Rapport från styrelsen.

Hej Bokanjärer.

Bokanjärerna har hållit årsmöte och åter valt en ny Styrelse. Den nya styrelsen har nu sammanträtt för sitt första möte.Lägger här ut en rapport om vad styrelsen har beslutat om samt vad Bokanjärerna ska engagera sig i.

Mötet visade att ambitionen för styrelsen är att föra Bokanjärernas verksamhet mer tydligt ut i landet och till sjöfartskretsar. Styrelsen beslöt därför och därmed att marknadsföra Bokanjärerna framdeles på ett mer tydligare sätt. Målet är att öka medlemskapet. Detta så att vi mer blir kända i författarkretsar och då främst inom sjöfartsnäringen där säkerligen en ny generation sjömän finns tillsammans med författarambitioner för att berätta om dagens sjöfart. Styrelsens nyvalde representant Anna Frimodig berättade att flera sjömän ombord i segelfartyget Götheborg har skrivit berättelser om sina upplevelser ombord. En ny tillsatt Styrelsegrupp ska därför utarbeta förslag till tänkbar handlingsplan hur man ska få elever ur sjömansskolor och sjöbefälsskolor att börja skriva och att därmed även engagera sig i föreningen Bokanjärernas arbete.

Vårt budskap om sjöfart är den centrala delen i det Bokan−järnska författarskapet där vi finns som medlemmar inom föreningen Bokanjärerna. Ambitionen för styrelsen är att samla alla sjömän som känner att de vill skriva och att de hos oss kan söka medlemskap och bli en Bokanjär. Styrelsen har därför nu tillsatt en Styrelsegrupp som ingående ska undersöka möjligheterna om att erhålla stöd för föreningsverksamheten. Allt för att vi därmed framdeles även kan utöka vår verksamhet ut över hela landet mer än vad som är fallet idag.

Bokanjärerna kan visa på att föreningen är aktiv i att ge ut Antologier där s.k. vanliga författare kan delge sina berättelser. Den fjärde Antologin för Bokanjärerna är nu på väg in till Tryckeriet. Mer om ”Kasta Loss” kommer att presenteras här på Hemsidan då formaliter som hör till bokutgivningen är klar. Tidsramen för utgivning är fastlagd att göras i samband med Bokmässan i Göteborg. 23 stycken bidrag antagits, vilka i nuläget finns hos vår korrekturläsare. Upplagans storlek skall vara 300 böcker. Styrelsen diskuterade en lämplig kostnad för såväl författare som föreningsmedlem. Den som vill inhandla ett valfritt antal böcker ska kunna göra det för 75 kronor. Summan anges som inriktning/mål.  

Fortsättningsvis kommer vi Bokanjärer även att erbjuda skrivarkurser. Planeringen ligger i att vi ska komma igång med en kurs till hösten. En femte Antologi kommer att planeras efter årsskiftet. En skrivarkurs kommer inför detta att kombineras som ett led i att engagera medlemmarna att skriva. Målet ska vara att deltagare i skrivarkursen sedan kanske kan bli delförfattare i någon av våra Antologier.

När det gäller engagemang för Bokanjärerna ska vi som vanligt deltaga i det Långa Bokbordet där vi Bokanjärer kan marknadsföra oss som författare. Vi kommer även som vanligt att medverka i Sjöfartsmontern till Stora bokmässan i Göteborg i september. Där ska vi presentera Antologin ”Kasta Loss.” Vi kommer även att marknadsföra oss under ”Tändkulans Dag” den 16–17 september i Stockholm. Jörn Hammarstrand väckte förslaget angående en bokbytardag på Katarina Sjöfartsklubb där Bokanjärerna står som organisatör under parollen ”tjingsat för tjingsat”. Vidare ska även en förfrågan ställas till Birka Cruises, samt Viking Line vilka arrangerar författarresor om ev. deltagande ombord för Bokanjärerna.

Detta här lite om vad styrelsen beslutat sig för att medverka i. Medlemmar som har tipps och annat till marknadsföring för oss Bokanjärer är välkomna att ta kontakt med mig under mail :

krister.lumme@telia.com

Önskar en trevlig skön sommar

Krister Lumme ordf

 

 

 

 

 

Information inför årsmötet…

För kännedom så har det kommit in 40 bidrag av lika många författare till vår fjärde antologi ”Kasta Loss”. Det är en ansenlig bunt manus som nu ska genomgå sedvanlig kontroll av arbetsgruppen som gjort ett fantastiskt arbete mm. Arbetet fortskrider med målet om att presentera boken på Bokmässan i Göteborg i höst.

Mer om antologin och framtida planer för en ev femte Antologi kommer att diskuteras på årsmötet.  Styrelsen har med detta diskuterat att även starta en ny skrivarkurs som kan ge upphov till att författar drömmar väcks med att medverka i våra antologier.

Välkommen som medlem och även icke medlem till årsmötet och säg din mening om hur vi Bokanjärer ska gå vidare som förening som vi gör med bästa märke i att ge ut Antologier.

Tyvärr så måste vi ändra datum för årsmötet. Vi arbetar på för en ny dag och kommer att meddela detta så fort vi har planerat in detta i styrelsens agendor…

 

Snart dags för årsmöte…

img078OBS. Årsmötes datum den 5 maj är inställt. Nytt datum kommer inom kort…

Hej Bokanjärer.

Då är det snart dags för årsmöte. Allt kommer att tilldra sig som vanligt på Katarina sjöfartsklubb i Stockholm.

Vad som nu är angeläget för Bokanjärerna är att vi måste få in fler engagerade personer till vår styrelse. Bokanjärerna måste även bli fler om vi ska vara en förening där vi utvecklas vilket idag är ett problem då vi är för få som lägger ned arbete för föreningens bästa in i framtiden.

Jag uppmanar här och nu alla Bokanjärer att komma med förslag till Årsmötet om och hur Bokanjärerna ska utvecklas i framtiden. Även du som idag inte är medlem är välkommen till vårt årsmöte som åhörare.

Välkommen hälsar ordf. / styrelsen.

IMG_0543

Nu seglar vi vidare…

 

img_0943Bokanjärerna har firat tio år som förening. Jubileet firades på Katarina sjöfartsklubb i Stockholm. För mig som ordförande kändes det verkligt stimulerande att representera föreningen dagen till ära. Detta tillsammans med produktiva medlemmar som där visade upp sig som författare, föreläsare och musikanter.

Föreningen Bokanjärerna är på sitt sätt verklig unik. Föreningen är den enda föreningen i Sverige som samlar författare berättande om sjömanslivet där de varit verksamma. Idag söker det sig även medlemmar in i föreningen som har engagemanget med sig i dagens sjöfart lika som de gör detta historiskt. Så ska det fortsättningsvis även vara. Bokanjärerna välkomnar alla som har att berätta om engagemanget för sjölivets agenda och allt som finns däri.

Vad vi ofta och mycket kallar oss Bokanjärer för är att vi är sjöskrivare. Som sådana skildrar vi sjömanslivet och allt som har med detta arbete att göra och vad som där finns omkring. Sjömansliv och vad som där tillhör är Bokanjärernas signum samtidigt som sjömanslivet påverkat dem ute det verkliga livet på landbacken efter karriären ute på havet.

Föreningens tioårsjubileum visade på många sätt att vi ska fortsätta utveckla föreningen. Fler medlemmar välkomnas som vill finnas med hos oss Bokanjärer. Föreningslivet är grundbulten i vår demokrati. Utan förslag och krav som kommer från föreningslivet till den politiska beslutande församlingen vore vår demokrati mycket fattig. Det är föreningslivet som kommer med propåer och uppmaningar till politiken om hur allmänhet och samlingar vill ha det och som politikerna därför ofta och mycket lyssnar på.

Föreningen Bokanjärerna ska därför vara och bli än mer språkröret för sjöfolket till samhället med att de som finns idag inom föreningen gör detta genom sitt författarskap både i nutid lika som historiskt där de berättar om sjölivets villkor och vad som finns därvidlag. Här ska och måste föreningen Bokanjärerna bli än mer utvecklande i att de än mer ger signaler till politiken om vad som borde vara och vad som inte borde vara med den erfarenhet Bokanjärernas medlemmar har och som de genom sitt skrivande kan ge till den beslutande församlingen. Förhoppningsvis läser de vad vi skriver och inte enbart stannar vid de ständiga påståenden om romantik och mer därtill då det gäller flickor i Havanna och annat som ofta och mycket förskönar sjömanslivet verklighet och villkor.

När det gäller i övrigt kan jag konstatera att föreningen har ökat med sju medlemmar under sommaren. Jag välkomnar dem än en gång och hoppas att fler vill bli en Bokanjär med skrivande och berättande på sin agenda. Jag vill även med detta påminna om att vi behöver fler som skickar in bidrag/manus till den fjärde Antologin.

Lägger här ut bilder från Jubileet från Katarina Sjöfartsklubb. Vill med detta även tacka personalen där som ständigt och alltid möter upp och ser till att en fin och trevlig stämning finns på klubben.

Krister Lumme / ordf

15055842_1399138620103762_3531105418981117305_nimg_0951wp_20161111_13_32_47_proimg_0957img_0968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img078