Bokmässebokanjärer

Nu har bokmässan öppnat och i Sjöfartsmontern finns som vanligt Bokanjärerna representerade. Kom och köp en antologi, eller passa på att prata om sjömän som skriver om sina upplevelser.
På lördag klockan 15:00 är det även en programpunkt:
Hans Claesson. Pionjärdykare i Nordsjön, berättar om vägen från havets djup till bokmässan som Bokanjär!

Varmt välkomna!

Missa inte skrivkursen

Nu är det bara några dagar kvar av anmälningstiden till skrivkursen. Missa inte chansen att ha kul tillsammans med andra skribenter och samtidigt bli en vassare berättare. Målet är att de som vill ska bli färdiga med en novell som kan skickas in till juryn för nästa antologi. Men givetvis kan du vara med på kursen utan att skicka in också, det kan ju vara ett lika stort nöje att bara skriva för sig själv, eller sina närmaste.

Varmt välkomna!

Pressrelease

2018-08-24

BOKANJÄRERNA

Inbjuder alla havets berättare till en ny antologi:
DIKT MIDSKEPPS – berättelser från de sju haven

Titeln är medvetet vald för att provocera och tolkas på olika sätt – för att ge underlag för kreativ inspiration. Alla bidrag är tillåtna så länge de utspelar sig på de sju haven. Gärna i modern tid. Men även berättelser från historien och framtiden ingår i urvalet för tävlingen.

Bokanjärerna har tidigare gett ut fyra antologier: Trampa däck, Springa läck, På fallrepet och Kasta loss. Nu har årsstämman beslutat att inbjuda till en femte antologi. Inbjudan riktar sig även till fritidsseglare, skutseglare etc. och inte enbart till yrkeskåren sjömän. Och även denna gång sker en kvalitetsbedömning och ett urval av bidragen, för att skapa ännu en läsvärd antologi!

Antologin DIKT MIDSKEPPS lanseras i samband med Bokmässan i Göteborg 2019. För information och detaljer om möjligheten till mycket förmånliga förköp, se Bokanjärernas hemsida.

Juryn

Vår eminenta grupp av erfarna lektörer och sjölivsläsare är Benkt Lundgren (f.d. redaktör för tidningen Sjöbefälen), Irina Öström-Zetterman (informatör på Landstinget) och Anders Ehrnborn (redaktör Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek), nagelfar bidragen och väljer ut de absolut bästa.

Vi startar med en skrivarkurs

Liksom vid tidigare antologier inbjuder vi även till en skrivarkurs. Denna gång i samarbete med Anna Gable, (språkkonsult i svenska, ångbåtsentusiast, seglare, författare, mm). Kursen kommer att starta i slutet av september och omfatta 9 träffar varannan vecka fram t.o.m. januari 2019. Mer detaljer om kursen finns på nästa sida eller på Bokanjärernas hemsida.

Insändning av manus

Bidrag skickas in per e-mail senast den 28 februari 2019 till rolfostrom@hotmail.com och skall bestå av två delar. Dels manuset i Wordformat med dubbelt radavstånd, max 12 000 tecken. Dels en separat fil med författarens namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress. Rolf kommer att avidentifiera samtliga tävlingsbidrag så dessa blir anonyma för juryn. Insända bidrag måste vara korrekturlästa. Några lektörsutlåtanden, annat än mycket korta anvisningar, lämnas inte. Insända tävlingsbidrag returneras ej.

Medlemskap i Bokanjärerna

För nya medlemmar som skickar in manus innan den 1 december bjuder vi på första årets årsavgift, 200 kr, för medlemskap i Bokanjärerna – föreningen för främjandet av havets berättelser. Mer information på www.bokanjarerna.se. Vi finns även på Facebook.

Välkommen!

Jörn Hammarstrand, Hasse Claesson, Rolf Öström – Utgivningsgruppen på Bokanjärerna

www.bokanjarerna.se

 

Skrivkurs för sjöfarare

 

Anmälan: Anmälan, som är bindande, skickas via formuläret på www.bokanjarerna.se/contact/ Ange namn, adress, telefon och mejl. När du har anmält dig för du ett brev med en faktura från föreningen.

Kurstillfällen: Nio onsdagar, udda veckor, med start 26 september 2018 därefter 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 samt 16/12 och 16/1 och 30/1 2019.

Klockslag: 18:00 – 19:30

Plats: Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2, Stockholm (nära Slussen)

Lärare: Anna Gable, lektör och språkkonsult, skutseglare och ångbåtsentusiast

Antal: Minst 6- max 12 deltagare

Pris: 2900 kronor (inklusive moms), betalat innan kursstart

Efter kursen: Efter kursen kan du skicka in bidrag till Bokanjärernas femte antologi. En jury bedömer texterna och avgör vilka som kommer med. Vill du bara skriva för dig själv går även det utmärkt.

Välkomna!