Dikt midskepps nu snart i hamn. Boksläpp den 24 oktober…

Hej Bokanjärer.

Då är vi nu inne i årets första höstdagar. Med detta stundar det utgivning av Bokanjärernas femte antologi. Vill med detta visa på att föreningen åter visar på vad vi med små medel åstadkommer. Att med ett sextiotal medlemmar ge ut böcker är en bragd på många sätt. Vill härmed tacka vår utgivningsgrupp Hans Claesson Rolf Öström och Thore Hansson för deras arbete som de bidragit med så att vi kommit i hamn med den femte antologin Dikt midskepps.

Boksläpp kommer nu att hållas på Katarina Sjöfarts klubb den 24 oktober kl 12:00. Program kommer att delges här på vår hemsida. Man kan även i samband med utgivningen köpa boken med signering av författare som bidragit till bokens uppkomst.

När det gäller Bokanjärernas framtid i skrivandets värld har styrelsen diskuterat en ev. sjätte Antologi. Föreningens främsta uppgift är att uppmuntrar till skrivande samtidigt som vi även ska arrangera skrivarkurser för våra medlemmar. Vi återkommer i början på nästa år med planering av detta. Styrelsen har även beslutat att mera inrikta oss på att få ekonomiska bidrag för att utveckla vår verksamhet. Föreningens ekonomi tillåter inte idag att vi kan åka ut på bokmässor och andra evenemang för att göra reklam för oss. Idag förlitar vi oss på att med medel som vi själva bistår med och som gör att vi kan finnas med på bokmässor av dignitet som den t.ex. i Göteborg varje år. De som medverkat har alltid betalt ur egen ficka för att medverka. Vad vi behöver är medel till att mera synas ute  i den litterära världen för att där visa vilken stor tillgång föreningen Bokanjärerna är och som vi i fortsättningen även ska vara.

Vad jag även som Ordförande för föreningen åter vill påpeka är att alla medlemmar borde vara mer aktiva och bidra till att föreningen utvecklas med idéer och skrivande som vi kan delge här på vår hemsida för diskussion. Idag visar det sig att av sextio medlemmar har hälften betalat sin medlemsavgift. Detta med att vår kassör i omgångar har aviserat i omgångar om betalning.

Ställer min åsikt om att när man är med i en förening har man en avgift inlagd i medlemsavgiften för att föreningen ska ha råd med att administrera föreningen. Kan även påpeka att jag hade en diskussion med en medlem som sade upp medlemskapet med motivering av att han ansåg sig inte erhålla något av föreningen. Frågan jag ställer är vad man förväntar sig av medlemskapet? Min åsikt om att finnas med i en förening är medlemskapets värde. Där finns man med för att göra något man anser var viktigt och som man vill bidra med till. Detta gör man tillsammans. Har man inte denna ordning med sig ser man inte medlemskapets värde. Då ser man något annat. Om vi ska utveckla vår förening ska vi göra det tillsammans med idéer och förslag som alla i föreningen ska erhålla nyttan av.

 Vad jag även här som ordförande vill påminna om är att vi nu om någon månad åter går in i ett nytt år. Detta medför att vi åter ska ha ett årsmöte och där välja medlemmar till styrelsen för fortsatt verksamhet. Härmed uppmanar jag alla medlemmar att även bidra till förslag om namn till styrelsen till vår valberedning. Vad jag även lägger till är från mitt inlägg här är att det är medlemmarna som är föreningen. Styrelsen verkställer medlemmarnas förslag. Vid förra årsmötet åtog sig styrelsen att verkställa beslut om ny Antologi. Uppdraget är nu fullgjort till stora delar. Med dessa rader önskar jag alla välkomna till Boksläppet av Dikt midskepps.

Ordf. Krister Lumme

HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI FÖRFATTARE ?

Den frågan ställde Molly, en nittonårig tjej till DN:s Jenny Lindh – fråga bibliotekarien. Svaret Molly erhöll fick mig att gå i taket bokstavligen talat. Jag citerar; viktigast av allt, slå dig inte i slang med äldre skrivarmän. Nej Molly, jag vet att du tänkt tanken, men du ska inte. Skrivarmännen verkar eldigt samhällsomstörtande men under de vinstänkta kavajerna döljer sig ofta en kulturkonservativ självgodhet, vilken de gärna uttrycker genom att stolt klappa på sin mögliga debutbok och säga saker som ”Sån här litteratur skrivs inte längre” medan ögonen flanerar Söderbergskt längs med din urringning. När de övergår till att berätta sövande anekdoter om bokmässan år 1997 alternativt fyllesluddra över förtydligandet av DN Kultur kommer du att pysa, men då är det försent. Din själ är redan såld – till Arthur Lundkvist”. Citat slut. Detta fanns i DN år 2012.

Jenny fortsätter sedan med olika råd om hur man kan bli författare utan att närmare gå in på saker som bland annat upphovsrätten vilket är en viktig del av författandet både när det gäller skrivandet och bildmaterial. Även kostnadsfrågor och utgivning samt hur man marknadsför sina alster är nog så viktiga instrument i författandet. Det är en dyr hobby att skriva, att ge ut en bok om man inte har ett förlag att vända sig till som står för kostnaderna. Man skall då komma ihåg att förlaget aldrig står som ansvarig för innehållet rent juridiskt. Det gör författaren själv.

Jag tog upp frågan i vår styrelse och ville att vi skulle skriva ett inlägg i DN om detta men utan respons. Man ville inte kritisera DN:s bibliotekarie. Själv gjorde jag ett par tappra försök att nå Jenny Lindh utan att lyckas. Hon var bibliotekarie på biblioteket på Plattan i Kulturhuset, Stockholm.  Det var där jag ville träffa henne personligen och konfrontera henne med ”äldre män och  vinstänkta kavajer”. Men av någon anledning undvek hon mig.

I Bokanjärerna är vi författare och skrivande medlemmar stolta över att tillhöra en grupp som Harry Martinsson, Evert Taube och Ove Allansson. Bara för att nämna ett fåtal av de stora som också hade varit sjömän. Att skriva en bok är en lång litterär resa. Det kan ta år och tusentals timmar. Att skriva är en andlig upplevelse och ett mentalt reningsbad. Vi som skriver är en samling äldre män och kvinnor, alltså inte i den ålderskategorin som Jenny Lindh önskar. Men att ge så urbota dumma och subjektiva råd till Molly, nitton år kan få den mest förhärdade av oss att reagera. Själv är jag en no body i sammanhanget och lär aldrig få komma i TV:s morgonsoffa eller i DN:s kulturspalter. Men – ge upp skrivandet – nej.

Noterat av Bokanjär

Stig Elenius

 

 

 

 

Förköp för företag och organisationer

Inbjudan till förköp av antologin Dikt midskepps

År 2009 utkom föreningen med sin första antologi Trampa däck. 2011 gav vi ut Springa läck och 2014 På fallrepet följt av Kasta loss 2017.

Sommaren 2018 inbjöd vi åter alla havets berättare till vår femte antologi: Dikt midskepps – berättelser från de sju haven. Åter riktade sig inbjudan även till fritidsseglare, skutseglare etc. och inte enbart till yrkeskårens sjömän.

Den nya antologin

Åter hörsammades vår inbjudan över förväntan. Det blir en ny antologi! Vår eminenta lektörsgrupp, bestående av Anders Ehrnborn, redaktör Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Benkt Lundgren, f.d. redaktör för tidningen Sjöbefälen och Irina Öström-Zetterman, kommunikatör på Region Stockholm fick ett digert arbete. De valde ut tjugo spännande, gripande, galna, intressanta, humoristiska och stämningsfyllda berättelserna från de sju haven. Noga korrekturlästa av Göran Sändare, vilket vi tackar för.

Presentation och release

”Dikt midskepps” kommer att presenteras på bokmässan i Göteborg. Det officiella boksläppet och försäljningsstart blir den 24 oktober på Katarina Sjöfartsklubb i Stockhom.

Bokanjärerna är, som ni säkert vet, en ideell kulturförening utan något vinstintresse. Vårt arbete med bokutgivningen bygger till stor del på att företag och organisationer köper böckerna. Nytt för i år är att antologin nu är vackert inbunden.

Förköp

Alla företag och organisationer erbjuds att köpa boken för 100 kronor styck, inklusive moms, fritt Stockholm. Vid köp av fler än trettio böcker, perfekt företagsjulklapp om inte annat, ger vi en extra rabatt på tio procent. Detta är mycket förmånligt. Förköp sker genom beställning mot faktura, (vi har ingen kontanthantering), hos Bokanjärernas kassör Thore Hansson, thore.ha@telia.com eller på 070- 654 74 74. Priset för boken i handeln kommer att ligga på 200-250 kronor.

Önskas en betydligt större upplaga – perfekt som företagsjulklapp – kontakta Thore för ett specialpris. Alternativt skickar du ett kulturbidrag, välj själv hur stort, till Bokanjärernas postgiro 302048-4. Märk talongen med ”Dikt midskepps”.

Vi tackar på förhand för ditt stöd. Utgivningsgruppen för antologin ”Dikt midskepps”.

Jörn Hammarstrand, Hans Claesson och Rolf Öström