Göran C-O Claesson

gc-oc.bar.beskurenF. 1928, fallen efter fiskare och sjöfolk på Bohus-Malmön och i Göteborg. Latinstudent, studier i England, pol mag, utredare i USA, sedan Sverige. Vd Marknadsförbundet, informationschef Högertrafikkommisionen, senare Xerox. Arbetat i Ekofisk mitt i Nordsjön. Hållit kontakt med sjö- och kustkultur, inte minst med Hidra norr om Lista som bas.

Evelyn Gullestad livskamrat sedan 1947, barn, barnbarn. Ordf i FPU 1959 med jämställdhet som profilfråga, sedan aktiv i först Amnesty, senare Röda Korset. Flyktingarbete. Hobbysnickare. Grundare/delägare kanotföretag.
Publicerat bl a: 2008-1998 Fem noveller samt dikter i Sollentuna Författarsällskaps antologier. 1987 Aids i verkligheten (medförf A Wijkman), 1985 Läget under kontroll (roman om jakten på ett företags själ), 1984 Din kraft för fred, 1975 Hur egen härd blev guld värd, 1972 Statens Ostyriga Utredande. Dessutom betänkanden och rapporter för utredningar tillsatta av regeringen eller organisationer i näringslivet.

CV: http://sollentunaforfattarna.se/goran

Aktuellt: http://GC-OC.blogspot.com

2009 utkom Från livbåt till flytande palats, illustrerad och kompletterad med DVD, 439 s,  320 kr. Beställs på bokorder@brevet.se  Den handlar om Carl-Otto Claesson som överlevde torpederingar under första världskriget och var befäl under det andra.  På http://salship.se  finns glimtar på engelska. Han har inspirerat till en novell, Observationer, som ingår i Bokanjärernas Trampa däck.

Här finns ett säljblad i pdf-format att hämta

 

« Tillbaka till Bokanjärerna