Redaktören har ordet i maj

På styrelsens sammanträde den 8 maj i år utsågs Göran ”Persa” Wahlberg till redaktör för hemsidan. Av okänd anledning har ”Persa” avsagt sig uppdraget. Den 12 juni utsågs undertecknad till redaktör efter ”Persa”.

Jag är inte ensam om att försöka göra bokanjärernas hemsida levande som årsmötet tagit beslut om att den skall bli efter att ha legat i träda sedan Georg avslutade sitt uppdrag som webbmaster. Det var ett digert arbete som Georg lagt ned på hemsidan. Vår uppgift nu är att vidareutveckla den. De som skapar den nya hemsidan är Jörgen Lönn med konsulthjälp av Susanne Nyström och redaktör är Stig Elenius. Vidare så har Jörgen Lönn utsetts till redaktionssekreterare. Vi är redaktionskommittén. Formellt sker utnämningarna på styrelsens sammanträde den 31 juli.

Vad är det som är viktig att arbeta med i utvecklingen? Som alla känner till så heter föreningen numera BOKANJÄRERNA och ingenting annat. Namnet sjökultursällskapet tas helt enkelt bort. Vidare kommer vi att städa bort gammalt material som vi anser inte längre är relevant. Vi kommer också att ta kontakt med andra organisationer inom sjöfartsbranschen som exempelvis Klubb Maritim, Kommandobryggan och liknande organisationer i syfte att göra oss kända även i dessa kretsar samtidigt som medlemmarna kan ha nytta av dessa länkar.

Arbetsordningen blir den att Jörgen Lönn kommer att ta emot material som sedan skickas till redaktören för filtrering. Vi skall naturligtvis inte lägga in material som kan verka stötande som exempelvis den krönika som lades in för några veckor sedan och som fått ett negativt mottagande. I framtiden är det tveksamt om det blir fler krönikor.

Utvecklingsfrågorna kommer att diskuteras på styrelsens sammanträde den 31 juli. Men redan nu är arbetet i full gång med hemsidan. Som redaktör vill jag naturligtvis också ha synpunkter från medlemmarna vad som bör tas in eller inte på hemsidan.

Vår önskan är att författarna som säljer sina alster på hemsidan också signerar dem. Konstverken har ännu inte prissatts och det är en fråga som bör tas upp. Skall dom prissättas eller ej?

Redaktören har också uppmärksammat den senaste tidens debatt om upphovsmannarätten. Detta är en sak som om den upphävs även drabbar våra medlemmar. Rätten till eget material, det som vi lagt ned hundratals timmar på att förverkliga måste vi få behålla. Om det nu skall vara till sjuttio år efter vår död är en annan fråga. Men så länge vi lever så är det en självklarhet att den rätten tillhör oss.

Vi på redaktionen önskar medlemmarna en fortsatt bra och skön sommar. Efter regn kommer sol. Och en uppmaning. Försök att sprida budskapet om vår förening över land och hav. Isynnerhet vill vi ha fler yngre medlemmar. Vi själva tillhör den gamla stammen och en föryngring är nödvändig. Nu är det ”full speed ahead” som gäller. Kannhalningen är gjord och från byssan luktar det ris och curry. Kapten Hammarstrand står på bryggan. Nu är kursen lagd.

Stig ”Stickan” Elenius

NYA BÖCKER

Det måste åter påpekas att bokanjärerna är en synnerligen produktiv samling författare.

Nu i dagarna kommer KRISTER LUMMES tredje och senaste om sjömannen Thomas ut på marknaden. Krister säger att denne Thomas nu är i tjugoårs åldern, befinner sig i Oxelösund där han konfronteras med ett vilset faderskap blandat med sjöliv och bruksmentalitet.

Även STICKAN ELENIUS är färdig med sin tidigare aviserade lyriksamling ”Solnedgång” som redan nu finns på marknaden och kan även beställas via honom själv.

Vidare har STEN BEXELL sin tredje bok ute på marknaden. Den heter ”Sjöfartsbok del 3” som därmed fullbordar författarens trilogi om hans 48 år inom sjöfart. Imponerande!

Gratulerar!

Flödande kreativitet

Skeppsholmens Folkhögskola har under fyra hösthelger 2007 varit basen för ”Skrivarkurs för havets kvinnor och män”.

Ett dussintal blivande författare mönstrade på ”skrivarskutan” i början av september. Dessvärre gjorde arbeten och andra åtaganden att styrkan decimerades under resans gång, men sju entusiaster tog sig i hamn i december.
Författaren Örjan Persson förde befälet och såg till att alla hade uppgifter att lösa. Den ena övningsuppgiften avlöste den andra och mellan varven nagelfors alstren av läraren och kurskamraterna. Glada skratt och kritiska synpunkter fyllde skolans bibliotek. Lärorikt med kritik var den samstämmiga meningen.
Mellan träffarna, i Stockholm, skulle datorn användas för kontakter. Dessvärre ställde tekniken till en del bekymmer och därför kunde detta inte genomföras fullt ut.
Spännvidden var stor bland kursdeltagarna avseende ålder, sjötid och skrivarerfarenheter. Nestorn i sällskapet var Sten Bexell, med sjösäcken full av upplevelser och två böcker utgivna. Den yngsta deltagaren var Sofia Skogsrydh, som just börjat sin sjömans- och författarbana. Den övriga besättningen bestod av en salig blandning av skrivsugna, blivande sjöfartsskildrare.
Med Örjan som skeppare hoppas vi att en ny kurs kan sjösättas nästa höst och att det även kan bli en fortsättningskurs framöver.

Stellan Skeppargård