Fågel eller fisk?

Den upphör aldrig att växa. Denna egenskap gör att man ibland påträffar jättelika exemplar. Vissa individer har överlevt många faror och har svårt ärrade men ändå glänsande muskulösa kroppar. Som nyfångad uppvisar den ett vackert färgspel i blågrön ton som på sidorna övergår i silverglans med inslag av rosa. Den Fortsätt läsa

NYA BÖCKER

Det måste åter påpekas att bokanjärerna är en synnerligen produktiv samling författare. Nu i dagarna kommer KRISTER LUMMES tredje och senaste om sjömannen Thomas ut på marknaden. Krister säger att denne Thomas nu är i tjugoårs åldern, befinner sig i Oxelösund där han konfronteras med ett vilset faderskap blandat med Fortsätt läsa