BOKRELEASE.

Bokanjärerna inbjuder till Bokrelease. Vi ses på Katarina sjöfartsklubb vid Sjöfartshotellet. Katarinavägen 26   Slussens (T-station) den 26 sept kl 1300-1500 Bokanjärerna presenterar även ”Kasta Loss” vid Bokmässan 2017 i Göteborg. klicka här för info.  Presentatör: Författaren och Bokanjären Torbjörn Dalnäs. Välkomna.  

Bokanjärerna deltar i Världens Längsta Bokbord…

VÄRLDENS LÄNGSTA BOKBORD – Bokanjärerna. Bokanjärena kommer att delta i Världens längsta bokbord den 20 augusti i Stockholm. OBS. Bokbordets plats är ännu inte delgiven. Mer om Världens längsta Bokbord återkommer vi med då vi vet mer om var vårt bord kommer att finnas på Drottninggatan i Stockholm den 20:e augusti. Detta brukar arrangören meddela … Läs mer