MÅLA HAVET OCH FARTYG I AKVARELL

 Nyhet!

I mars 2013 kan du prova en kurs som i första hand riktar sig till havets

kvinnor och män men även vanliga landkrabbor är välkomna!

Förkunskaper är inte nödvändiga. Du som saknar erfarenhet av akvarell-

målning kommer att erhålla häftet ”Börja måla – nybörjare i akvarell Del 1”.

Onsdag 6 mars    Presentation och introduktion.

Övningar med himmel, hav och olika slags horisonter.

Torsdag 7 mars    Förenklade fartyg. Speglingar och vågformer.

Onsdag 20 mars  Teckna och måla fartyg, gärna efter egna foton.

Fartygets perspektiv och läge i vattnet.

Torsdag 21 mars  Måla vita gäss, stänk och skum med olika tekniker.

 

Ledare: Ia Säflund  www.tintoart.se

Pris: 1980 kr för 4 dagar kl. 10 –16 (exkl. material)

Material: Ta med om du har, annars går det att förbeställa från kursledaren.

Max. antal deltagare 12, minsta antal deltagare 6.

Anmälan till: annika.ingeson@sv.se  Tel. 08 – 679 03 71

Senaste anmälningsdatum: 21 februari 2013

se www.sv.se/stockholm eller kontakta enligt ovan.

Kursen genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med

Föreningen Bokanjärerna och Katarina Sjöfartsklubb,

Glasbruksgatan 2, Stockholm

Skrivarkurs för havets kvinnor och män – 2012

Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns!

Tid och plats

Vi träffas fem dagar under kursen med start i början av september på Katarina Sjöfartsklubb på Söder i Stockholm. Mellan träffarna på klubben sker återkopplingar via distansundervisning på mail och kursens webbplats. Datum för träffarna: måndagen den 10/9, onsdagen den 19/9, måndagen den 19/11, tisdagen den 20/11 2012, samt tisdagen den 22/1 2013, samtliga dagar 10.00 – 15.15. 30 studietimmar. Distansundervisningen börjar i vecka 40 och innehåller ca 14 studietimmar.

Mer om kursen

Deltagarna får bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter, eget skrivande och föreläsningar om novellskrivandets hantverk. Vi läser också varandras texter, ger och får respons, vilket ger en djupare förståelse för det egna materialet och för novellkonsten. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa.

Inför kursen

Fundera på skrividéer, anteckna och ta med till den första träffen. Du kommer förmodligen även på nya uppslag under kursens gång, men det är bra att vara förberedd. Efterhand väljer du ut den idé som passar bästa för novellformatet och bearbetar till en färdig novell. Den som vill kan sedan delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till antologin ”På fallrepet” med möjlighet till publicering. Kursen förutsätter självstudier och att tid avsätts för eget skrivande. För att alla ska hinna läsa in sig på varandras texter har vi även kontakt mellan kurstillfällena via mail.

Kurskostnad samt kurslitteratur

Kursavgift: 2 300 kronor per person, inkluderar lokal och fotostatkopiering men ej kurslitteratur och måltider.

Kurslitteratur: Helga Härles bok ”Skriv och skriv vidare. Vägar till texten”, som kan införskaffas via webbokhandlar som bokus och adlibris, men även till förmånligare pris direkt av kursledaren i samband med kursstart.

Kursanmälan & arrangör:

Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och Sensus studieförbund

Kursledare: Helga Härle, som både undervisat blivande lärare i skrivpedagogik och själv fått flera utmärkelser för sina mångåriga insatser som skrivpedagog inom folkbildningen.

Se: http://www.forfattarcentrum.se/forfattarformedling/forfattare/2498/Helga_H_rle

Antal deltagare: minimum 8, max 12

Information och anmälan till Sensus: telefon 08-615 57 57 eller via hemsidan: www.sensus.se/stockholm/skrivande

Övrig information på Sensus: Kim Rhedin Hüttner, 08- 615 57 56 kim.rhedin@sensus.se,

Senaste anmälningsdag: 24/8, 2012

 

Skrivarkurs för havets kvinnor och män 2011

Skrivarkurs för havets kvinnor och män

 

Du som har erfarenhet av eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin

funderat på att omvandla dina minnen, tankar och idéer till skriven text i novellform?

Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 eller 80, åldern spelar ingen roll så länge skrivglädjen finns!

 

Tid och plats

Vi träffas fyra dagar under kursen med start i mitten av augusti på Katarina Sjöfartsklubb

på söder i Stockholm, samt återkopplingar via distans på mail. Datum för träffarna är måndagen den 15/8, tisdagen den 16/8, måndagen den 21/11 2011 och den sista träffen är tisdagen den 24/1 2012, samtliga dagar klockan 09.00 – 15.30.

 

Mer om kursen

Deltagarna kommer att få bekanta sig med novellformen genom övningsuppgifter och eget skrivande varvat med föreläsningar om novellskrivandets grundläggande hantverk. En viktig

del av kursen är också att vi läser varandras texter, ger och får respons, vilket ger en djupare förståelse för det egna materialet. Dessutom kommer sjömansförfattare att gästföreläsa.

 

Inför kursen

Ta med dig en skrividé, den arbetar du sedan vidare på till en färdig novell. Den som vill kan därefter delta i föreningen Bokanjärernas uttagning till nästa antologi med möjlighet till publicering. Kursen förutsätter självstudier samt att tid avsätts för eget skrivande. Kontakt mellan kurstillfällen sker via distansundervisning (mail) och är en förutsättning för att alla skall hinna läsa in sig på varandras texter.

 

Kurskostnad samt kurslitteratur

Kursavgift: 1500 kronor per person, inkluderar lokal, fotostatkopiering men ej kurslitteratur och måltider.

Kurslitteratur är Johanna Wistrands e-bok ”Kom igång & skriv” Införskaffa den. Boken kan laddas ned som e-bok från : www.multimanus.se eller www.adlibris.com

 

Kursanmälan & arrangör:

Arrangör är föreningen Bokanjärerna i samverkan med Katarina Sjöfartsklubb och ABF Stockholm. Kursledare: Gun Mörkenstam. Antal deltagare: minimum 8, max 12.

Information och anmälan till gun.morkenstam@folkbildning.net ( telefon för information 08-747 89 41) eller www.abfstockholm.se tfn 08 – 453 41 80

 

Senaste anmälningsdag: 15 juli 2011