Ordförande har ordet – 2013-06-19

Bästa Bokanjärer. På årsmötet den 17/5 föreslog valberedningen en person till ny ordförande i Bokanjärerna. Personen dök dock aldrig upp på årsmötet. Orsak till det är fortfarande okänt. Jag blev då ombedd att vara interimsordförande tills vidare, vilket jag godtog. Problemet kvarstår dock att försöka få fram en ny ordförande Fortsätt läsa