Stig Elenius om, ”DET GLÖMDA SKEPPET”

   Marinkännare menar att inget svenskt fartyg någonsin blivit så omskrivet som ” Freja”, med undantag för ”Wasa”. Men bevarad för eftervärlden är hon knappast annat än i tidskrifter och som souvenirer. På denna flottans skönhet seglade bland andra prinsarna Oscar och Wilhelm.   ”Freja” var Sveriges sista stora seglande Fortsätt läsa