Ang vårt årsmöte…

Nu är det åter dags för föreningen Bokanjärernas årsmöte. Vi kommer i år att hålla årsmötet i april. Detta på traditionellt ställe. Dvs. på Katarina sjöfartsklubb i Stockholm. Sammanfattningsvis har året varit ett år då Bokanjärerna än mer har fått sitt namn mer omnämnt än tidigare. Detta främst att vår antologi ”Kasta Loss”  kommit ut … Läs mer

Jag vill härmed tacka alla Bokanjärer för det gånga året.

Hej Bokanjärer. Nu är åter ett verksamhetsår på väg att gå över till ett nytt. Julen stundar med allt vad detta innebär. Vi Bokanjärer har under året varit ordentligt aktiva då det gäller vår senaste antologi ”Kasta loss.” Med detta har vi blivit än mer uppmärksammande och hoppas att trenden håller i sig så fler … Läs mer

Ordförande har ordet…

Hej Bokanjärer. Sommaren har nu börjat gå över till höst. Bokanjärernas styrelse har sammanträtt och diskuterat höstens verksamhet fram till årsmötet nästa år. Beslut fattades om att en ny Antologi skall ges ut som säkerligen hör till att denna unika skara av sjuttio medlemmar kommer åter att få möjligheten att skriva om sjölivets mysterier i … Läs mer