Redaktören har ordet september

Häromdagen upptäckte jag ett nytt ord. ”Nånannanismen”. Så heter det när någon annan löser våra problem. ”Nånannanismen” är en utveckling som alltmer breder ut sig i samhället. Samtidigt lamslår det vår egen förmåga att lösa problemen. I Bokanjärerna har vi också använt oss av detta ”Nånannanismen”. Det gäller vår hemsida där vi skapat en synnerligen värdefull kontakt … Läs mer

Redaktören har ordet i maj

På styrelsens sammanträde den 8 maj i år utsågs Göran ”Persa” Wahlberg till redaktör för hemsidan. Av okänd anledning har ”Persa” avsagt sig uppdraget. Den 12 juni utsågs undertecknad till redaktör efter ”Persa”. Jag är inte ensam om att försöka göra bokanjärernas hemsida levande som årsmötet tagit beslut om att den skall bli efter att … Läs mer