Curt Andersson


Curt Andersson.

Helt kort om min sjöanknytning. Jobbade på Götaverken Arendal en gång i tiden men gick sedan till Tor Line en kort tid och därefter fanns jag inom Salénrederierna/Saléninvest. På konsultbasis har jag arbetat för Broströms, Transatlantic, Wallenius, Argonaut, Röda Bolaget m.fl. Kanske säger detta inte så mycket men det är i alla fall något . Undervisade en kort tid i organisation och ledarskap på gamla Sjöbefälsskolan i Göteborg

 

kapten-bartonBaksidestext.

Kapten Bartons affärer.

Det var som vanligt. Araberna hade ingen brådska i affärer. Nu var han tvungen att förlänga vistelsen i Dubai. Barton förstod att samtalet var avslutat när hans moatjé suttit tyst i mer än tio minuter. Sedan sa denne: ”Du kommer kanske att leva ett tag till, inshallah, trots att du tillhör de otrogna. Fast det är mot de rättrogna som Allah ler.” Barton kände en rysning av obehag. Det var första gången hans affärspartner hade blandat in religion och politik i affärssamtalen.

När den svenska sjöfartskrisen alltmer accentueras söker sig sjökaptenen George Barton nya vägar. Det för honom till olika delar av världen. Florida, Malaysia och Dubai. Familjen består av hustrun Eva, sonen Henry, den oberäkneliga dottern Kay samt den yngste sonen, den tillbakadragne Tom. Deras karaktärer är tydligt utmejslade på ett sätt som beskriver dynamiken inom familjen. George Barton styr ett imperium av kryssningsfartyg och oljeriggar tillsammans med sin bror. Affärerna är framgångsrika men snart tornar hotande moln upp sig vid horisonten. Det tvingar honom hastigt bege sig till först Hamburg och sedan till Grenada. Äktenskapet börjar efter hand att knaka. Barton bär på hemligheter som han inte vill avslöja. Hans relationer till barnen som börjar bli vuxna lämnar en hel del att önska. När Barton står på toppen av sin karriär har terrorismen i världen accelererat vilket får honom att tänka om.

Kapten Bartons affärer är en roman som fångar in människors öden i en förändrad värld på ett fascinerande och träffsäkert sätt.
Curt Andersson är bosatt i Göteborg. I sitt omfattande författarskap har han skrivit fackböcker i både historia och psykologi men också reseskildringar och romaner.

Boken kan beställas via mail:

curth26@gmail.com

Mer om Curt Andersson

Curt Andersson, född den 17 december 1940. Son till före detta rektorn Algot Andersson och hans hustru Rut f. Bergman. Fadern var den förste föreståndaren på SSU:s förbundsskola Bommersvik.

Biografi och författarskap

Andersson är författare, forskare och konsult och har skrivit ett tjugotal böcker. Han arbetade under 1970-talet som utbildningsledare inom Götaverkenkoncernen, sedermera Svenska Varv AB. Under brinnande varvskris skrev han om strukturomvandlingen av det svenska näringslivet i böckerna Arendalsliv (1979), Att hantera personalöverskott (1980), Människor och organisationer i kris (1982), Makt att förändra (1983) och Personalavveckling! (1984). I boken I konsultens värld (2000) dokumenteras hans erfarenheter under hans tjugo år som organisationskonsult. 2005 disputerade Curt Andersson på en avhandling i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet med titeln Ångest i organisationen. I boken Med politiken som ledstjärna (Sekel, 2009) beskrivs Algot Anderssons liv och samhällsgärning. Andersson är även författare till en biografi om Heinrich Himmler – Bakom Himmlers mask (2010). I senare böcker har besök i några forna sovjetrepubliker Georgien och Ukraina samt Östra Turkiet dokumenterats. 2012 relaterades Curt Anderssons samlade erfarenheter av USA i boken ”På spaning i Washington D. C.”.

Bibliografi

 • 1979 – Arendalsliv
 • 1979 – Psykosocial arbetsmiljö
 • 1980 – Att hantera personalöverskott
 • 1982 – Människor och organisationer i kris
 • 1983 – Makt att förändra?
 • 1984 – Personalavveckling!
 • 1992 – Att utveckla ledare
 • 1994 – Organisationsteori
 • 2000 – Kunskapssyn och lärande
 • 2001 – I konsultens värld
 • 2005 – Ångest i organisationen. Möten mellan konsult och organisation
 • 2007 – Ångest i organisationen (I Libers serie Bättre ledarskap)
 • 2009 – Med politiken som ledstjärna
 • 2010 – Samhällsinstitutioner i brytningstid
 • 2010 – Bakom Himmlers mask – vem var Heinrich Himmler?
 • 2011 – Resa till Ukraina. Några inblickar i historia, kultur och turism
 • 2011 – Resa till Georgien. Några inblickar i historia, kultur och turism
 • 2011 – Resa till Östra Turkiet
 • 2012 – På spaning i Washington DC.
 • 2013 – En droskägares död
 • 2014 – På avvägar
 • 2014 – Klädhängare
 • 2015 – Plötsligt i dansen stannar
 • 2015 – Det gåtfulla Japan

img078