Min frihet – ny bok av Björn Larsson

För er bokanjärer som möjligen missat att det finns en ny senaste Larsson ute i bokhandeln nu! Boken handlar inte i första hand om segling och hav, men det finns förstås ett kapitel om det också, i frihetens namn!

”Min frihet” är en korsning mellan filosofisk och existentiell memoar och en djupt reflekterande bok över frihetens villkor. Och alla som på olika sätt är det minsta intresserad av frihet och frihetens villkor – dess möjligheter och begränsningar – borde inte ta risken att avstå från att läsa denna insiktsfulla och uppfordrande bok som starkt och ibland utmanande inspirerar den egna tankeverksamheten. Den är innehållsdiger och djupsinnig, personlig och ofta tvärs mot samtidens förflackande och egoistiska strömningar. (Christer Enander, Tidningen kulturen och Helsingbors dagblad).

En bok som måste läsas och läsas om för att vi inte ska glömma frihetens värde och att vi ständigt måste försvara den. (IL Sole 24 ore)

Björn Larsson skriver intensivt och djupborrande om förhållandet mellan kärlek och frihet… han är absolut uppriktig och konsekvent: hans frihet upphör exakt vid den punkt där andras börjar. (Bernard Pivot, Journal du dimanche)

Från tragedin i hans barndom, genom irrfärder, vänskaper och kärlek upprättar Larsson en karta över den fria människan. Det vill säga en öppen man som inte är rädd att konfronteras med världen. Allt annat än en egoist. (Stéphane Guiborgé, Le Figar.