Om årsmötet och Bokmässan i Göteborg.

cropped-cropped-cropped-cropped-logga_bokanjarerna12.jpg

 

DSC_0009-284x300Årsmötet närmar sig. Med detta har Bokanjärerna en hel del att ta ställning till samtidigt som vi även får fråga oss hur vi ska nå fram i den Sjökulturella världen med vårt författarskap och allt vad detta inne bär.

Efter mitt besök i Göteborg med anledning av Ove Allanssons bortgång och som jag referat till här på hemsidan har jag idag stående funderingar om vilka Bokanjärerna är och varför vi finns till som förening. Frågan jag ställer mig är hur vi ska komma ut med vilka vi är. Mycket ligger i styrelsens arbete framöver. Minst lika viktigt är det hur medlemmarna engagerar sig. Ser man till hur det är idag är vi mycket otydliga i vilka vi är och varför vi finns i en förening som heter Bokanjärerna. Tydligt har detta budskap inte gått fram i sak att det berättas för världen vilka vi är. Mycket handlar om att alla som är medlemmar måste medverka till detta och inte enbart tro att andra ska göra arbetet. Allt ligger i engagemanget om vi ska överleva som förening och därmed på vårt sätt föra arvet vidare som Ove Allansson lämnat efter sig och som jag själv som gammal sjöman och sjöskrivare anser att vi har en skyldighet i att förvalta.

Föreningen Bokanjärerna består idag av ett femtiotal medlemmar. I medlemskapet av idag är vi alldeles för få för att med eftertryck kalla oss sig för att vara en förening som för fram Sjökultur med kraft och renommé. Bokanjärerna halkar efter i Kulturella kretsar. Ofta vet man inte vilka vi är trots att medlemmar som finns i medlemskapet är människor som under arbetslivet medverkat till att välfärd och handel varit villkoren för människors väl och ve i hela världen samt även i många fall nationers överlevnad där de arbetat som sjömän under många år.

Vad som hände med mitt besök i Göteborg ang. Ove Allanssons minne visade kvällen där att vi måste bli tydligare med vilka vi är och vad vi vill göra. Jag har nu med anledning av detta fått till en bra dialog om samarbete i Sjökulturella kretsar och då främst Sjöfartens Kultursällskap där vi kan tillsammans föra fram den sjökultur som finns hos föreningen Bokanjärernas medlemmar. Min fasta övertygelse är att föreningen kan växa och därmed även ta en plast in i dagens sjöfart som utvecklats enorm under senare år där det ombord i fartygen säkerligen finns sjömän som även de har viljan att skriva och berätta om dagens sjöfart lika som många inom föreningen idag berättat om gårdagen.

Vad som nu främst är på dagordningen är Årsmötet. Valberedningen har kommit med ett förslag som årsmötet ska ta beslut om. Det har inte varit lätt att få fram kandidater enligt valberedningens ordf. Thore Hansson. Vill med detta tacka honom för ett idogt arbete.

Vill nu även med detta inlägg här inledningsvis fram till årsmötet flagga för att de som tänker delta i Bokmässan i Göteborg den 22-25 sept. För att där visa sina böcker med deltagande i Sjöfartsmontern måste man vara medlem i Sjöfartens Kultursällskap. Detta är en billig investering för att där få visa sina alster på Sveriges största bokmässa. Jag har själv anmält mig medlem för att därmed föra Bokanjärernas talan och då främst på Bokmässan i Göteborg.

Lägger här ut adressen/länk till Sjöfartens kultursällskap samt till kontot där man betalar för medlemskapet. Detta bör man göra omgående om man vill medverka med böcker eller på annat sätt medverka. Allt därför att man redan är i full gång med att förbereda programmet till mässan.

Medlemsavgift för 2016 i Sjöfartens Kultursällskap : 250:-

Bankgironummer: 231 – 6891

Seatime – Sjofartsverket 

Bok & Bibliotek — Bokmässan Göteborg

Välkommen till Årsmötet

Ordf Krister Lumme

1502459_397599287084415_6364768455114428336_o

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *