Missa inte skrivkursen

Nu är det bara några dagar kvar av anmälningstiden till skrivkursen. Missa inte chansen att ha kul tillsammans med andra skribenter och samtidigt bli en vassare berättare. Målet är att de som vill ska bli färdiga med en novell som kan skickas in till juryn för nästa antologi. Men givetvis kan du vara med på kursen utan att skicka in också, det kan ju vara ett lika stort nöje att bara skriva för sig själv, eller sina närmaste.

Varmt välkomna!

Pressrelease

2018-08-24

BOKANJÄRERNA

Inbjuder alla havets berättare till en ny antologi:
DIKT MIDSKEPPS – berättelser från de sju haven

Titeln är medvetet vald för att provocera och tolkas på olika sätt – för att ge underlag för kreativ inspiration. Alla bidrag är tillåtna så länge de utspelar sig på de sju haven. Gärna i modern tid. Men även berättelser från historien och framtiden ingår i urvalet för tävlingen.

Bokanjärerna har tidigare gett ut fyra antologier: Trampa däck, Springa läck, På fallrepet och Kasta loss. Nu har årsstämman beslutat att inbjuda till en femte antologi. Inbjudan riktar sig även till fritidsseglare, skutseglare etc. och inte enbart till yrkeskåren sjömän. Och även denna gång sker en kvalitetsbedömning och ett urval av bidragen, för att skapa ännu en läsvärd antologi!

Antologin DIKT MIDSKEPPS lanseras i samband med Bokmässan i Göteborg 2019. För information och detaljer om möjligheten till mycket förmånliga förköp, se Bokanjärernas hemsida.

Juryn

Vår eminenta grupp av erfarna lektörer och sjölivsläsare är Benkt Lundgren (f.d. redaktör för tidningen Sjöbefälen), Irina Öström-Zetterman (informatör på Landstinget) och Anders Ehrnborn (redaktör Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek), nagelfar bidragen och väljer ut de absolut bästa.

Vi startar med en skrivarkurs

Liksom vid tidigare antologier inbjuder vi även till en skrivarkurs. Denna gång i samarbete med Anna Gable, (språkkonsult i svenska, ångbåtsentusiast, seglare, författare, mm). Kursen kommer att starta i slutet av september och omfatta 9 träffar varannan vecka fram t.o.m. januari 2019. Mer detaljer om kursen finns på nästa sida eller på Bokanjärernas hemsida.

Insändning av manus

Bidrag skickas in per e-mail senast den 28 februari 2019 till rolfostrom@hotmail.com och skall bestå av två delar. Dels manuset i Wordformat med dubbelt radavstånd, max 12 000 tecken. Dels en separat fil med författarens namn, adress och telefonnummer samt e-mailadress. Rolf kommer att avidentifiera samtliga tävlingsbidrag så dessa blir anonyma för juryn. Insända bidrag måste vara korrekturlästa. Några lektörsutlåtanden, annat än mycket korta anvisningar, lämnas inte. Insända tävlingsbidrag returneras ej.

Medlemskap i Bokanjärerna

För nya medlemmar som skickar in manus innan den 1 december bjuder vi på första årets årsavgift, 200 kr, för medlemskap i Bokanjärerna – föreningen för främjandet av havets berättelser. Mer information på www.bokanjarerna.se. Vi finns även på Facebook.

Välkommen!

Jörn Hammarstrand, Hasse Claesson, Rolf Öström – Utgivningsgruppen på Bokanjärerna

www.bokanjarerna.se

 

Skrivkurs för sjöfarare

 

Anmälan: Anmälan, som är bindande, skickas via formuläret på www.bokanjarerna.se/contact/ Ange namn, adress, telefon och mejl. När du har anmält dig för du ett brev med en faktura från föreningen.

Kurstillfällen: Nio onsdagar, udda veckor, med start 26 september 2018 därefter 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 samt 16/12 och 16/1 och 30/1 2019.

Klockslag: 18:00 – 19:30

Plats: Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2, Stockholm (nära Slussen)

Lärare: Anna Gable, lektör och språkkonsult, skutseglare och ångbåtsentusiast

Antal: Minst 6- max 12 deltagare

Pris: 2900 kronor (inklusive moms), betalat innan kursstart

Efter kursen: Efter kursen kan du skicka in bidrag till Bokanjärernas femte antologi. En jury bedömer texterna och avgör vilka som kommer med. Vill du bara skriva för dig själv går även det utmärkt.

Välkomna!

 

Lite om vad som händer och vad som har hänt…

Hej Bokanjärer.

Sommaren kom tidigt i år var det någon som sa då våren började värma upp det svenska vemodet efter en lång vinter. Att det inte blev någon vår är inte så vanligt. Sommaren kom tydligt på en gång. Härmed är det bara att njuta så länge det varar fram till hösten som även den har sin tjusning då vi är mätta på allt vad sommaren erbjuder oss.

När det gäller Bokanjärernas verksamhet ser vi i styrelsen både glädje och sorg. Frågan vi ställde oss är om Bokanjärerna ska överleva i framtiden. Vid vårt senaste sammanträde kunde vi konstatera att hälften våra medlemmar inte ännu har betalt årsavgiften. Detta är bekymmersamt då vår lilla förening på ett femtiotal medlemmar är medlemsavgiften. Den är grundbulten i vår ekonomi och verksamhet. Utan medlemsavgiften kan vi inte driva föreningen. Jag uppmanar därför alla medlemmar att betala avgiften. Utan detta stöd från er medlemmar lär vår verksamhet avslutas samtidigt som vi säkerligen borde känna oss alla förlorare efter att visat den framgång vi haft under de tio år vi varit verksamma. Vad jag vet så finns det ingen förening inom författarskrået som givit ut fyra antologier samtidigt som vi även är på väg att ge ut den femte.

 En uppmaning nu är att alla hjälps åt. Berätta och engagera dig med att vi får fler medlemmar till vår förening.

I övrigt så beslöt styrelsen att vi ska startar en ny skrivarkurs i höst. Kursen kommer Anna att hålla i. skicka ett mejl till info@annagable.com Information om kursen delges här på vår hemsida. Här finns även möjligheten att skriva manus till den femte antologi vi ska ge ut i nästa år.

När det gäller i övrigt kommer Bokanjärerna att delat i evenemanget Ångbåten 200 år den 26 augusti i Stockholm. Mera om detta kommer även att informeras om här på hemsidan. Vi kommer även att som vanligt delta i Bokmässan i Göteborg i september. I Övrigt kommer vi att försöka delta på bokmässor och ställen där vi ska synas och finnas för att föra fram Bokanjärernas tillvaro som författarförening.

Avslutningsvis ser jag som ordförande för föreningen att Bokanjärerna har en framtid för sig. Faktum har jag ordat om tidigare. Detta kan vi göra ordentligt mer möjligt om vi själva som medlemmar ser till att engagera oss så att medlemsantalet ökar i föreningen. Vi i styrelsen ska nu bli mer aktiva i att söka medel och ev. föreningsbidrag för vår verksamhet framledes. Styrselns uppfattning är att föreningen har en uppgift i att berätta och engagera sjömän att skriva. Vårt mål är att berätta för dagens sjömän som skriver att vi tillsammans medverkar till att sjöfartsnäringen i Sverige överlever. Allt med även hjälp från oss som seglade i en tid då svensk sjöfart var ett av världens mest välskötta fartygsflotta.

Är det någon som läser här och har idéer om hur Bokanjärerna som förening kan och ska utvecklas i framtiden. Skriv ned dina funderingar här i mail till mig: krister.lumme@telia.com så delger jag detta vår styrelse för diskussion och ev. förverkligande.

Önskar härmed alla medlemmar en skön sommar. Glöm inte att hålla bevakning här på hemsidan om vår Antologi ”Dikt Midskepps” samt skrivarkursens start i höst.

Med vänlig hälsning