Det våras för sjöfarten! Har vi hört det förut? Skall vi tro på det nu? Tveksamt.

Än en gång ligger sjöfartsfrågorna på regeringens bord. Denna gång med en ny minister – infrastrukturminister Anna Johansson (S) vid rodret. Blågul flagg och svenskt sjöfolk är viktigt och måste värnas säger hon. Hon tycker att den utflaggning som pågått under senare år är problematisk. Undrar hur hon skall lösa Fortsätt läsa