Efterlysning

Göran C-O Claesson berättar att han en gång läste en novell som gjorde ett så starkt intryck på honom att den även påverkade hans eget beteende! Novellen börjar med att en sjöman stadd i mycket dålig kassa ändå hjälper en för honom okänd och nödställd annan sjöman med en summa Fortsätt läsa