Program Årsmöte 2018

     Bokanjärerna

Org. Nr 80 24 34-5491

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

Härmed kallas medlemmarna i Bokanjärerna

till stadgat årsmöte.

Plats:  

Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2, Stockholm, tel 08-640 94 96

Datum:

Fredagen den 20 april 2018

 Preliminära tider, med start kl 11.00:   

Klockan 11.00-12.00   Lättlunch (smörgås & lättöl). Bokanjärerna bjuder.

Klockan 12.00-14.00   Årsmötesförhandlingar.

Besked beträffande deltagande i årsmötet önskas och kan på enklaste sätt mejlas till föreningens sekreterare Gert-Owe Eriksson, som även besvarar andra i sammanhanget relevanta frågor.

Mejl-adress: villasolbo@hotmail.com         

Telefonnummer: 0157-130 00

Styrelsen 2018-02-20

Hjärtligt välkomna!

Förslag till dagordning årsmöte 2018 

Verksamhets-berättelse 2017

Ordförande har ordet…

Hej Bokanjärer.

Sommaren har nu börjat gå över till höst. Bokanjärernas styrelse har sammanträtt och diskuterat höstens verksamhet fram till årsmötet nästa år. Beslut fattades om att en ny Antologi skall ges ut som säkerligen hör till att denna unika skara av sjuttio medlemmar kommer åter att få möjligheten att skriva om sjölivets mysterier i både nutid och gången tid. Styrelsen har motiverat detta med att det finns många som vill skriva och berätta. Erfarenheten visar tydligt detta med alla de manus som kom till utgivningsgruppen Antologin Kasta Loss.

Styrelsen har därför nu beslutat att ge ut en femte antologi. Utgivning kommer att ske år 2019. Alla som har intresse för detta uppmanas nu att ställa in sig på att skriva en berättelse som kanske blir publicerad i Antologin ”DIKT MIDSKEPPS ”. Utgivningsgruppen kommer att bestå av samma personer som arbetat med ”Kasta Loss”.

Jag vill med detta nu ge dem en eloge för arbetet de gjort samtidigt som de även vill fortsätta att formalisera Bokanjärernas utgivning av antologier vilket borde uppmärksammas mer än vad som är fallet idag. Förhoppningsvis kommer fortsättningen att ge mer gehör då det gäller författarkretsar och i press.

Idag den 26 september höll Bokanjärerna boksläpp av Antologin Kasta Loss. Många intresserade medverkade där undertecknad även meddelade nyheten om att en ny antologi ska ges ut till år 2019. Under denna tid  kommer Bokanjärerna att anordna skrivarkurser för intresserade ev. framtida författare. Vi återkommer om tid och plats då beslut ska fattas om detta nu på nästkommande styrelsemöte.

När det gäller Bokanjärerna i övrigt så kommer vi även att medverka Bokmässa_2017 i sjöfartsmontern fredagen den 29:e kl 14:00. Alla som har intresse av att träffa oss kan göra det under eftermiddagen samma dag främst på fredagen då vi fått en hel timme på oss att presenter vilka vi är och varför vi finns som förening. I övrigt kan man maila mig om förslag för hur vi som förening kan utvecklas framtiden sett. Slå en signal på 0722116773. mail : krister.lumme@telia.com

Vänligen Styrelsen / Ordf. Krister Lumme

Mariefred 2017−09−26                                         

 

Tips till författare inför en framtida publicering…

Tips till författare inför en framtida publicering, –från en tekniskt intresserad Bokanjär.

Ok, du har ett manus och vill få det publicerat? Bra eller dåligt men det har aldrig funnits fler möjligheter till att ge en ut en bok som det finns nu. Till stor del beror det på hur du själv vill och hur du vill förvalta din tid och dina ekonomiska resurser.
Boken är som sagt skriven och nu skall den tryckas, distribueras och marknadsföras. Jag sammanfattar nu de viktigaste alternativen för att uppnå detta

Hitta ett förlag eller förläggare.

Nackdelen är att det kommer att ta tid. Mycket tid. Du kommer att få uppleva många refuseringar innan det kanske lyckas till slut.
Fördelen är att ett förlag tar hand om allt, tryck, distribution och marknadsföring, och du kan ägna dig åt något annat, spela golf eller kanske skriva en ny bok.

Tips 1: Se till att du skickar in ett färdigt manus. Lektör och korrekturläst, helst bedömt av flera.

Tips 2: Det finns listor på svenska förlag på internet. Gå även in i en bokhandel och titta efter liknande böcker som den du har skrivit och se vilka förlag som ger ut dem.

Ge ut boken själv.

Nackdelen är att du måste ta hand om mycket själv, inte minst marknadsföringen. Det kommer att kräva tid, kunskap, engagemang och ekonomiska resurser.
Fördelen är att du har full kontroll och att din bok kan komma ut mycket snabbt. Dessutom så finns det flera olika sätt att göra det på. Fyra huvudgrupper faktiskt. Så kanske ett av dessa alternativ passar just dig bäst. De tre första alternativen kräver en relativt stor kapitalinsats men å andra sidan blir priset per bok lågt. Med det fjärde alternativet kan du komma igång för en mycket låg kostnad men kostnaden per bok blir högre.

1. Tryckta böcker. Du gillar kontakter med leverantörer och kunder. Du vill och kan göra allting själv. Du kontaktar tryckerier i Baltikum eller Sverige. Fixar tryckfärdigt omslag och inlaga, ISBN, pliktex, BTJ-ex, lagerhållning, avtal med Bokinfo och Förlagssystem. Du sköter marknadsföringen. Du bör helst ha F-skattesedel och kunskap om att skapa tryckfärdiga pdf’er. Två exempel i Sverige: FramSteget Bokförlag och Scandinavian Book. Ett exempel i Riga med svensktalande personal: Printing House Jelgavas tipogrāfija.

2. Tryckta böcker. Men du låter ett företag sköta allt det praktiska beskrivit i pkt 1 och du fokusera på marknadsföringen. Ett exempel: Vulkan Media

3. Tryckta böcker kombinerat med Print on Demand. Ett exempel: Nomen förlag/Books on Demand i Visby.

4. Print on Demand med möjlighet till beställning av egna upplagor. Som sagt tidigare låg startkostnad. Dessa alternativ kräver dock kunskap om att färdigställa tryckfärdigt omslag och inlaga och god datavana. Du styr mycket av produktionen själv via företagens hemsida. Två exempel: Först BoD, ett tyskt tryckeriföretag med svensk personal. De tar hand om allt praktiskt som nämnts i pkt 1 och har ett relativt sett brett produktutbud som täcker både text och bildböcker. Sedan Publit. I princip samma sak som Bod, men mer fokuserad på textböcker. Dessutom måste du ha ett eget avtal med Bokinfo om du vill nå ut till bokhandlarna. I denna kategori finns det naturligtvis även företag utomlands. Till exempel Create Space i USA där du relativt lätt kan publicera internationellt.
Det finns naturligtvis fler alternativ i varje kategori. Detta var några exempel jag själv har stött på och haft kontakt med.
Ovanstående alternativ gäller tryckta böcker. I tillägg till dessa finns även möjligheten att ge ut boken som e-bok eller ljudbok. Samtliga ovan kan hjälpa till med e-bok. Framsteget förlag och Publit är även behjälpliga med ljudböcker. Några förklaringar:
E-bok. Det finns två huvudformat för e-böcker e-Pub och PDF. E-Pub är lämpligt format för skönlitterär text som kan flöda fritt och blir då tillgänglig i all typ av utrustning. Från mobil till dator. Har boken många bilder, diagram eller om man vill att sidorna skall se ut på ett speciellt sätt så är PDF formatet lämpligare. Men blir inte lika attraktivt för utrustning med små skärmar såsom mobilanvändare.
Ljudbok. Ljudböcker är heta just nu och här är det själva inläsningen som är utmaningen. Det tar tid och kräver viss utrustning. Kostar mycket att lägga ut. Går att göra själv om man vet hur.

Både e-böcker och ljudböcker finns i nätbokhandeln för köp och nedladdning. Numera finns det även företag som erbjuder dessa böcker ”strömmande”, dvs du prenumererar, betalar en viss summa varje månad, och får då tillgång till det du vill läsa/lyssna på.
Det finns också en hel del självhjälpsböcker om den ädla konsten att ge ut sina egna böcker. Sök på internet eller i bokhandeln.
Det finns också s.k. hybridförlag, som mot ersättning, utför delar av de olika momenten i bokutgivningsprocessen.

Är det någon som har några frågor så hör gärna av er.
Med vänliga hälsningar och lycka till med era bokprojekt!

Tips till författare inför publicering PDF.

Hasse Claesson

hasse.claesson@telia.com

www.ebokforlaggullestad.se

2017-08-22