Dikt midskepps nu snart i hamn. Boksläpp den 24 oktober…

Hej Bokanjärer.

Då är vi nu inne i årets första höstdagar. Med detta stundar det utgivning av Bokanjärernas femte antologi. Vill med detta visa på att föreningen åter visar på vad vi med små medel åstadkommer. Att med ett sextiotal medlemmar ge ut böcker är en bragd på många sätt. Vill härmed tacka vår utgivningsgrupp Hans Claesson Rolf Öström och Thore Hansson för deras arbete som de bidragit med så att vi kommit i hamn med den femte antologin Dikt midskepps.

Boksläpp kommer nu att hållas på Katarina Sjöfarts klubb den 24 oktober kl 12:00. Program kommer att delges här på vår hemsida. Man kan även i samband med utgivningen köpa boken med signering av författare som bidragit till bokens uppkomst.

När det gäller Bokanjärernas framtid i skrivandets värld har styrelsen diskuterat en ev. sjätte Antologi. Föreningens främsta uppgift är att uppmuntrar till skrivande samtidigt som vi även ska arrangera skrivarkurser för våra medlemmar. Vi återkommer i början på nästa år med planering av detta. Styrelsen har även beslutat att mera inrikta oss på att få ekonomiska bidrag för att utveckla vår verksamhet. Föreningens ekonomi tillåter inte idag att vi kan åka ut på bokmässor och andra evenemang för att göra reklam för oss. Idag förlitar vi oss på att med medel som vi själva bistår med och som gör att vi kan finnas med på bokmässor av dignitet som den t.ex. i Göteborg varje år. De som medverkat har alltid betalt ur egen ficka för att medverka. Vad vi behöver är medel till att mera synas ute  i den litterära världen för att där visa vilken stor tillgång föreningen Bokanjärerna är och som vi i fortsättningen även ska vara.

Vad jag även som Ordförande för föreningen åter vill påpeka är att alla medlemmar borde vara mer aktiva och bidra till att föreningen utvecklas med idéer och skrivande som vi kan delge här på vår hemsida för diskussion. Idag visar det sig att av sextio medlemmar har hälften betalat sin medlemsavgift. Detta med att vår kassör i omgångar har aviserat i omgångar om betalning.

Ställer min åsikt om att när man är med i en förening har man en avgift inlagd i medlemsavgiften för att föreningen ska ha råd med att administrera föreningen. Kan även påpeka att jag hade en diskussion med en medlem som sade upp medlemskapet med motivering av att han ansåg sig inte erhålla något av föreningen. Frågan jag ställer är vad man förväntar sig av medlemskapet? Min åsikt om att finnas med i en förening är medlemskapets värde. Där finns man med för att göra något man anser var viktigt och som man vill bidra med till. Detta gör man tillsammans. Har man inte denna ordning med sig ser man inte medlemskapets värde. Då ser man något annat. Om vi ska utveckla vår förening ska vi göra det tillsammans med idéer och förslag som alla i föreningen ska erhålla nyttan av.

 Vad jag även här som ordförande vill påminna om är att vi nu om någon månad åter går in i ett nytt år. Detta medför att vi åter ska ha ett årsmöte och där välja medlemmar till styrelsen för fortsatt verksamhet. Härmed uppmanar jag alla medlemmar att även bidra till förslag om namn till styrelsen till vår valberedning. Vad jag även lägger till är från mitt inlägg här är att det är medlemmarna som är föreningen. Styrelsen verkställer medlemmarnas förslag. Vid förra årsmötet åtog sig styrelsen att verkställa beslut om ny Antologi. Uppdraget är nu fullgjort till stora delar. Med dessa rader önskar jag alla välkomna till Boksläppet av Dikt midskepps.

Ordf. Krister Lumme

Nu är hösten snart här. Ny ”Antologi” på väg till tryckeriet…

Hej Bokanjärer

Nu har sommaren snart blommat ut. Vi Bokanjärer siktar nu in oss på höstens aktiviteter. Främst  på dagordningen är att vi inom några veckor har en ny Antologi ute på bokdiskarna.

Som ordförande för föreningen känner jag stor tacksamhet till styrelsen och då främst till Hasse Claesson och Rolf Öström för allt arbete de lagt ned för Dikt Midskepps.. Riktar här till dem ett stort tack de visat i sitt engagemang för föreningen Bokanjärerna.

 

Namn och titlar på dem som finns med i Antologin om Dikt Midskepps:

Kaj Talik                            Yolanda

Hans Claesson                Glöm oss inte / Orkandopet 

Lars Melander               Ubåtsincidenten / Cine Atlantico

Hans Gullestad              Jul i sjøen

Håkan Andersson        Nu är allt väl, väl i maskin!

Aino Trosell                     Till en undervattensarbetare

Torbjörn Dalnäs           Poseidon på torra land / God Jul Maria! / Förklaringen

Charlie Andreasson    Var är hon?

Reidar Jönsson             En sjöman kommer hem

Anna Gable                    Holländarens son

Ingela Sand och Leif Norström         Grabbarna

Benny Pettersson        Fortsatt resa med m/s Migolina

Thore Hansson             Den lille havfrue

Anders Ekberg              Nyårsnatt söder om Australien

Stefan Roxenby            Dikt Segelsemester

Göran Sändare             Skottlossning på Filipinerna

 

Mer om bokutgivningen kommer då den är på väg till tryckeriet. Utseendet till bokpärmen är under arbete hos Rolf Öström. Meddelas kan  att denna gång ger vi ut boken med hård pärm vilket ännu mer kommer att utmärka bokens status.

Vad som även kommer att ske i anslutning med bokutgivningen är att vi kommer att hålla boksläpp på Katarina Sjöfartsklubb. Meddelande om tid för detta kommer så fort vi vet när boken kommer att lämna tryckeriet.

I övrigt så har styrelsen beslutat att fortsätta med att ge ut antologier om sjöfolk och sjöfolkets vedermödor i både glädje och sorg. Styrelsen har även beslutat att vi ska arbeta fram ett projekt som ska sjösättas med innehåll om skrivarkurser tillsammans med bokutgivning. För att finansiera detta kommer föreningen att söka kulturbidrag från bland annat annat Statens kulturråd.

Vidare kommer även Bokanjärerna att som vanligt delta på bokmässan i Göteborg Programmet kan läsa här: Program Sjöfartsmontern

Deltagare i montern från Bokanjärerna är Jörn Hammarstrand och Thore Hansson som berättar om sin bok ”Sorken som blev sjökapten.”

Välkommen som medlem till föreningen. Vi behöver bli fler. Känner du för att skriva om dagens sjöfart och den tid som varit. Hör av dig till ordf per mejl krister.lumme@telia.com

Eller telefon 0722116773

Ordf önskar alla en skön sommar tillsammans med lite info….

Hej Bokanjärer.

Så har nu sommaren kommit och står där ute i full blom. I morgon är det midsommarafton. Då ska det firas som vi alltid gjort. Sjömän och f.d. sjömän minns säkerligen många midsommrar ute i andra länders vatten. Själv var jag ombord i ett fartyg då vi råkade ut för en storm som sköljde midsommarfirandet ut i havet då detta begav sig.

För oss Bokanjärer går vi nu in för att till hösten ladda för utgivning av vår femte antologi Dikt Midskepps. Vi har fått in 31 berättelser som en lektör nu håller på och arbetar med. Beräknad utgivning kan bli före Bokmässan i Göteborg eller så blir det någon gång då höstrusket kommer och läsarlusten blir mer frekvent hos bokmalar som läser våra berättelser.

Så långt detta. Då det gäller oss som förening vill jag idag åter påminna om att det är våra medlemmar som gör att vi kan fortsätta som förening. Vad som idag åter kan konstateras är att många av medlemmarna inte har betalt den medlemsavgift som vi finansierar vår verksamhet med. Vi är idag en krympande skara. Medlemsantalet ligger idag på ett femtiotal medlemmar. Med kalkyl om att vi ska ge ut en ny antologi är det så att vi finansierar utgivningen med en stor del av medlemsavgiften. Får vi inte in medlemsavgiften ligger vi dåligt till. Därför ber jag er åter att skicka in avgift  för vår fortsatta existens som förening.

När det gäller hösten aktivitet inom Styrelsen har vi diskuterat att söka medel för fortsatt utgivning från Kulturrådet. Vi avser att diskutera ett projekt som vi i styrelsen ska ta ställning till hösten. Projektet kan innehålla en skrivarkurs där medverkande får lära sig skriva och sedan efter detta skriver ett manus till en sjätte antologi. Vad detta handlar om med kulturrådet i fonden är att vi ska begära medel till detta för att därmed hålla kurser som då blir gratis för den som vill var med och lära sig författandets hemligheter och kunskap. Är det någon som redan här som räknar med ett intresse.   Maila mig på krister.lumme@telia.com.

Med detta inlägg här önska jag alla medlemmar och övriga som läser här en skön och fin midsommar med sedan fortsatt likadan skön sommar fram till hösten då vi åter tar på oss varmare kläder…

Med vänlig hälsning

Krister Lumme ordf.

God Jul och Gott Nytt År.

Hej Bokanjärer.

Då är vi nu åter på väg in i slutet på året. Julen ligger framför oss tillsammans med firandet av ett nytt år. För Bokanjärernas del har året som gått varit ett år med en agenda som tidigare år.

Styrelsen har mycket arbetat för en ny antologi Dikt Midskepps som vi siktar på att ge ut i nästa år förhoppningsvis till våren. Härmed får vi nu sikta in oss på 2019 för utgivning. Året hoppas jag blir ett år där vi främst måste ta tag i frågan om att få in fler medlemmar till föreningen. Vi har mycket diskuterat i styrelsen om medlemsantalet som krymper för varje år. Som ordförande för föreningen vill jag än en gång ställa ut varningsflaggan för att medlemsantalet blir allt mindre. Medelåldern hos medlemmarna är idag hög. Ungdomarna tycks inte vilja mönstra på för att segla tillsammans med oss Bokanjärer. Vad som måste till vilket jag även haft propå om tidigare. Bokanjärerna måste få fler medlemmar in i föreningen om vi ska överleva som förening på sikt. Till årsmötet kommer jag att redovisa hur vi sökt anslag om bidrag för att nå fler medlemmar till föreningen i form av en uppsökande verksamhet som vi inte idag har möjlighet till då vi idag endast lever på en medlemsavgift som inte räcker till. Fram till idag har ingen av bidragsansökningarna besvarats. Förhoppningsvis kommer ett positivt besked då detta händer.

Om varje medlem värvar en medlem skulle vi öka medlemsantalet till det dubbla. Som mest har vi nått upp till 70‒80 medlemmar. Dagen då vi kommer över hundra strecket borde ligga som prioritet ett för föreningen. Mycket av hur det är idag då det gäller vårt medlemskap måste upp till diskussion till vårt nästa årsmöte. En allvarlig diskussion måste till för att inte tappa fler medlemmar som vi gör idag. Hoppas nu att fram till årsmötet så kommer funderingarna att resultera hos er medlemmar att utmynna i förslag om och hur vi ska få fler medlemmar tillsammans med kanske även en ny agenda för Bokanjärernas framtid. Vill även här flagga för att man motionerar till årsmötet om förslag som då ska upp till diskussion och beslut. Årsmötet bestämmer framtiden tillsammans med medlemmarna som sedan en ny styrelse ska arbeta för inne i det nya året. När det gäller förslag om ledamöter till styrelsen ska man kontakta vår valberedning som därmed ställer förslaget till årsmötet som där väljer vilka som ska företräda Bokanjärerna. Vill med detta säga att mycket arbetet ligger framför Bokanjärerna för att utvecklas som förening tillsammans med fler medlemmar.

Alltså har vi en hel del som måste till för framtiden att diskutera. När det gäller i övrigt så är det som sagt en ny antologi under uppsegling. Vid vårt senaste styrelsemöte var rapporten även där något nedslående då vi inte fått in manus som vi har fått under tidigare år. Frågan vi ställde oss i styrelsen var om det är även så att intresset även här inte är som det har varit tillika med att rekrytera medlemmar. Vill med detta även uppmana alla som tidigare skrivit manus som inte fanns plats för i vår Antologi ”Kasta Loss” nu skickar in detta åter till nästa Antologi ”Dikt Midskepps”.

Avslutningsvis vill jag som alltid säga än en gång att Bokanjärerna är en förening som är unik på många sätt.  Önskar härmed alla medlemmar en :

Ordförande

Krister Lumme