Ordförande har ordet…

Hej Bokanjärer.

Sommaren har nu börjat gå över till höst. Bokanjärernas styrelse har sammanträtt och diskuterat höstens verksamhet fram till årsmötet nästa år. Beslut fattades om att en ny Antologi skall ges ut som säkerligen hör till att denna unika skara av sjuttio medlemmar kommer åter att få möjligheten att skriva om sjölivets mysterier i både nutid och gången tid. Styrelsen har motiverat detta med att det finns många som vill skriva och berätta. Erfarenheten visar tydligt detta med alla de manus som kom till utgivningsgruppen Antologin Kasta Loss.

Styrelsen har därför nu beslutat att ge ut en femte antologi. Utgivning kommer att ske år 2019. Alla som har intresse för detta uppmanas nu att ställa in sig på att skriva en berättelse som kanske blir publicerad i Antologin ”DIKT MIDSKEPPS ”. Utgivningsgruppen kommer att bestå av samma personer som arbetat med ”Kasta Loss”.

Jag vill med detta nu ge dem en eloge för arbetet de gjort samtidigt som de även vill fortsätta att formalisera Bokanjärernas utgivning av antologier vilket borde uppmärksammas mer än vad som är fallet idag. Förhoppningsvis kommer fortsättningen att ge mer gehör då det gäller författarkretsar och i press.

Idag den 26 september höll Bokanjärerna boksläpp av Antologin Kasta Loss. Många intresserade medverkade där undertecknad även meddelade nyheten om att en ny antologi ska ges ut till år 2019. Under denna tid  kommer Bokanjärerna att anordna skrivarkurser för intresserade ev. framtida författare. Vi återkommer om tid och plats då beslut ska fattas om detta nu på nästkommande styrelsemöte.

När det gäller Bokanjärerna i övrigt så kommer vi även att medverka Bokmässa_2017 i sjöfartsmontern fredagen den 29:e kl 14:00. Alla som har intresse av att träffa oss kan göra det under eftermiddagen samma dag främst på fredagen då vi fått en hel timme på oss att presenter vilka vi är och varför vi finns som förening. I övrigt kan man maila mig om förslag för hur vi som förening kan utvecklas framtiden sett. Slå en signal på 0722116773. mail : krister.lumme@telia.com

Vänligen Styrelsen / Ordf. Krister Lumme

Mariefred 2017−09−26                                         

 

Lämna en kommentar