Ordförande har ordet – 2013-04-07

Det är dags att tacka för mig som ordförande för Bokanjärerna. Den 17 maj vid årsmötet avgår jag. Det är sju år sedan jag tog initiativet till att bilda föreningen. Vi var 17 personer vid det konstituerande mötet den 7 november på Katarina Sjöfartsklubb 2006. Nu är vi närmare 70. Vid 10 års jubileet är vi kanske 100 medlemmar. Det får vi i så fall vara rätt nöjda med med tanke på den utveckling vi har inom sjöfarten.

 

Det blåser precis inte någon medvind för sjöfartskulturen. Vår smala litteratur blir allt svårare att hitta avsättning för. Ett tydligt exempel på detta ger Stickans rapport från Boknautikan som hölls på Sjöfartsmuseet i Stockholm den 16 och 17 mars. Det finns fler oroande tecken. Men varför klaga över mörkret när man kan försöka tända några ljus istället.

 

För att möta en vikande efterfrågan, som nationalekonomerna brukar uttrycka det, har jag och Kristina Simar under flera månader jobbat med en verksamhetsplan. Jag kallar den också för mitt testamente. I den föreslår vi en mängd åtgärder för att öka synligheten för Bokanjärerna. Det handlar här inte så mycket om ekonomiska resurser för att genomföra dem, utan mest om frivilligt arbete. Här kan inte styrelsen förväntas göra hela arbetet. Den kan göra en hel del i Stockholm, men ute i resten av landet måste våra medlemmar aktivera sig lokalt med hjälp av biblioteken och lokal-radion. Här finns det fortfarande ett intresse att odla upp.

 

Verksamhetsplanen som du redan kan läsa här nedn kommer att föreläggas föreningsstämma för godkännande. Vi hoppas på en bra diskussion och fler förslag. Vi har de ekonomiska förutsättningar

för ett genomförande, men vi måste också få fler frivilliga att delta.

 

Om föreningsstämma så beslutar kan jag eventuellt dyka upp igen som ordförande i den ekonomiska förening som vi föreslår ska bildas för vår bokutgivning. Vår senaste antologi ”På fallrepet” kommer i så fall bli den sista som kommer att ges ut av den ideella föreningen.

 

Hursomhelst önskar jag Bokanjärerna

 

Goa vindar inför framtiden!

 

Jörn Hammarstrand

 

[download id=”7″]

 

 

 

Ordförande har ordet

Boksmälla!?

Visst smällde det på sjöfartsmontern på bokmässan i år. Men endast när skumpakorkarna åkte av. När Stena firade 50-årsjubileum med boken ”Stena Line fyller 50 år” och när Reidar Jönsson mottog Sveriges sjömanshus litteraturpris. Då strömmade folket till. Inte precis sjöfolket, men besökarna på mässan samlades som en bisvärm runt glasen med gratis bubbel. För övrigt var det, utan skumpa, rätt glest med besökare.

När jag presenterade min senaste skrönesamling ”Ilandgången” kunde jag räkna till sju åhörare. De flesta lika lastgamla som jag. Och till två sålda böcker. Rena Ebberöds bank för min del. Det har åtminstone inte jag råd att fortsätta med längre. En gissning är att endast de stora elefanterna, som är betalda av sina förlag, kommer att kunna ”dansa” på sjöfartsmontern i fortsättningen. Det är nog dags att tänka nytt, tänka om. Det är någonting som några i styrelsen länge har föreslagit. Nu fick jag tillfälle att ta upp frågan på nytt med Christer Lindwall

 

Desto mer glädjande var ”Lilla bokmässan” på Katarina Sjöfartsklubb den 5 oktober. Åtminstone mätt i publik. Det var fullt. Tyvärr uteblev dagens sjöfolk även här. De finns inte heller i Bokanjärernas pågående skrivarkurs, som denna gång samlade 11 personer. Och nästan hälften kvinnor. Därifrån kommer förhoppningsvis några noveller till vår nästa anotologi ”På fallrepet”. Det är dags också för övriga Bokanjärer att skicka in sina bidrag. Målsättningen är att vi ska ge ut vår tredje antologi nästa höst.

 

Till våren kommer vi att presentera en akvarellkurs ”Måla havet och fartyg”. Det är ett försök att vidga medlemskåren med konstintresserade sjömän. Skrivarkursen kommer givetvis att upprepas till hösten igen.

 

Nytt är också att Bokanjärernas planerar att uppvakta sjöbefälsskolorna med information om vår verksamhet. Helst i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb. Vi kommer att börja med Kalmar i vår.

Ny är också vår hemsida. Det har lagts ner mycket arbete och mycket tid – av både Susanne Nyström, vår webmaster, och Aniqa Bender, vår webbredaktör – för att få fram den, i mitt tycke, spännande hemsidan. Många åsikter från medlemmarna har fått balanseras. Tyck till vad du tycker på hemsidan! Och skriv gärna också något annat på hemsidan. Med så många författare bland våra medlemmar är det underligt att det flyter in så få bidrag. Det kanske behövs nytt blod i styrelsen. Som kan motivera medlemmarna lite bättre. Jag själv lämnar ordförandeskapet vid nästa årsmöte. Valberedningen jobbar nu med att hitta en ersättare. Har du förslag så hör av dig till Niclas Yllner eller Reidar Jönsson i valberedningen.

 

Den 13 november flyger jag till min skrivarlya i Goa igen. Och nästa bok. Hågade Bokanjärer är välkomna att göra mig sällskap. Indien är ett bra och billigt ställe att skriva på. Hör av er till mig så hjälper jag till med ordna bostaden.

 

Goa vindar!

Jörn Hammarstrand

 

Information från Jörn

Ryktet om min död i en garderob är betydligt överdrivet. Jag snedseglar fortfarande med viss motvind. Skriver fortfarande en och annan skröna, men alldeles för sällan i Bokanjärernas hemsida. Jag har haft häcken full med att få färdig min nästa skrönesamling ”Landgången”. Den hoppas jag kunna presentera i Sjöfartsmontern på bokmässan i september. Under Bokanjärernas flagga. Utan Eva Lundqvists hjälp skulle jag aldrig klara det.

Eva är både redaktör, korrekturläsare, lay-outare och inspiratör. Hon är en gammal ”gnista” som har många strängar på sin lyra. Hon har utbildning på lay-outprogram, har gått skrivarlinjen på Bona Folkhögskola och kulturvetarlinjen på Stockholms universitet. Förutom att driva en egen tidning som journalist och redaktör, har hon varit verkstadsindustri-arbetare, städerska, kokerska och trafikledare. Nu skriver hon om sina sjöminnen i en roman, som kommer ut nästa år. Och så är hon, till min stora glädje, nybliven styrelsemedlem i Bokanjärerna. En klar påläggskalv som ordförande för Bokanjärerna. Jag lämnar, med ålderns rätt, vid nästa årsmöte. I rollen som styrelsemedlem har Eva redan hunnit skriva ett C/V för medlemmarna i Bokanjärerna och producerat en ny informationsfolder. Både kommer snart att finnas på vår hemsida.

Eva och jag har också fått styrelsens uppdrag att förbereda nästa anotologi, som vi planerar bli en samnordisk bok med finansiering av Nordiska Rådets kulturfond. Men först ska vi komma i hamn med ”På fallrepet” nästa år. Redaktören Rolf Öström kommer under sommaren att skicka en påminnelse om fler bidrag till den antologin. Han kommer samtidigt – och till skillnad från tidigare antologier – att meddela att det blir möjligt att få svar på varför ens bidrag blivit refuserat, men obs!endast på begäran.

En ny skrivarkurs är på gång. Se vidare på annan plats på hemsidan! Det är inte helt lätt att rekrytera kursdeltagare. Visserligen har vi i år fått god hjälp av Kaj Karrento, som har lyckats få ut en gratis blänkare i Ålandstidningen: Saltstänka skrivare kan gå egen kurs. Tänk om vi kunde få de stora drakarna i Sverige att göra samma sak!  Det skulle behövas. Nu får vi hoppas att du som medlem kan slå ett slag för skrivarkursen.

I år kommer styrelsen för Bokanjärerna ner till bokmässan i Göteborg. Passa på att träffa oss då! Lyckas inte det får du en ny chans den 5 oktober då vi arrangerar ”Liten bokmässa” i samarbete med Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm.

Får jag avslutningsvis önska alla medlemmar en riktig fin sommar med goa vindar!

Jörn