Bokanjärerna firade tio år / Stig Elenius reflekterar…

img_0954Fredagen den 11 november firade sjö författar – ochsjökonstnärsföreningen Bokanjärerna tio år. Ett 20 – tal medlemmar närvarade vilket motsvarar cirka trettio procent av medlemskadern.

Undertecknad deltog på föreningens styrelsemöte som gick av stapeln ett par timmar innan själva firandet som inbjuden observatör vilket jag ödmjukast tackar för. I mitt tycke är styrelsen verkligen en kompetent sammansatt grupp som leds av ordföranden Krister Lumme.

Styrelsen konstaterade att ekonomin är stabil och att någon större rörelse ej kommer att ske i den närmaste framtiden. Föreningen har vuxit med sju medlemmar vilket är glädjande. Några har ännu inte betalt avgiften för 2016 och kan räkna med att erhålla en påminnelse om den. Projektgruppen arbetar för fullt med den nya antologin Kasta Loss där slutdatum för insändande av bidrag är satt till 28 februari 2017. Hittills har fem (5) bidrag influtit. Så nu kan ni fatta pennan, skriva och skicka in bidrag.

Därefter samlades medlemmarna till själva dagsprogrammet som innehöll både poesi, föredrag om pirater, när en av medlemmarna fastnade i en fransk sluss med sin segelbåt och det visade sig att han hade en släpkärra under kölen och där författaren av boken Havets Ord höll ett lysande föredrag om hur ”landkrabbor” använder sig av sjöspråket i olika sammanhang.

Två av de Bokanjärer som begåvats med musikaliska öron och röster (Lasse och Peder) framförde visor med utmärkt gitarrspel. En konstutställning av vår egen Rolf Öström låg framme under dagen till allmänt beskådande. Det var en alltigenom givande dag.

Stig Elenius

14955936_1399138623437095_1178247258256946294_nimg_094714963319_1399138626770428_2248568068562433686_nimg_0974img_0975img_0968img078

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar