Bokmässebokanjärer

Nu har bokmässan öppnat och i Sjöfartsmontern finns som vanligt Bokanjärerna representerade. Kom och köp en antologi, eller passa på att prata om sjömän som skriver om sina upplevelser.
På lördag klockan 15:00 är det även en programpunkt:
Hans Claesson. Pionjärdykare i Nordsjön, berättar om vägen från havets djup till bokmässan som Bokanjär!

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar