Redaktören har ordet i oktober

En bok som nu finns i bokhandeln har titeln, ”Ta skit och gör det till guld.” Den handlar om när någon kritiserar en och man blir upprörd över kritiken och hur man skall hantera den. När man fått kritik skall man istället för att gå till motangrepp lyssna på vad kritiken egentligen handlar om och kanske konstatera att där finns en poäng i den. Då kan man, enligt författaren, utvecklas till att bli en bättre person att umgås med. Man kan fråga sig, vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Med andra ord, ta skit, den är utvecklande för dig. Själv har jag mycket att lära mig. Men man lär så länge man lever.

Den senaste tiden har fartyg råkat i sjönöd, fartyg har gått till botten, sjömän har drunknat när dom följt med skeppet till havsbottnen och ingen bryr sig. Förutom familjerna förstås. I våra stora tidningsdrakar har detta medfört några korta notiser där största delen av innehållet handlat om miljöförstörelsen i samband med fartygshaveriet. Att sjömän mist sina liv på den speciella arbetsplats som ett fartyg utgör intresserar ej pressen. Att landet är beroende av sjöfart och sjömän har journalisterna ingen större förståelse för.

Söndagen den 6 december mellan klockan 10.00 och 16.00 arrangerar Sjöhistoriska museet i Stockholm den årliga Julnautikan. Lägg detta datum på minnet. Ta med böcker eller annat maritimt ni vill avyttra eller visa upp. Vi har bokat plats och bord där. Ansvarig för vårt bokbord är undertecknad. Hör gärna av Er om Ni har frågor.

Flera av bokanjärerna besökte årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg och har också varit på Åland. Besöket föranledde Ålandstidningen att göra reportage om Bokanjärerna. Detta visar att Kaj Karrento gjort ett grundligt förarbete innan besöket på ön. Gå in på http://www.tidningen.aland.net/ av den 5 oktober så kan ni läsa artikeln under rubriken kultur / nöje. Resan faller in under det nordiska samarbetet. Jag hoppas att de åländska författarna som var inbjudna också uppskattade besöket från Sverige.

Två styrelsemöten har avhållits i samband med Göteborgsmässan och Ålandsbesöket. Ytterligare ett är planerat till den 6 december i samband med Julnautikan.

Författarlunchen på Katarina sjöfartsklubb den 12 oktober var välbesökt. Ordföranden var dagens moderator och författarna kunde själva presentera sina titlar. Tyvärr uteblev många av författarna till ”Trampa Däck”. Pressen i form av Nautisk Tidskrift, Sjöbefälet, Sjömannen och Med sjömän i hamn fanns på plats och kommer förhoppningsvis att rapportera om boknyheter från det maritima området.

Den nya hemsidan har blivit bra. Vi har främst vår stödmedlem Susanne Nyström att tacka för hennes medverkan, hennes alltid lika beredvillighet att rätta till fel som vi upptäckt under resans gång. Aldrig har hon ”höjt rösten” när vi från redaktionen bombarderat henne med allt som skulle läggas in, allt som skulle redigeras. Jag hoppas att medlemmarna förstår vad hon är värd för oss. Från och med nu är det meningen att webbmastern Jörgen Lönn själv sköter hemsidan. Susanne kommer dock att vara ett operativt stöd för honom.

Den styrelse som tillsattes i maj i år har arbetat idogt med de visioner som lades upp på årsmötet. Det är också med anmärkningsvärd effektivitet som styrelsen genomfört visionerna. Det är fortfarande ”full speed ahead” som gäller. Exempelvis att utöka vår medlemskrets.

Tyvärr måste vi konstatera att Skeppsholmens Folkhögskola sagt upp samarbetet med oss. Det kommer inte längre, i varje fall i överskådlig tid, att arrangeras några skrivarkurser där. Vi har lagt ut alternativ på hemsidan. Det finns också möjligheter att anmäla sig till skrivarkurser hos Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom jobbar ordförande Hammarstrand vidare på att arrangera skrivarkurser som förläggs på Katarina sjöfartsklubb. Så tappa inte sugen.

Hasse Fredriksson blev vår första gästkrönikör. Nu väntar vi på att nästa krönikör skall meddela att han eller hon har sin krönika färdig att publiceras. Välkommen.

Till dom enskilda medlemmar som donerat pengar till att möjliggöra utgivningen av ”Trampa Däck” vill redaktionen härmed framföra tack till Ove Allansson, Stig Centerwall och Georg Hindersson.

Till Sjömanskyrkan i Stockholm framför redaktionen ett tack för ett bidrag på 10 000 kronor till antologin.

”Trampa Däck” är nu slutsåld. Styrelsen funderar just nu på hur vi skall gå vidare med en andra upplaga.

Stig ”Stickan” Elenius

Redaktör

Ordförande har ordet

Det börjar bli dags för antologigruppen (Hasse Fredriksson, Reidar Jönsson och undertecknad) att få avlösning. Vi lyckades med vårt mål att få ut ”Trampa däck” på marknaden före bokmässan. Tyvärr under stark tidspress. Utan en stor arbetsinsats av Reidar Jönsson och Hasse Fredriksson hade vi inte klarat det. Den grundplåt som Stig Centerwall och Georg Hindersson bl.a. bidrog med var också en viktig förutsättning. Det ska vi tacka för i nästa upplaga av ”Trampa däck”. Men nu är förhoppningsvis resten en transportsträcka som vårt förlag Spencer Unlimited kan klara utan vår medverkan.

Nu ser jag gärna att några Bokanjärer anmäler sig frivilligt för att förbereda ”Trampa däck 2” eller vad den nu ska kallas. Så fort som möjligt till nedanstående epostadress så att vi kan göra en bra överlämning av våra erfarenheter. Jag själv åker till min skrivarlya i Goa den 5 november, något senare åker Reidar utomlands.

I detta sammanhang vill jag passa på att informera om att du som Bokanjär måste vända dig till Spencer Unlimited spencer.unlimited@comhem.se för att beställa ytterliga exemplar av ”Trampa däck” och inte till vår kassör Rolf Öström.

Det har redan kommit en del recensioner. Bokanjärernas Ålandsbesök resulterade i två artiklar. Läs dem och recensionerna på vår hemsida! Den uppdateras ett par gånger i månaden.

”Trampa däck” säljer hyggligt och en ny upplaga är snart aktuell. Ålandsbesöket gav genast ett flertal beställningar.

Det gjorde också Bokanjärernas presentation på Katarina Sjöfartsklubb den 12 oktober, som besöktes av ett fyrtiotal personer varav fem journalister som kommer att skriva om Bokanjärernas insatser. Vi samma tillfälle erhöll Bokanjärerna 10.000 kr från Sjömanskyrkan i Stockholm som ett stöd för utgivningen av ”Trampa däck”. Det tackar vi för.

Nästa tillfälle att visa upp Bokanjärernas böcker blir Julnautikan på Sjöfartshistoriska museet i Stockholm. Ta gärna redan nu kontakt med ”Stickan” Elenius och bekräfta din närvaro.

Just nu undersöker jag förutsättningarna för att göra ett studiebesök hos våra skrivande sjöbröder i Oslo någon gång nästa vår. Vår medlem Trond Aadahl och jag står sedan en tid i mejlkontakt om detta besök.

Den planerade skrivarkursen på två terminer på distans i samverkan med Skeppsholmens folkhögskola, som jag trodde var i hamn med start nästa vår, hamnade i bakvatten i samband med ett rektorsbyte. Försvann olyckligtvis efter ett års förberedelserarbete. Nu undersöker vi möjligheterna att göra skrivarkursen som en studiecirkel med Katarina sjöfartsklubb som bas.

Jag och Ullrika Hallin har gett oss attan på att den ska igång.

Avslutningsvis tycker jag att det är synd att Bokanjärernas hemsida besöks så lite. Det har lagts ner ett enormt arbete och del pengar för att uppdatera den. Från personer utanför Bokanjärernas medlemskrets, som besökt den, får jag ofta höra beröm. Men aldrig från någon Bokanjär. ”Hälsan” tiger still? Jag får väl hoppas det. Men säker är jag naturligtvis inte.

Glöm inte akvarellkursen ”Måla havet i Goa”! Sista anmälningdag är den 1 november. Bokanjärer har 10% rabatt.

Nu lämnar jag över ordförandeklubban till Sten Bexell för att återkomma till Sverige den 23 februari.

Goa vindar!

Jörn Hammarstrand

jorn_hammarstrand@hotmail.com

 

Sjölivets berättare av Ove Allansson

12 oktbober 2009

 

Sjölivets Berättare

 

 Kan beställas via www.adlibris.se och kostar 251 kronor plus porto 19 kronor. Totalt pris 270 kronor

Sjölivets berättare

Många sjömän eller före detta sjöfarare har skrivit böcker om sjöarbetslivet. I svensk litteratur är inget yrke så omfattande skildrat som sjömannens, vilket förmodligen beror på yrkets särart – arbete under resor vattenklotet runt.

’Sjölivets berättare’ är en referande och citerande översikt som lyfter fram svenskspråkiga författarskap och böcker, allt ifrån segelskeppens tid, via ångans epok, till dieselfartyg och containerfart. För redaktören och medförfattaren Ove Allansson har det varit viktigt att visa vad som finns, att genom smakprov kunna locka till läsning, botanisering i havsfloran.

Kockar, stuertar/hökare, annan ekonomipersonal, eldare, lämpare, motormän, maskinister, matroser, båtsmän, timmermän, segelsömmare, styrmän, kaptener och andra sjöfarare, kvinnor och män, har genom åren skrivit och berättat i böcker, häften eller tidningar.

I denna bok möter vi de berömda sjöförfattarna men även de mindre kända eller bortglömda. Likaså lyfts – via många avbildade verk – de bildkonstnärer fram som har ett förflutet som sjömän eller sjökvinnor och som sätter människan ombord i centrum.

Boken vill visa på sjöskildringarnas bredd och kan dessutom ses som sjöfartshistoria sedd med de ombordanställdas ögon. Vidare är ’Sjölivets berättare’ en reseskildring i tid och rum. Var finns hamnen Morondova?

Medarbetare speciellt för denna bok är sjutton skribenter, de flesta med efarenheter från sjölivet och handelsflottan.

Presenterade och / eller listade svenskspråkiga sjöskildrare är 312 med tillsammans 515 böcker och tjugotalet häften.