NYA BÖCKER

Det måste åter påpekas att bokanjärerna är en synnerligen produktiv samling författare.

Nu i dagarna kommer KRISTER LUMMES tredje och senaste om sjömannen Thomas ut på marknaden. Krister säger att denne Thomas nu är i tjugoårs åldern, befinner sig i Oxelösund där han konfronteras med ett vilset faderskap blandat med sjöliv och bruksmentalitet.

Även STICKAN ELENIUS är färdig med sin tidigare aviserade lyriksamling ”Solnedgång” som redan nu finns på marknaden och kan även beställas via honom själv.

Vidare har STEN BEXELL sin tredje bok ute på marknaden. Den heter ”Sjöfartsbok del 3” som därmed fullbordar författarens trilogi om hans 48 år inom sjöfart. Imponerande!

Gratulerar!

Flödande kreativitet

Skeppsholmens Folkhögskola har under fyra hösthelger 2007 varit basen för ”Skrivarkurs för havets kvinnor och män”.

Ett dussintal blivande författare mönstrade på ”skrivarskutan” i början av september. Dessvärre gjorde arbeten och andra åtaganden att styrkan decimerades under resans gång, men sju entusiaster tog sig i hamn i december.
Författaren Örjan Persson förde befälet och såg till att alla hade uppgifter att lösa. Den ena övningsuppgiften avlöste den andra och mellan varven nagelfors alstren av läraren och kurskamraterna. Glada skratt och kritiska synpunkter fyllde skolans bibliotek. Lärorikt med kritik var den samstämmiga meningen.
Mellan träffarna, i Stockholm, skulle datorn användas för kontakter. Dessvärre ställde tekniken till en del bekymmer och därför kunde detta inte genomföras fullt ut.
Spännvidden var stor bland kursdeltagarna avseende ålder, sjötid och skrivarerfarenheter. Nestorn i sällskapet var Sten Bexell, med sjösäcken full av upplevelser och två böcker utgivna. Den yngsta deltagaren var Sofia Skogsrydh, som just börjat sin sjömans- och författarbana. Den övriga besättningen bestod av en salig blandning av skrivsugna, blivande sjöfartsskildrare.
Med Örjan som skeppare hoppas vi att en ny kurs kan sjösättas nästa höst och att det även kan bli en fortsättningskurs framöver.

Stellan Skeppargård

SJÖHISTORISKA MUSEET I STOCKHOLM.

På Sjöhistoriska museet i Stockholm anordnas varje år i början av december

en såkallad ”Jul – Nautica” som museet står för och det är gratis inträde.
Man kan bli medlem i ”Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm” genom
att anmäla sitt intresse dit på telefon 08 – 660 37 50 eller skriva till dem
på adress: Sjöhistoriska Museet, Box 27 131, 102 52 STOCKHOLM.
Medlemsavgiften är f.n 200:- per år. Då erhåller man Årsboken, en mycket
intressant läsning samt gratis inträde till museet. Dessutom får man
inbjudningar till olika ”premiärer” och utställningar samt deras
programtidning.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm.

Sjöfolkets Pensionärsförening i Stockholm är en ideellt arbetande sjöfartsförening
som finns under Sjömanskyrkans paraplyorganisation men med egna aktiviteter
och styrelse samt årsmöte. För närvarande är vi cirka 105 medlemmar. Man
behöver nödvändigtvis inte vara varken religiös eller i pensionärsåldern,
”sjöman” och ”landkrabba” går också bra bara man ”känner” för vår trevliga
gemenskap.Vi ser det som ett sätt att landkrabbor skall få förståelse för
det yrke många av oss haft tidigare, nämligen som sjöman. På sjömanskyrkan
finns dessutom diakoner som kan stå till tjänst med samtal av olika slag som
lyder under tystnadsplikten. Pensionärsklubben arrangerar varje månad ett
medlemsmöte med underhållning och lotteri.

Vi arrangerar även teaterbesök, restaurangbesök, subventionerade utflykter
och resor. Som medlem i Sjöfolkets Pensionärsklubb vars årsavgift är 150:-
kronor erhåller man regelbundet sjömanskyrkans månadsprogram.
Medlemsavgiften betalas in på postgirot 25 86 20 – 4 innan utgången av mars
månad. Som bevis på medlemsskapet erhåller man då månadsbladet samt fyra
gånger per år tidningen ”Med sjömän i hamn”.