SJÖHISTORISKA MUSEET I STOCKHOLM.

På Sjöhistoriska museet i Stockholm anordnas varje år i början av december

en såkallad ”Jul – Nautica” som museet står för och det är gratis inträde.
Man kan bli medlem i ”Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm” genom
att anmäla sitt intresse dit på telefon 08 – 660 37 50 eller skriva till dem
på adress: Sjöhistoriska Museet, Box 27 131, 102 52 STOCKHOLM.
Medlemsavgiften är f.n 200:- per år. Då erhåller man Årsboken, en mycket
intressant läsning samt gratis inträde till museet. Dessutom får man
inbjudningar till olika ”premiärer” och utställningar samt deras
programtidning.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm är en ideellt arbetande sjöfartsförening
som finns under Sjömanskyrkans paraplyorganisation men med egna aktiviteter
och styrelse samt årsmöte. För närvarande är vi cirka 105 medlemmar. Man
behöver nödvändigtvis inte vara varken religiös eller i pensionärsåldern,
”sjöman” och ”landkrabba” går också bra bara man ”känner” för vår trevliga
gemenskap.Vi ser det som ett sätt att landkrabbor skall få förståelse för
det yrke många av oss haft tidigare, nämligen som sjöman. På sjömanskyrkan
finns dessutom diakoner som kan stå till tjänst med samtal av olika slag som
lyder under tystnadsplikten. Pensionärsklubben arrangerar varje månad ett
medlemsmöte med underhållning och lotteri.

Vi arrangerar även teaterbesök, restaurangbesök, subventionerade utflykter
och resor. Som medlem i Sjöfolkets Pensionärsklubb vars årsavgift är 150:-
kronor erhåller man regelbundet sjömanskyrkans månadsprogram.
Medlemsavgiften betalas in på postgirot 25 86 20 – 4 innan utgången av mars
månad. Som bevis på medlemsskapet erhåller man då månadsbladet samt fyra
gånger per år tidningen ”Med sjömän i hamn”.

Skepp ohoj!

Trevligt för oss alla när bokanjärer hör av sig med glada skepp ohoj! Nu senast skriver Gert-Owe Eriksson att han:

”Just nu har tre tunga bollar i författarluften. En omfattande beskrivning av en församlingspräst på hemorten till hembygdsföreningens årsskrift, Björkö-olyckan 1953 och givetvis Annie Johnson som rullat igång så smått.”

Gert-Owe skriver i Båtologen och serien om ”Annie Johnson” under rubrik ”Generalkonsulinnans namne” började med sin första del i Nr 1-07.

Apropå tidskriften Båtologen så läser förhoppningsvis alla bokanjärer denna eminenta avisa? Mycket innehållsrik och allmänbildande med sin blandning av historia och aktuellt inom shipping.

Det är bara att söka medlemskap i Club Maritim, www.klubbmaritim.com så har du regelbunden Båtolog i din brevlåda framöver.

Efterlysning

Göran C-O Claesson berättar att han en gång läste en novell som gjorde ett så starkt intryck på honom att den även påverkade hans eget beteende!

Novellen börjar med att en sjöman stadd i mycket dålig kassa ändå hjälper en för honom okänd och nödställd annan sjöman med en summa pengar. Tydligen var pengagåvan villkorad – novellens författare följer nämligen summan pengar från den ena sjömannen och hamnen till den andra. De går alltid från någon som själv inte har det alltför fett, men ändå hjälper någon som har det sämre.

Till slut händer det sig att summan pengar råkar komma tillbaka till den ursprunglige givaren.

Göran säger att novellens tema var mycket gripande. Han har själv tillämpat dess moral – på sitt sätt. Ser han någon, även okänd person, ligga ekonomiskt risigt till brukar han göra på samma sätt. Han tillämpar också samma metod när det gäller exempelvis en handräckning. Senast detta hände var när en tonåring förtvivlat försökte forsla ett stort köksskåp på en cykel. Görans villkor: ”Du måste själv hjälpa någon annan som är i knipa, om du kan göra det!”

Nu minns inte Göran längre titeln på novellen ifråga och inte heller författarens namn. Han hade tänkt sig ge boken i gåva till en person som opåkallat och på eget initiativ hjälpt en annan i nöd. Han begär allas vår hjälp.

Detta är således efterlysningen: Visst ska vi klara av att hjälpa Göran med detta, ”men på ett visst villkor självklart”!

————-

Låt oss nu också alla ta till oss sensmoralen i ovanstående och själva tillämpa Görans varma budskap.

/Georg I. Hindersson.