Litteraturbanken

Litteraturbanken publicerar Karin Boyes och Hjalmar Söderbergs samlade författarskap i digital form http://litteraturbanken.se/ Det rör sig om mer än 6600 sidor tryckt text: romaner, noveller, pjäser, dikter, essäer. HJALMAR SÖDERBERGS och KARIN BOYES författarskap sträcker sig mellan åren 1895 (Söderbergs debut, Förvillelser) och 1940 (Boyes sista bok, Ur funktion). När Fortsätt läsa