Skrivarkurs för havets kvinnor och män 2011

Skrivarkurs för havets kvinnor och män

 

Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin

funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform?

Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns!

 

Tid och plats

Vi träffas fyra dagar under kursen med start i mitten av augusti på Katarina Sjöfartsklubb

på söder i Stockholm, samt återkopplingar via distans på mail. Datum för träffarna är måndagen den 15/8, tisdagen den 16/8, måndagen den 21/11 2011 och den sista träffen är tisdagen den 24/1 2012, samtliga dagar klockan 09.00 – 15.30.

 

Mer om kursen

Deltagarna kommer att få bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter och eget skrivande varvat med föreläsningar om novellskrivandets grundläggande hantverk. En viktig

del av kursen är också att vi läser varandras texter, ger och får respons, vilket ger en djupare förståelse för det egna materialet. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa.

 

Inför kursen

Ta med dig en skrividé, den arbetar du sedan vidare på till en färdig novell. Den som vill kan därefter delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till nästa antologi med möjlighet till publicering. Kursen förutsätter självstudier samt att tid avsätts för eget skrivande. Kontakt mellan kurstillfällen sker via distansundervisning (mail) och är en förutsättning för att alla skall hinna läsa in sig på varandras texter.

 

Kurskostnad samt kurslitteratur

Kursavgift: 1500 kronor per person, inkluderar lokal, fotostatkopiering men ej kurslitteratur och måltider.

Kurslitteratur är Johanna Wistrands e-bok ”Kom igång & skriv” Införskaffa den. Boken kan laddas ned som e-bok från : www.multimanus.se eller www.adlibris.com

 

Kursanmälan & arrangör:

Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och ABF Stockholm. Kursledare: Gun Mörkenstam. Antal deltagare: minimum 8, max 12.

Information och anmälan till gun.morkenstam@folkbildning.net ( telefon för information 08-747 89 41) eller www.abfstockholm.se tfn 08 – 453 41 80

 

Senaste anmälningsdag: 15 juli 2011

 

 

ÅRETS SKRIVARKURS

Efter hårt arbete med att lobba för skrivarkursen av framförallt ordförande, så lyckades vi samla ihop fem skrivglada deltagare. Samtliga var eller blev medlemmar under kursen.  Kursledaren Magdalena Persson från ABF ledde det hela med fast och säker hand. Undertecknad, tillsammans med ordförande Jörn Hammarstrand, Torbjörn Dalnäs och Göran C-O Claesson deltog i egenskap av författare och delade med oss av våra erfarenheter från skrivandets konst till kursdeltagarna. Själv var jag även observatör på avslutningen.

Jörn Hammarstrand inledde den 8 oktober med att berätta om sitt skrivande i indiska Goa där han tillbringar några månader varje år för att få inspiration till sina böcker. Jörn berättade om hur det är att ge ut böcker på ”Books on demand”.

Göran  C-O Claesson pratade om ordets värde. Eftersom han var ordblind, var först skrivmaskinen, sedan datorn hans räddning. Han konstaterade att författare läser mycket och man får vara beredd att göra bort sig. Att bryta blockeringar är viktigt, och att komma underfund med sig själv samt ha disciplin i sitt skrivande. Så småningom upptäcker man sina egna svagheter, men hans råd var att, ge tusan i detta utan det är bara att börja skriva och sedan kan man ändra efterhand. Miljön är också viktig, vissa föredrar en lugn miljö, andra åter en mer stökig. Det är bara du själv som kan avgöra vilken du passar bäst in i. Själv hade Göran ingen egen sjöbakgrund men det fanns många sjömän i hans släkt. Göran pratade också en del om jämställdhet och om sin bok, Kvinnan, mannen, tidsandan och den frita tanken.

Ordvirtuosen Torbjörn Dalnäs, vittbefaren hökarhalva, andre kock och telegrafist presenterade en stor mängd litteratur där han medverkat samt de böcker han själv författat. Torbjörns skrivarbana började redan 1973 ombord i MS Sunnanland. Han ville inte kalla sig författare trots sitt myckna skrivande. Hans försök att jobba i kabyssens värld gick om intet genom att ärtsoppan brändes vid och stewarden gav honom rådet att söka sig till ett enklare yrke än kockens. Till exempel telegrafist. Vilket han också blev efter sin misslyckade kockkarriär. Skrattsalvorna avlöste varandra när han på begäran av kursledaren Magdalena ombads berätta om Tuborg flickorna i Singapore.

Själv berättade jag om upphovsrätt, juridiska aspekter i skrivandet, plagiat och att sno texter av andra författare. Jag läste också upp en novell jag skrivit i antologin Trampa Däck. Jag berättade om hur jag för min egen del gjorde när jag gav ut böcker. Att anlita ett och samma förlag är för mig en trygghet. Jag berättade på en fråga om vad en skröna är, att en sjömansskröna är till stora delar sann men en landskröna är uppdiktad. Frågan uppstod i samband med mitt bidrag i Trampa Däck.
Trots det låga deltagarantalet var kursen lyckad. Kanske bör man överväga att komprimera kursen till att omfatta ett veckoslut på tre dagar istället för som nu sprida ut den över fyra fredagar. Men det är en fråga som styrelsen har att besluta om, liksom om vi skall arrangera fler kurser i egen regi.

Den kursutvärdering jag erhöll av Magdalena Persson efter kursen ger vid handen att………
Vi som ställde upp från föreningens sida med att berätta om vårt skrivande var Jörn Hammarstrand, Stig ”Stickan Elenius, Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs.
Magdalenas egen berättelse samt kursutvärderingen (orättad) bifogsas.
Stig ”Stickan” Elenius
Redaktör

Kursutvärdering

Höstens skrivarkurs för ”havets kvinnor och män” samlade en mindre men mycket engagerad och skrivglad skara deltagare i Katarina Sjöfartskubbs vackra lokaler. Första dagen inleddes med en övning då alla skrev en text utifrån en given scen, det blev många olika inledningar från samma stoff. Inledningen är viktig och författaren har kort tid på sig att ”fånga” sin läsare. Vi gick också igenom person- och miljöbeskrivningar, två viktiga byggstenar inom allt skönlitterärt skrivande. Hur gestaltar man en person? Vilka knep kan författaren använda sig av? Vi gjorde en replikövning och letade ”markörer” för att finna bakgrundinformation som gav ledtrådar om vår huvudperson. Och vi pratade om att miljöbeskrivningen bör harmoniera med, samt tillföra texten något. En annan övningsuppgift gick ut på att skriva en text utifrån en bild – en gisten eka på en stenstrand (som de sjövana eleverna lyckades härleda till

Fårö – helt rätt!). Vid den vackra utsikten vid muren längsmed Katarinavägen fick deltagarna också samla på sig egna sinnesintryck för att senare använda dem i en text. Vi påminde oss om vikten av att använda sig av alla sina sinnen för att levandegöra en text. Ove Allansson ägnade timmar varje natt på sjön till att skriva ner sina upplevelser, för att senare kunna författa pricksäkra rader som: ”Han hade sjögång i benen där ingen sjögång fanns”.
Andra kurstillfället började med en genomgång av inledningen till de egenproducerade novellerna. Fångades vi av dem? Vi pratade också om dramaturgisk uppbyggnad och olika berättartekniker liksom vad man bör tänka på när man skriver dialog samt gjorde en större skrivövning som integrerade både dialog, person och miljöbeskrivning.
Sista gången ägnade vi tid åt textanalys av gruppens nu helt färdiga noveller (en del hann skriva två) och gav varandra feedback på dessa. Person- och miljöbeskrivningar, dialog, vändpunkter och avslut, vad fungerar – vad skulle kunna göras annorlunda? Alla hade också läst novellen ”Pälsen” av Hjalmar Söderberg och vi diskuterade dramaturgisk uppbyggnad och vilka berättartekniker Söderberg använt sig av. Vi tog också upp olika novellslut, liksom att skriva generöst kontra ekonomiskt och gjorde en övning i sistnämnda. Andra saker vi hann prata om under kursen var berättarperspektiv och tempus liksom ”kill your darlings”, att kunna stryka i sin text och undvika att drabbas av ”adjektivsjukan”. Under kursen läste vi också ett antal noveller av främst sjömansförfattare. Fyra av dessa spännande sjömansförfattare förgyllde dessutom kursen med trevliga gästföreläsningar: Jörn Hammarstrand, Stig Elenius,
Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs. Sammanfattningsvis var det tre intensiva dagar med mycket skrivglädje och många spännande historier. En del hann sättas på pränt, andra hoppas jag kommer göra det en dag.

Höstens skrivarkurs för ”havets kvinnor och män” samlade en mindre men mycket engagerad och skrivglad skara deltagare i Katarina Sjöfartskubbs vackra lokaler. Första dagen inleddes med en övning då alla skrev en text utifrån en given scen, det blev många olika inledningar från samma stoff. Inledningen är viktig och författaren har kort tid på sig att ”fånga” sin läsare. Vi gick också igenom person- och miljöbeskrivningar, två viktiga byggstenar inom allt skönlitterärt skrivande. Hur gestaltar man en person? Vilka knep kan författaren använda sig av? Vi gjorde en replikövning och letade ”markörer” för att finna bakgrundinformation som gav ledtrådar om vår huvudperson. Och vi pratade om att miljöbeskrivningen bör harmoniera med, samt tillföra texten något. En annan övningsuppgift gick ut på att skriva en text utifrån en bild – en gisten eka på en stenstrand (som de sjövana eleverna lyckades härleda till Fårö – helt rätt!). Vid den vackra utsikten vid muren längsmed Katarinavägen fick deltagarna också samla på sig egna sinnesintryck för att senare använda dem i en text. Vi påminde oss om vikten av att använda sig av alla sina sinnen för att levandegöra en text.  Ove Allansson ägnade timmar varje natt på sjön till att skriva ner sina upplevelser, för att senare kunna författa pricksäkra rader som: ”Han hade sjögång i benen där ingen sjögång fanns”.

Andra kurstillfället började med en genomgång av inledningen till de egenproducerade novellerna. Fångades vi av dem? Vi pratade också om dramaturgisk uppbyggnad och olika berättartekniker liksom vad man bör tänka på när man skriver dialog samt gjorde en större skrivövning som integrerade både dialog, person och miljöbeskrivning.

Sista gången ägnade vi tid åt textanalys av gruppens nu helt färdiga noveller (en del hann skriva två) och gav varandra feedback på dessa. Person- och miljöbeskrivningar, dialog, vändpunkter och avslut, vad fungerar – vad skulle kunna göras annorlunda? Alla hade också läst novellen ”Pälsen” av Hjalmar Söderberg och vi diskuterade  dramaturgisk uppbyggnad och vilka berättartekniker Söderberg använt sig av. Vi tog också upp olika novellslut, liksom att skriva generöst kontra ekonomiskt och gjorde en övning i sistnämnda.  Andra saker vi hann prata om under kursen var berättarperspektiv och tempus liksom ”kill your darlings”, att kunna stryka i sin text och undvika att drabbas av ”adjektivsjukan”. Under kursen läste vi också ett antal noveller av främst sjömansförfattare. Fyra av dessa spännande sjömansförfattare förgyllde dessutom kursen med trevliga gästföreläsningar:  Jörn Hammarstrand, Stig Elenius,  Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs. Sammanfattningsvis var det tre intensiva dagar med mycket skrivglädje och många spännande historier. En del hann sättas på pränt, andra hoppas jag kommer göra det en dag.

Magdalena

Skrivarkurs för havets kvinnor och män 2010

Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns!

 

Tid och plats:

Vi träffas under tre fredagar hösten 2010 på Katarina sjöfartsklubb på söder i Stockholm (Glasbruksgatan 2)samt två återkopplingar via mail däremellan.

Datum för träffarna är 8/10, 5/11 samt 3/12, samtliga dagar kl 09:30 – 15.30

 

Mer om kursen:

Eleverna kommer att få bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter och eget skrivande varvat med korta föreläsningar om novellskrivandets grundläggande hantverk. En viktig del av kursen är också att vi läser varandras texter, ger och får respons vilket ger djupare förståelse för det egna materialet.Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa.

 

Inför kursen:

Ta med dig en skrividé, den arbetar du sedan vidare på till färdig novell. Den som vill kan därefter delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till nästa års antologi med möjlighet till publicering. Temat på antologin är ”Springa läck”. Se www.bokanjarerna.se

Införskaffa Johanna Wistrand e-bok ”Kom i gång & skriv”. Kursen förutsätter självstudier samt att tid avsätts för eget skrivande. Kontakt mellan kurstillfällena sker via mail och är en förutsättning för att alla ska hinna läsa in sig på varandras texter.

 

Kurskostnad samt kurslitteratur:

Kursavgift: 1500 kr per person, inkluderar lokal, fotostatkopiering, men ej kurslitteratur och måltider.

Kurslitteratur är Johanna Wistrands e-bok ”Kom i gång & skriv. Boken kan laddas ned som e-bok från: http://www.multimanus.se/ eller http://www.adlibris.com/

 

Kursanmälan & arrangör:

Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och ABF Stockholm. Kursledare: Magdalena Persson. Antal deltagare: minimum 8, max 12 personer.Information och anmälan: http://www.abfstockholm.se/ tfn 08-453 41 80

 

Senaste anmälningsdag: 8 september 2010