Ordf önskar alla en skön sommar tillsammans med lite info….

Hej Bokanjärer.

Så har nu sommaren kommit och står där ute i full blom. I morgon är det midsommarafton. Då ska det firas som vi alltid gjort. Sjömän och f.d. sjömän minns säkerligen många midsommrar ute i andra länders vatten. Själv var jag ombord i ett fartyg då vi råkade ut för en storm som sköljde midsommarfirandet ut i havet då detta begav sig.

För oss Bokanjärer går vi nu in för att till hösten ladda för utgivning av vår femte antologi Dikt Midskepps. Vi har fått in 31 berättelser som en lektör nu håller på och arbetar med. Beräknad utgivning kan bli före Bokmässan i Göteborg eller så blir det någon gång då höstrusket kommer och läsarlusten blir mer frekvent hos bokmalar som läser våra berättelser.

Så långt detta. Då det gäller oss som förening vill jag idag åter påminna om att det är våra medlemmar som gör att vi kan fortsätta som förening. Vad som idag åter kan konstateras är att många av medlemmarna inte har betalt den medlemsavgift som vi finansierar vår verksamhet med. Vi är idag en krympande skara. Medlemsantalet ligger idag på ett femtiotal medlemmar. Med kalkyl om att vi ska ge ut en ny antologi är det så att vi finansierar utgivningen med en stor del av medlemsavgiften. Får vi inte in medlemsavgiften ligger vi dåligt till. Därför ber jag er åter att skicka in avgift  för vår fortsatta existens som förening.

När det gäller hösten aktivitet inom Styrelsen har vi diskuterat att söka medel för fortsatt utgivning från Kulturrådet. Vi avser att diskutera ett projekt som vi i styrelsen ska ta ställning till hösten. Projektet kan innehålla en skrivarkurs där medverkande får lära sig skriva och sedan efter detta skriver ett manus till en sjätte antologi. Vad detta handlar om med kulturrådet i fonden är att vi ska begära medel till detta för att därmed hålla kurser som då blir gratis för den som vill var med och lära sig författandets hemligheter och kunskap. Är det någon som redan här som räknar med ett intresse.   Maila mig på krister.lumme@telia.com.

Med detta inlägg här önska jag alla medlemmar och övriga som läser här en skön och fin midsommar med sedan fortsatt likadan skön sommar fram till hösten då vi åter tar på oss varmare kläder…

Med vänlig hälsning

Krister Lumme ordf.

God Jul och Gott Nytt År.

Hej Bokanjärer.

Då är vi nu åter på väg in i slutet på året. Julen ligger framför oss tillsammans med firandet av ett nytt år. För Bokanjärernas del har året som gått varit ett år med en agenda som tidigare år.

Styrelsen har mycket arbetat för en ny antologi Dikt Midskepps som vi siktar på att ge ut i nästa år förhoppningsvis till våren. Härmed får vi nu sikta in oss på 2019 för utgivning. Året hoppas jag blir ett år där vi främst måste ta tag i frågan om att få in fler medlemmar till föreningen. Vi har mycket diskuterat i styrelsen om medlemsantalet som krymper för varje år. Som ordförande för föreningen vill jag än en gång ställa ut varningsflaggan för att medlemsantalet blir allt mindre. Medelåldern hos medlemmarna är idag hög. Ungdomarna tycks inte vilja mönstra på för att segla tillsammans med oss Bokanjärer. Vad som måste till vilket jag även haft propå om tidigare. Bokanjärerna måste få fler medlemmar in i föreningen om vi ska överleva som förening på sikt. Till årsmötet kommer jag att redovisa hur vi sökt anslag om bidrag för att nå fler medlemmar till föreningen i form av en uppsökande verksamhet som vi inte idag har möjlighet till då vi idag endast lever på en medlemsavgift som inte räcker till. Fram till idag har ingen av bidragsansökningarna besvarats. Förhoppningsvis kommer ett positivt besked då detta händer.

Om varje medlem värvar en medlem skulle vi öka medlemsantalet till det dubbla. Som mest har vi nått upp till 70‒80 medlemmar. Dagen då vi kommer över hundra strecket borde ligga som prioritet ett för föreningen. Mycket av hur det är idag då det gäller vårt medlemskap måste upp till diskussion till vårt nästa årsmöte. En allvarlig diskussion måste till för att inte tappa fler medlemmar som vi gör idag. Hoppas nu att fram till årsmötet så kommer funderingarna att resultera hos er medlemmar att utmynna i förslag om och hur vi ska få fler medlemmar tillsammans med kanske även en ny agenda för Bokanjärernas framtid. Vill även här flagga för att man motionerar till årsmötet om förslag som då ska upp till diskussion och beslut. Årsmötet bestämmer framtiden tillsammans med medlemmarna som sedan en ny styrelse ska arbeta för inne i det nya året. När det gäller förslag om ledamöter till styrelsen ska man kontakta vår valberedning som därmed ställer förslaget till årsmötet som där väljer vilka som ska företräda Bokanjärerna. Vill med detta säga att mycket arbetet ligger framför Bokanjärerna för att utvecklas som förening tillsammans med fler medlemmar.

Alltså har vi en hel del som måste till för framtiden att diskutera. När det gäller i övrigt så är det som sagt en ny antologi under uppsegling. Vid vårt senaste styrelsemöte var rapporten även där något nedslående då vi inte fått in manus som vi har fått under tidigare år. Frågan vi ställde oss i styrelsen var om det är även så att intresset även här inte är som det har varit tillika med att rekrytera medlemmar. Vill med detta även uppmana alla som tidigare skrivit manus som inte fanns plats för i vår Antologi ”Kasta Loss” nu skickar in detta åter till nästa Antologi ”Dikt Midskepps”.

Avslutningsvis vill jag som alltid säga än en gång att Bokanjärerna är en förening som är unik på många sätt.  Önskar härmed alla medlemmar en :

Ordförande

Krister Lumme

Hej Bokanjärer.

I skrivandets stund har jag kommit hem från Bokmässan i Göteborg. Smälter nu intrycken där jag åter hade förmånen att få berätta om oss Bokanjärer i Sjöfartsmontern om vad vi som förening försöker åstadkomma.

När det gäller oss som förening försöker vi nu inom styrelsen få fler att bi intresserad av vår verksamhet som grundar sig i att vi måste bli fler medlemmar om vi ska orka finnas kvar som förening. Detta faktum har jag gett utryck för tidigare samtidigt som jag nu åter gör det. Vår ekonomi och den utgivning vi presterat genom våra antologier grundar sig på medlemsavgiften. Utan medlemmar stannar föreningen om vi inte har en ekonomi att bedriva en verksamhet som grundar sig i medlemskapet.

När det gäller framtiden kommer vi nu att hålla medlemsmöte den 21: a november på klubben i Stockholm. Mötet sker under eftermiddagen. Exakt tid får vi återkomma till. Vill med detta meddela om mötet så att alla som visar sitt intresse kan notera detta viktiga datum i sin agenda i god tid.

I övrigt var Bokmässan ett återkommande inslag där vi Bokanjärer fanns med i programmet. Det känns tryggt för mig som ordf. att känna stödet från Sjöfartens kultursällskap både när det gäller Bokmässan och övrig tid på året där vi finns på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm. Detta både då det gäller våra styrelsemöten och övriga möten.

Vi riktar härmed från Bokanjärerna ett stort tack till kultursällskapet för det stöd de visar oss i vårt engagemang för alla sjöskrivare där de finns som medlemmar i Bokanjärerna.

Väl mött den 21: a november.

Vänligen Krister Lumme ordf.

Lite om vad som händer och vad som har hänt…

Hej Bokanjärer.

Sommaren kom tidigt i år var det någon som sa då våren började värma upp det svenska vemodet efter en lång vinter. Att det inte blev någon vår är inte så vanligt. Sommaren kom tydligt på en gång. Härmed är det bara att njuta så länge det varar fram till hösten som även den har sin tjusning då vi är mätta på allt vad sommaren erbjuder oss.

När det gäller Bokanjärernas verksamhet ser vi i styrelsen både glädje och sorg. Frågan vi ställde oss är om Bokanjärerna ska överleva i framtiden. Vid vårt senaste sammanträde kunde vi konstatera att hälften våra medlemmar inte ännu har betalt årsavgiften. Detta är bekymmersamt då vår lilla förening på ett femtiotal medlemmar är medlemsavgiften. Den är grundbulten i vår ekonomi och verksamhet. Utan medlemsavgiften kan vi inte driva föreningen. Jag uppmanar därför alla medlemmar att betala avgiften. Utan detta stöd från er medlemmar lär vår verksamhet avslutas samtidigt som vi säkerligen borde känna oss alla förlorare efter att visat den framgång vi haft under de tio år vi varit verksamma. Vad jag vet så finns det ingen förening inom författarskrået som givit ut fyra antologier samtidigt som vi även är på väg att ge ut den femte.

 En uppmaning nu är att alla hjälps åt. Berätta och engagera dig med att vi får fler medlemmar till vår förening.

I övrigt så beslöt styrelsen att vi ska startar en ny skrivarkurs i höst. Kursen kommer Anna att hålla i. skicka ett mejl till info@annagable.com Information om kursen delges här på vår hemsida. Här finns även möjligheten att skriva manus till den femte antologi vi ska ge ut i nästa år.

När det gäller i övrigt kommer Bokanjärerna att delat i evenemanget Ångbåten 200 år den 26 augusti i Stockholm. Mera om detta kommer även att informeras om här på hemsidan. Vi kommer även att som vanligt delta i Bokmässan i Göteborg i september. I Övrigt kommer vi att försöka delta på bokmässor och ställen där vi ska synas och finnas för att föra fram Bokanjärernas tillvaro som författarförening.

Avslutningsvis ser jag som ordförande för föreningen att Bokanjärerna har en framtid för sig. Faktum har jag ordat om tidigare. Detta kan vi göra ordentligt mer möjligt om vi själva som medlemmar ser till att engagera oss så att medlemsantalet ökar i föreningen. Vi i styrelsen ska nu bli mer aktiva i att söka medel och ev. föreningsbidrag för vår verksamhet framledes. Styrselns uppfattning är att föreningen har en uppgift i att berätta och engagera sjömän att skriva. Vårt mål är att berätta för dagens sjömän som skriver att vi tillsammans medverkar till att sjöfartsnäringen i Sverige överlever. Allt med även hjälp från oss som seglade i en tid då svensk sjöfart var ett av världens mest välskötta fartygsflotta.

Är det någon som läser här och har idéer om hur Bokanjärerna som förening kan och ska utvecklas i framtiden. Skriv ned dina funderingar här i mail till mig: krister.lumme@telia.com så delger jag detta vår styrelse för diskussion och ev. förverkligande.

Önskar härmed alla medlemmar en skön sommar. Glöm inte att hålla bevakning här på hemsidan om vår Antologi ”Dikt Midskepps” samt skrivarkursens start i höst.

Med vänlig hälsning