Bokförlaget Bokanjärerna­?

Ja, det är sant. Den 19 maj bildades formellt sett Bokanjärerna som bokförlag. Ett producentkooperativt förlag, som alltså ägs av oss medlemmar, har nu fått F-skattsedel och är momsregistrerat. Föreningen och förlaget har samma namn. Och samma styrelse.

Vår andra antologi ”Springa läck” kommer att ges ut på vårt förlag. I framtiden hoppas vi naturligtvis att våra medlemmar ska vara intresserade av att ge ut sina böcker hos Bokanjärerna. Det intresset kan bara komma om vi kan erbjuda både ett lågt pris och en hög kvalitet på våra förlagstjänster. Det finns redan några medlemmar som har tagit kontakt.

Under de fem åren som föreningen existerat har vi byggt upp ett nätverk av layoutare, lektörer, redaktörer, illustratörer, korrekturläsare. Och tryckerier. Just det, vi kommer inte heller att trycka våra böcker på eget tryckeri utan använda oss av redan existerande. Books-on-demand i Visby, som kommer att trycka och distribuera ”Springa läck” kan vara ett sådant förlag. Vi kommer att välja det billigaste och bästa för varje bok.

Det kommer inte att finnas någon heltidsanställd förlagschef i Bokanjärernas förlag. Det har vi inte råd med. Däremot kommer det att finnas en ideellt arbetande redaktionsgrupp, som det nu gör för antologin ”Springa läck” och en redaktör. Redaktionsgruppen består av undertecknad, Rolf Öström och Tanja Rinnan och kommer att arbeta fram till nästa årsmöte då en ny redaktionsgrupp kommer att väljas. Som redaktör för antologin arbetar Lennart Johnson (tidigare redaktör för Sjömannen) på fast pris. För nästa bok kan det bli någon annan. I den bemärkelsen är vi ett nätverksbaserat förlag.

En av de viktigaste delarna i vårt förlag blir utan tvekan vara vår hemsida. Det är via den som vi kommer att marknadsföra föreningen, förlaget och dess böcker. Den 6 juni kommer ”hemsidegruppen” (Lars Svensson, Stig Elenius, Benny Pettersson, Kicki Falke och Aniqa Bender) som valdes av årsstämma att träffas för att ta fram en ny hemsida.

Den 1 november firar föreningen Bokanjärerna femårsjubileum och min 75-årsdag på Katarina sjöfartsklubb. Skådespelaren Börje Ahlstedt kommer att finnas på scen under rubriken ”Luncha med Börje”. Det är min förhoppning att vi då även ska presentera den nya hemsidan och officiellt inviga det nya förlaget. En liten bokmässa med bl.a. Bokanjärernas antologi hoppas jag också ska kunna ingå i programmet.
Jörn Hammarstrand