maj har nu genomförts eller håller på att genomföras. Helst skulle vi vilja se många fler yngre medlemmar och framförallt, fler kvinnor. Det är också medlemmarnas eget ansvar att hjälpa till med denna utveckling. Alla känner någon som i sin känner någon som inte känner till vår förening, som kanske tecknar, målar eller skriver.Hjälp till att ta tag i utvecklingen av föreningen. Vi skall vara stolta över att tillhöra det fria ordets mästare i ord och bild i bokanjärerna.

Piratverksamheten som pågick i Karibien på 15- och 1600 talen drabbade nyligen vårt lands kuster, när ett lastfartyg, ”Artic Sea” kapades utanför Öland. Inte nog med pirater till sjöss, dom finns i stor skala på nätet. Här kapas det och kopieras som aldrig förr. Man stjäl helt enkelt upphovsmannens rättigheter till sina enskilda verk. Tidigare i år dömdes ett antal pirater till skadestånd på 30 miljoner kronor för att ha främjat brott mot upphovsrättslagen.Dagens pirater finner alltid nya vägar att komma åt andras ägodelar, vare sig det är i luften, till sjöss eller på land. Hade vi gjort som våra företrädare i Karibien, buckanjärerna gjorde, så hade vi halstrat dessa pirater levande. Men i dagens väluppfostrade samhälle löser vi problemen på annat sätt.

I Malmö har bokbålen brunnit medan bokanjärerna producerar nya böcker. Vi som inte har råd att besöka årets bokmässa för att presentera våra nyutkomna titlar gör det på annat håll. Böckerna finns nu på vår hemsida i form av bokomslag och för beställning. Eftersom vår läsekrets är smal så förväntar man sig ingen köbildning till våra bokbord. Vi som inte suttit i TVs morgonsoffa eller minglat runt på releasepartys med champagneglaset i styrbords karda, vi får göra så gott vi kan på egen hand.

Måndagen den 12 oktober klockan 12:00 kommer föreningens antologi ”Trampa Däck” att presenteras på Katarina sjöfartsklubb. Vår förhoppning är att så många som möjligt av bokens författare deltar, bland annat för signering av boken. Även övriga bokanjärer möter naturligtvis upp. Samma kväll är det meningen att undertecknads senaste titel ”Stryka Flagg” skall presenteras för publiken, liksom Jörn Hammarstrands ”Lössen ombord.” Annonsering på klubbens hemsida kommer att ske: www.katarinasjofartsklubb.com

Som redaktör för hemsidan vill jag gärna ha edra synpunkter. Dessa skickas till redaktionssekreteraren Jörgen Lönn för vidare bearbetning på redaktionen eller i föreningens styrelse. Jag kommer att försöka hålla liv i redaktionen med en viss oregelbundenhet och säger som en viss bokanjär brukar säga: en sjöman kommer när han kan.

Stickan Elenius

Redaktör

Redaktören har ordet i augusti

Låt mig först av allt klargöra några saker så att inga missförstånd uppstår. I egenskap av redaktör är mina åsikter inte desamma som styrelsens. Jag sitter ju i dagsläget på två stolar och det är viktigt att skilja på stolarna så man inte hamnar mitt emellan. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande. E-post som skall in på hemsidan, skickas till redaktionssekreteraren, i det här fallet Jörgen Lönn. Beslut om detta har fattats på styrelsens sammanträde den 31 juli.

Efter månader av hårt arbete ser det nu ut som att hemsidan skall komma igång. Under hösten tror vi att hemsidan skall fungera till belåtenhet. Detta har kunnat ske genom den kontakt Krister Lumme skapade åt oss för en tid sedan och som nu anlitas på konsultativ basis av den nya webbmastern Jörgen Lönn.

Att värna om sjömanskulturen är en av föreningens främsta uppgifter. Nu har ett stort steg tagits genom att antologin TRAMPA DÄCK är färdig och kommer ut lagom till årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg där Reidar Jönsson kommer att presentera den i Sjöfartsmontern. Många grynnor har passerats under resans gång, men kunniga navigatörer har sett till att ingen grundstötning skett. Många bra berättare träder fram i boken. Goda berättare överlever alltid, även dom som trampat däck. en av bokanjärerna, Claes-Göran Wetterholm, är dessutom pristagare i år då han tilldelats Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris 2009 och kommer att få motta sin utmärkelse i Sjöfartsmontern den 25 september. Bokanjärerna är stolta över sin medlem.

För att lyckas i bokbranschen bör man ha goda relationer till läsekretsen, förlag, marknadsförare, formgivare och korrekturläsare. Även om författaren är kung, är kontakterna viktiga. Det gäller också att ha järnkoll på ekonomin och det har antologins arbetsutskott haft med råge vill jag påstå. När man skriver böcker finns det en hel del annat som man skall tänka på. Ett exempel är upphovsrätten till materialet. Vem har den rätten? Detta är viktigt att hålla reda på innan utgivning.

Jag vill förmedla några webbadresser inom sjöfartssfären till föreningens medlemmar. Börjar i den kungliga huvudstaden. På Glasbruksgatan på Söder, invid Scandic Sjöfartshotell, ligger Katarina Sjöfartsklubb www.katarinasjofartsklubb.com Gå in på den sidan och se vad klubben erbjuder när ni är i närheten. En annan adress är www.sjomanskyrkan.nu som förutom information om den egna verksamheten även har länkar till andra intressanta sjömärken i stan som exempelvis Seafarers Service där också den populära Sjöfartklubben Kaknäs www.seatime.se, mitt inne i Nationalstadsparken finns med. Den anläggningen ligger mig varmt om hjärtat. Den som känner för det kan anmäla sig som medlem i Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm. Se information om detta på annan plats på denna hemsida.

Slutligen vill jag säga, att den krönika jag skrev som ett tidigare inlägg och som fick några att reagera negativt på, ja nästan att hoppa överbord i frustration, och kallade den för politiskt svammel, nu är borttagen. Självfallet för denna förening inte någon politisk flagg, däremot som författare och poet gör jag det, i likhet med många andra inom genren. Som krönikör återkommer jag ej i dagsläget, kanske någon gång i framtiden, men ser gärna att någon vill axla krönikörens uppgift. Det finns en länk skapad just för det ändamålet. Det är upp till er medlemmar att vara krönikörer, så sätt igång. Låt tankarna flöda, sätt dem på pränt i en krönika. Det skrivna ordet är vårt instrument.

Jag återkommer under hösten med fler nyheter så håll ut.

Stig Elenius