ÅRETS SKRIVARKURS

Efter hårt arbete med att lobba för skrivarkursen av framförallt ordförande, så lyckades vi samla ihop fem skrivglada deltagare. Samtliga var eller blev medlemmar under kursen.  Kursledaren Magdalena Persson från ABF ledde det hela med fast och säker hand. Undertecknad, tillsammans med ordförande Jörn Hammarstrand, Torbjörn Dalnäs och Göran C-O Claesson deltog i egenskap av författare och delade med oss av våra erfarenheter från skrivandets konst till kursdeltagarna. Själv var jag även observatör på avslutningen.

Jörn Hammarstrand inledde den 8 oktober med att berätta om sitt skrivande i indiska Goa där han tillbringar några månader varje år för att få inspiration till sina böcker. Jörn berättade om hur det är att ge ut böcker på ”Books on demand”.

Göran  C-O Claesson pratade om ordets värde. Eftersom han var ordblind, var först skrivmaskinen, sedan datorn hans räddning. Han konstaterade att författare läser mycket och man får vara beredd att göra bort sig. Att bryta blockeringar är viktigt, och att komma underfund med sig själv samt ha disciplin i sitt skrivande. Så småningom upptäcker man sina egna svagheter, men hans råd var att, ge tusan i detta utan det är bara att börja skriva och sedan kan man ändra efterhand. Miljön är också viktig, vissa föredrar en lugn miljö, andra åter en mer stökig. Det är bara du själv som kan avgöra vilken du passar bäst in i. Själv hade Göran ingen egen sjöbakgrund men det fanns många sjömän i hans släkt. Göran pratade också en del om jämställdhet och om sin bok, Kvinnan, mannen, tidsandan och den frita tanken.

Ordvirtuosen Torbjörn Dalnäs, vittbefaren hökarhalva, andre kock och telegrafist presenterade en stor mängd litteratur där han medverkat samt de böcker han själv författat. Torbjörns skrivarbana började redan 1973 ombord i MS Sunnanland. Han ville inte kalla sig författare trots sitt myckna skrivande. Hans försök att jobba i kabyssens värld gick om intet genom att ärtsoppan brändes vid och stewarden gav honom rådet att söka sig till ett enklare yrke än kockens. Till exempel telegrafist. Vilket han också blev efter sin misslyckade kockkarriär. Skrattsalvorna avlöste varandra när han på begäran av kursledaren Magdalena ombads berätta om Tuborg flickorna i Singapore.

Själv berättade jag om upphovsrätt, juridiska aspekter i skrivandet, plagiat och att sno texter av andra författare. Jag läste också upp en novell jag skrivit i antologin Trampa Däck. Jag berättade om hur jag för min egen del gjorde när jag gav ut böcker. Att anlita ett och samma förlag är för mig en trygghet. Jag berättade på en fråga om vad en skröna är, att en sjömansskröna är till stora delar sann men en landskröna är uppdiktad. Frågan uppstod i samband med mitt bidrag i Trampa Däck.
Trots det låga deltagarantalet var kursen lyckad. Kanske bör man överväga att komprimera kursen till att omfatta ett veckoslut på tre dagar istället för som nu sprida ut den över fyra fredagar. Men det är en fråga som styrelsen har att besluta om, liksom om vi skall arrangera fler kurser i egen regi.

Den kursutvärdering jag erhöll av Magdalena Persson efter kursen ger vid handen att………
Vi som ställde upp från föreningens sida med att berätta om vårt skrivande var Jörn Hammarstrand, Stig ”Stickan Elenius, Göran C-O Claesson och Torbjörn Dalnäs.
Magdalenas egen berättelse samt kursutvärderingen (orättad) bifogsas.
Stig ”Stickan” Elenius
Redaktör